Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/08/2019 15:08 # 1
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Topic này lập ra để đăng tải các tài liệu học tập cho Sinh viên khối lớp Kết cấu thép - CIE378A,C Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.

Đây cũng là nơi để các bạn tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến môn học Kết cấu thép.

Các bạn Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc các nội dung liên quan đến môn học Kết cấu thép tại đây để được giải đáp.svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 2
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Slide bài giảng môn Kết cấu thép

Chương mở đầu

Chương 1 - Kết cấu thép sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

Chương mở đầu:  Đại cương về kết cấu thép

0.1. Vị trí môn học.

0.2. Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu thép.

0.3. Phạm vi ứng dụng của kết cấu thép.

0.4. Yêu cầu cơ bản đối với kết cấu thép.

Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

1.1 Thép xây dựng.

1.2. Sự làm việc của kết cấu thép khi chịu tải trọng.

1.3. Quy cách thép cán dùng trong xây dựng.

1.4. Phương pháp tính toán kết cấu thép.

1.5. Tính toán cấu kiện.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 3
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Chương 2. Liên kết

1. Một số khái niệm chung

2. Liên kết hàn

2.1. Các phương pháp hàn trong kết cấu thép

2.2. Các yêu cầu khi hàn và phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn.

2.3. Các loại đường hàn và cường độ tính toán

2.4. Các cách phân loại khác của đường hàn

2.5. Các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán.

2.6. ứng suất hàn và biến hình hàn

3. Liên kết bu lông

3.1. Các loại bu lông dùng trong kết cấu thép.3.2. Sự làm việc của liên kết bu lông và khả năng chịu lực của chúng.

3.3. Cấu tạo của liên kết bu lông

3.4. Tính toán liên kết bu lông.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 4
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Chương 3. Dầm thép

3.1. Đại cương về dầm và hệ dầm.

3.2. Cấu tạo và tính toán bản sàn thép.

3.3. Các kích thước chính của dầm.

3.4. Thiết kế dầm định hình.

3.5. Thiết kế dầm tổ hợp.

3.6. ổn định của dầm.
3.7. Các cấu tạo khác của dầm.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 5
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Chương 4. Cột thép

4.1. Khái niệm chung.

4.2. Cột đặc chịu nén đúng tâm.

4.3. Cột rỗng chịu nén đúng tâm.

4.4. Cột chịu nén lệch tâm, nén-uốn

4.5. Cấu tạo và tính toán các chi tiết cột.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 6
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Chương 5. Giàn thép

5.1. Đại cương về giàn thép.

5.2. Cấu tạo giàn.

5.3. Hệ giằng không gian giữa các giàn.

5.4. Tính toán giàn.

5.5. Cấu tạo và tính toán các nút giàn.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 7
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Một số Bài tập tham khảo, có lời giải và hướng dẫn bài giải cho một số nội dung quan trọng.

Sinh viên tải bài tập, in ấn và mang theo tại mỗi buổi lên lớp.

Chúc các bạn học tập thành công môn học Kết cấu thép trong Học kỳ I năm học 2019 - 2020.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
15/08/2019 15:08 # 8
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Giáo trình tham khảo của môn học Kết cấu thép là cuốn sách: Kết cấu thép - Cấu kiện cơ bản, tác giả GS.TS Phạm Văn Hội

Đây là phiên bản cũ, các bạn có thể cập nhật tài liệu tại thư viện hoặc các tiệm sách để có phiên bản mới nhất của tập giáo trình.

Nội dung cuốn sách hoàn toàn phù hợp với chương trình đào tạo, đề cương của môn học: Kết cấu thép tại Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
10/09/2019 14:09 # 9
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP CIE378C

Hiện nay, GVHD đã cho đầy đủ các thông tin và các hướng dẫn cần thiết để sinh viên có thể hoàn thiện bài tập về nhà môn kết cấu thép. Sinh viên theo dõi một số yêu cầu và kế hoạch nộp bài tập về nhà đối với các khối lớp như sau:

1. Về thời gian và địa điểm nộp BTVN:

          Thời gian lớp CIE378C nộp lúc 12h55 đến 13h05 ngày 13/9/2019 tại phòng 404 cơ sở Hòa Khánh Nam.
2. Yêu cầu về nội dung thực hiện hoàn chỉnh khi nộp:

          - Bài làm được viết tay trên khổ giấy A4 có kẻ ngang, tất cả hình vẽ phải vẽ bằng bút mực hoặc bút chì thể hiện đầy đủ các thông tin tính toán, thiết kế.

          - Có đầy đủ Sơ đồ tính; sơ đồ truyền tải trọng, biểu độ nội lực các trường hợp (khi chưa kể đến trọng lượng bản thân và khi đã kể đến trọng lượng bản thân); hình thức và kích thước tiết diện đã thiết kế, các thông số liên quan. Chi tiết các mối nối – mối liên kết và các mặt cắt để làm rõ các nội dung.

          - Sinh viên đóng tập bằng giấy bìa (có in ấn hoặc viết đầy đủ thông tin sinh viên, thông tin giảng viên) có băng keo dán gáy ngay ngắn và sạch sẽ (KHÔNG  dùng bìa gương). Trình tự trong nội dung sau tờ bìa: Nhiệm vụ BTVN (ghi rõ các thông tin được cho trong bảng số liệu) – Danh sách phân công số liệu BTVN (bôi đậm tên mình trong tờ danh sách) – Nội dung thực hiện – Bảng biêu hoặc hình ảnh minh họa (nếu có). Tuyệt đối trong bài nộp không để phần giấy trắng dư lại phía sau.svdtu.com


 
10/09/2019 14:09 # 10
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP CIE378A
Hiện nay, GVHD đã cho đầy đủ các thông tin và các hướng dẫn cần thiết để sinh viên có thể hoàn thiện bài tập về nhà môn kết cấu thép. Sinh viên theo dõi một số yêu cầu và kế hoạch nộp bài tập về nhà đối với các khối lớp như sau:

1. Về thời gian và địa điểm nộp BTVN:

Thời gian Lớp CIE378A nộp lúc 15h10 đến 15h20 ngày 13/9/2019 tại phòng 404 cơ sở Hòa Khánh Nam.

2. Yêu cầu về nội dung thực hiện hoàn chỉnh khi nộp:

          - Bài làm được viết tay trên khổ giấy A4 có kẻ ngang, tất cả hình vẽ phải vẽ bằng bút mực hoặc bút chì thể hiện đầy đủ các thông tin tính toán, thiết kế.

          - Có đầy đủ Sơ đồ tính; sơ đồ truyền tải trọng, biểu độ nội lực các trường hợp (khi chưa kể đến trọng lượng bản thân và khi đã kể đến trọng lượng bản thân); hình thức và kích thước tiết diện đã thiết kế, các thông số liên quan. Chi tiết các mối nối – mối liên kết và các mặt cắt để làm rõ các nội dung.

          - Sinh viên đóng tập bằng giấy bìa (có in ấn hoặc viết đầy đủ thông tin sinh viên, thông tin giảng viên) có băng keo dán gáy ngay ngắn và sạch sẽ (KHÔNG  dùng bìa gương). Trình tự trong nội dung sau tờ bìa: Nhiệm vụ BTVN (ghi rõ các thông tin được cho trong bảng số liệu) – Danh sách phân công số liệu BTVN (bôi đậm tên mình trong tờ danh sách) – Nội dung thực hiện – Bảng biêu hoặc hình ảnh minh họa (nếu có). Tuyệt đối trong bài nộp không để phần giấy trắng dư lại phía sau.svdtu.com


 
10/09/2019 14:09 # 11
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Tài liệu tham khảo cho một số nội dung bài tập làm thêm trong quá trình học môn học: Kết cấu thép

+ Nội dung cuốn sách: Cung cấp các nội dung tóm về lý thuyết các loại cấu kiện chịu kéo, chịu nén, chịu uốn. Cung cấp các bài toán cơ bản trong tính toán, thiết kế và kiểm tra các tiết diện ở các trạng thái chịu lực.

+ Phương pháp sử dụng: Tham khảo cuốn sách ở các nội dung về lý thuyết cũng như các bài tập được giải sẵn trong tài liệu. Chú ý, cuốn bài tập này được viết theo tiêu chuẩn cũ nên các ký hiệu có một số khác với các ký hiệu của kết cấu thép hiện nay. Nên cần so sánh đối chiếu để việc tham khảo có hiệu quả.

Xem file pdf đính kèm

Các nội dung nào chưa rõ, các bạn có thể chụp hình để trao đổi tại đây nhằm quá trình học tập được tốt hơn.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


svdtu.com


 
18/09/2019 15:09 # 12
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


Nội dung ôn tập môn Kết cấu thép (nội dung sơ bộ):

1. Phần Lý thuyết:

Tập trung chủ yếu các nội dung lý thuyết trong chương 1, bao gồm các vấn đề cần chú ý:

- Ưu và nhược điểm cũng như phạm vi áp dụng;

- Sự làm việc của thép khi chịu tải trọng;

- Một số hình thức tồn tại của kết cấu thép;

- Các giá trị liên quan đến tải trọng và cường độ.svdtu.com


 
18/09/2019 15:09 # 13
hieupv
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/100 (45%)
Kĩ năng: 37/40 (92%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 495
Được cảm ơn: 97
Phản hồi: CIE378A,C_Tài liệu học tập Kết cấu thép. Năm học 2019-2020


2. Phần Bài tập

Các nội về bài tập sẽ tập trung trong các chương 2, 3, 4 và chương 5

1.     Chương 2

-        Chú ý bài toán kiểm tra các hình thức liên kết:

+ Liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu thẳng góc; Chú ý các trường hợp chịu lực khác nhau và phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn.

+ Liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu xiên góc;

+ Liên kết ghép chồng dùng đường hàn góc

+ Liên kết có bản ghép (liên kết hàn hoặc bu lông);

-        Chú ý bài toán tính toán một trong số những thông tin liên quan đến bài toán thiết kế; ví dụ, cho chiều cao đường hàn yêu cầu tính chiều dài và ngược lại

-        Chú ý bài toán tính số lượng bu lông;

2.     Chương 3

-        Bài toán tính phản lực, nội lực trong dầm đơn giản;

-        Bài toán kiểm tra bền, độ võng của dầm khi biết tiết diện;

-        Bài toán kiểm tra ổn định cục bộ dầm;

-        Bài toán thiết kế dầm (phân biệt bài toán thiết kế và kiểm tra, dàm định hình và dầm tổ hợp)

-        Kiểm tra chi tiết sườn đầu dầm (chú ý các điều kiện cụ thể và các thông số đã cho để tính các thông số còn thiếu nếu cần thiết)

3.     Chương 4

-        Bài toán kiểm tra cột đặc, cột rỗng;

-        Bài toán thiết kế tiết diện cột đặc, cột rỗng;

-        Bài toán kiểm tra các chi tiết thanh giằng, bản giằng trong cột rỗng;

-        Bài toán tính toán liên kết thanh, bản giằng vào các nhánh cột;

4.     Chương 5

-        Kiểm tra tiết diện thanh dàn (chú ý, thanh chịu kéo hoặc nén cũng như các điều kiện kiểm tra khác nhau tùy từng trường hợp để dùng công thức cho đúng)

-        Bài toán thiết kế, lựa chọn tiết diện thanh dàn;

-        Bài toán tính toán liên kết (hàn hoặc bu lông) giữa thanh dàn vào bản mã, chú ý nếu dùng đường hàn góc thì xem xét hệ số phân phối nội lực vào các đường hàn tùy thuộc vào loại thanh thép cũng như số lượng thanh thép góc;svdtu.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019