Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2019 15:06 # 1
namihate
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 14/40 (35%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/02/2018
Bài gởi: 74
Được cảm ơn: 0
Tìm hiểu về quản lý chất lượng dự án hiệu quả trong doanh nghiệp


Quản lý chất lượng dự án là khâu quan trọng trong công tác quản lý dự án. Quản lý chất lượng của dự án là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý, là một quá trình nhằm đảm bảo cho dự án thoả mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiêu đề ra, nhằm nâng cao chất lượng dự án góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng suất lao động, tăng lợi thế cạnh trạnh và thị phần của doanh nghiệp. Cùng LAVAN tìm hiểu về quy trình quản lý chất lượng dự án và lợi ích của nó.

Quy trình quản lý chất lượng dự án bao gồm những gì?

Quy trình quản lý chất lượng dự án

Thành công của việc hoàn thành một dự án đúng thời hạn và đúng ngân sách mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý dự án hoặc ngay cả khi bạn đạt được thành công, chiến thắng sẽ chỉ là giả dối khi bạn nhận ra rằng kết quả chuyển giao của bạn không đáp ứng được yêu cầu. Bạn cần phải hiểu cách thức quản lý chất lượng và duy trì chất lượng trong điều kiện ràng buộc về thời gian, ngân sách và tài nguyên - những thứ mà bạn phải đối mặt tròn suốt quá trình triển khai dự án, thông qua 3 quy trình dưới đây:

1. Lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án (Plan Quanlity Management)

Đây là giai đoạn xác định các tiêu chuẩn về chất lượng của dự án và xác định phương thức để đạt các tiêu chuẩn đó. Lập kế hoạch chất lượng cho phép định hướng phát triển chất lượng chung trong doanh nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực. giảm chi phí liên quan,...

Những yếu tố đầu vào để lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án: phạn vị dự án, chính sách chất lượng của doanh nghiệp, các tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực chuyên môn có ảnh hưởng đến chất lượng dự án.

Nội dung của công tác lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án gồm:

 • Xây dựng chương trình, chiến lược, chính sách và kế hoạch hoá chất lượng.
 • Xác định những yêu cầu chất lượng phải đạt tới trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình thực hiện dự án.
 • Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, chỉ ra phương hướng kế hoạch cụ thể, xây dựng các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch chất lượng.

2. Thực hiện đảm bảo chất lượng dự án (Perform Quality Assurance)

Đảm bảo chất lượng là quy trình kiểm tra các yêu cầu chất lượng và kết quả từ việc kiểm soát chất lượng có tương thích với các tiêu chuẩn chất lượng đã được áp dụng hay không. Lợi ích của quy trình này là nhằm cải tiến các quy trình chất lượng trong dự án.

3. Kiểm soát chất lượng dự án (Control Quality)

Đây là bước tưởng chừng như thường bị “lãng quên” nhất nhưng lại là bước vô cùng quan trọng. Kiểm soát chất lượng giúp giám sát và lưu lại các kết quả của hoạt động nhằm đánh giá hiệu suất và đề nghị các thay đổi khi cần thiết. Lợi ích của quy trình này là nhằm xác định nguyên nhân của các quy trình kém hay sản phẩm kém chất lượng để có hành động loại bỏ chúng, công nhận các sản phẩm bàn giao và các công việc đã đạt được các yêu cầu của các bên liên quan để nghiệm thu dự án.

Quản lý chất lượng dự án mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Quản lý chất lượng dự án mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Quản lý chất lượng dự án tốt sẽ quyết định đến sự thành công của dự án, cụ thể:

 • Chúng đảm bảo có một kế hoạch đúng đắn để thực hiện các mục tiêu chiến lược.
 • Đảm bảo công việc đang được triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra
 • Đảm bảo phát hiện và giải quyết kịp thời các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án như: tranh luận, thiếu nguồn lực, chất lượng sản phẩm/ dịch vụ kém, vượt ngân sách đã đề ra, tiến trình dự án chậm trễ,…
 • Đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng mục tiêu đề ra. Tránh sự mơ hồ và không tập trung - đảm bảo quá trình dự án được thực hiện xuyên suốt
 • Đảm bảo tiến độ của dự án luôn được theo dõi và báo cáo liên tục.
 • Khách hàng có thể theo dõi những gì bạn làm có đúng với mục tiêu ban đầu không
 • Học được từ những thành công và thất bại của các dự án trong quá khứ
 • Cải tiến quan hệ giữa người thực hiện dự án với khách hàng, rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, tăng chất lượng và độ tin cậy, cải tiến năng suất lao động, phối hợp nội bộ tốt hơn, nâng cao tinh thần làm việc.

Lưu ý (*): Những lợi ích có được từ quản lý chất lượng dự án có thể sẽ mất mát nhiều nếu như không tiến hành quản lý một cách hệ thống và khoa học. Cách tốt nhất là áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng đã được thừa nhận như: bộ tiêu chuẩn ISO9001, ISO 9000... và biết các công cụ quản lý chất lượng để cải tiến chúng.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019