Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/05/2019 19:05 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 188/280 (67%)
Kĩ năng: 148/160 (92%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 3968
Được cảm ơn: 1348
Học thuyết số lượng tiền tệ (Quantity theory of money)


Học thuyết số lượng tiền tệ (Quantity theory of money):

 

Học thuyết này được đề xướng ra trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nó được trình bày rõ nhất bởi nhà kinh tế Mỹ Irving Fisher (1887 - 1947) trong cuốn sách nổi tiếng của ông - "Sức mua tiền tệ" xuất bản năm 1911.

Học thuyết này đã chỉ ra mối liên hệ giữa tổng lượng tiền lưu hành (M) với tổng số chi tiêu để mua hàng hoá thành phẩm và dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế (PY - trong đó P là mức giá cả, Y là tổng sản phẩm) bằng phương trình trao đổi: MV = PY, với V là tốc độ chu chuyển của tiền tệ (tức là số lần trung bình một năm mà một đơn vị tiền tệ được chi dùng để mua tổng số hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế vào năm đó).

Theo Irving Fisher, tốc độ V phụ thuộc vào phương thức thanh toán (dùng tiền mặt, hay dùng tiền tín dụng, hay ghi sổ nợ v.v...) sử dụng trong các giao dịch. Thói quen thanh toán này thay đổi một cách chậm chạp qua thời gian cho nên tốc độ V thông thường sẽ ổn định trong thời gian ngắn. Mặt khác, các nhà kinh tế cổ điển (bao gồm cả Irving Fisher) cho rằng tiền lương và giá cả là hoàn toàn linh hoạt nên mức tổng sản phẩm được sản xuất ra (Y) thường ở mức công ăn việc làm đầy đủ (mức sản lượng tiềm năng) cho nên có thể coi Y là không thay đổi trong thời gian ngắn. Kết quả là khi khối lượng tiền lưu hành (M) tăng lên, vì Y và V không thay đổi, nên mức giá (P) cũng tăng lên với tỷ lệ tương ứng. Như vậy, theo học thuyết số lượng tiền tệ cổ điển thì những sự vận động trong mức giá cả chỉ là kết quả của những thay đổi trong số lượng tiền tệ.

Vì học thuyết số lượng tiền tệ cho chúng ta biết bao nhiêu tiền được nắm giữ đối với một mức tổng thu nhập đã cho, cho nên thực ra nó là một học thuyết về cầu tiền tệ. Ta có thể viết lại phương trình trao đổi như sau:

M =  1/V × P

Khi thị trường tiền tệ cân bằng, số lượng tiền tệ mà các chủ thể kinh tế nắm giữ (M) bằng mức cầu tiền tệ (Md). Ta có: 

M d = k × PY

 với k = 1/V là một hằng số vì V là hằng số.

Phương trình này cho thấy mức các giao dịch tạo ra bởi một mức cố định của thu nhập danh nghĩa (PY) xác định mức cầu tiền tệ (Md). Như vậy, học thuyết số lượng tiền tệ của Fisher nêu lên rằng mức cầu tiền tệ thuần tuý là một hàm số của thu nhập và do vậy lãi suất không có ảnh hưởng đến cầu về tiền tệ. Fisher đi đến kết luận đó vì ông tin rằng các chủ thể kinh tế giữ tiền chỉ để tiến hành các giao dịch và không được tự do quyết định số lượng tiền tệ muốn nắm giữ. 

Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức - Ths. Phan Anh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)facebook.com/nguyenquynhtran95

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019