Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2019 11:04 # 1
thitruyendev
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/04/2019
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 0
App là viết tắt của từ gì?


App là viết tắt của từ gì?App (Application, có nghĩa là ứng dụng) là các chương trình được viết ra để chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính, điện thoại, web.

Nếu không có các ứng dụng thì gần như chúng ta không thể làm được rất nhiều việc trong cuộc sống hằng ngày, công việc, lẫn giải trí và chiếc điện thoại không còn là điện thoại thông minh mà sẽ trở về là chiếc điện thoại chỉ nghe và gọi như trước đây. Hoặc những chiếc máy tính với rất nhiều các ứng dụng sẽ giúp cho nó làm được nhiều việc hơn phục vụ cho mục đích sử dụng ngày càng nhiều của chúng ta.

 


App là gì?

App (Application, có nghĩa là ứng dụng) là các chương trình được viết ra để chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính, điện thoại, web.
Nếu không có các ứng dụng thì gần như chúng ta không thể làm được rất nhiều việc trong cuộc sống hằng ngày, công việc, lẫn giải trí và chiếc điện thoại không còn là điện thoại thông minh mà sẽ trở về là chiếc điện thoại chỉ nghe và gọi như trước đây. Hoặc những chiếc máy tính với rất nhiều các ứng dụng sẽ giúp cho nó làm được nhiều việc hơn phục vụ cho mục đích sử dụng ngày càng nhiều của chúng ta.

Hoặc trên website có rất nhiều các ứng dụng tiện ích giúp chúng ta có thể làm được nhiều tác vụ hơn ngoài việc chỉ xem thông tin đơn thuần như trước, ví dụ như có thể chơi game trên trình duyệt website, rồi các ứng dụng chạy trên nền website mà trước đây chỉ có các phần mềm mới có thể làm được.

 
 
21/05/2019 15:05 # 2
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


https://en-jp.wantedly.com/users/106196046
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=12948.0
https://seositecheckup.com/seo-audit/devteam.mobi
https://www.edocr.com/user/devteam
https://www.webmasterpro.de/user/devteam/guestbook/
https://forum.codeigniter.com/user-21822.html
https://www.webmasterpro.de/user/devteam/
http://devteam.soup.io/
http://search.bt.com/result?p=devteam.mobi
https://duytan.academia.edu/DevteamInc
https://orcid.org/0000-0001-7091-6792
https://www.thinglink.com/user/1186160444407021570
https://flipboard.com/@devteaminc/devteam-mugru992y
https://aeon.co/users/devteam-inc
https://pbase.com/profile/devteaminc
https://pbase.com/devteaminc/devteam
 
https://thimpress.com/forums/users/devteam/
https://app.aws.org/forum/user_info.pl?uid=100213038
https://onmogul.com/devteam
https://www.lonelyplanet.com/profile/yicoxowuy842993
https://www.lonelyplanet.com/profile/yicojodete635011
https://www.adsoftheworld.com/user/1028360/
http://www.webestools.com/profile-104379.html
https://www.intensedebate.com/people/HienNam622
http://asiantown.net/597591
http://www.cplusplus.com/user/devteam/
https://www.lonelyplanet.com/profile/sixixes501523
https://connect.unity.com/u/baovinh691
https://connect.unity.com/u/tuquan729
https://www.wantedly.com/users/106469835
http://www.cplusplus.com/user/MinhTien679
https://aeon.co/users/minhnam210-minhnam210
https://www.openlearning.com/u/huylong/about?share=1
https://themepalace.com/users/ThanhNhan684
https://community.babycenter.com//profile/khoilong149
https://app.aws.org/forum/user_info.pl?uid=100213208

 
 
23/05/2019 15:05 # 3
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


http://asiantown.net/597618
http://asiantown.net/597617
http://asiantown.net/597616

 
 
24/05/2019 16:05 # 4
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


http://asiantown.net/597630

 

https://connect.unity.com/u/baotrung609
https://connect.unity.com/u/huyquyen538
https://support.dream-theme.com/users/TrangHieu609
https://themepalace.com/users/KhoaThien574
https://themepalace.com/users/LongQuan480
https://pbase.com/profile/thienvinh697
https://community.babycenter.com//profile/vinhminh387
https://www.wantedly.com/users/106795344
https://catchthemes.com/support-forum/users/HieuNam423
https://www.instructables.com/member/ViKhoi782/?cb=1558664419
https://www.mojomarketplace.com/user/HieuQuan195-lwfFPI7HTH
https://connect.unity.com/u/tungthien393
https://support.dream-theme.com/users/KhoaNhan279
https://themepalace.com/users/ThanhBao847
https://www.turnkeylinux.org/user/658655
https://themepalace.com/users/KhoiVy124
https://themepalace.com/users/ChuongKhoi484
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=183379
https://pbase.com/profile/namtrang530
https://community.babycenter.com//profile/thaihieu369
https://www.wantedly.com/users/106838917
https://forum.teamspeak.com/members/399853-ThanhDuc957
https://aeon.co/users/hieuchuong646-hieuchuong646
https://themepalace.com/users/KhoiMinh131
https://themepalace.com/users/KhoaThien174
https://themepalace.com/users/NhanNguyen290
https://themepalace.com/users/NamQuan183
https://themepalace.com/users/MinhTung41
https://app.aws.org/forum/user_info.pl?uid=100213524
https://www.adsoftheworld.com/user/1036359/
http://www.webestools.com/profile-105085.html
http://asiantown.net/597624
https://www.intensedebate.com/people/KhoiHieu869
https://www.wantedly.com/users/106838917
https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=193522
https://www.wantedly.com/users/106838917
http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/editDone/42338.page
https://www.openlearning.com/u/minhthanh/about?share=1
http://www.cross.tv/profile/727828
https://www.3dbuzz.com/forum/members/494031-TienKhoa947
https://forums.eagle.ru/member.php?u=145317
https://500px.com/tuanhieu704
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=183381
http://asiantown.net/597626
https://catchthemes.com/support-forum/users/LongVinh589
https://catchthemes.com/support-forum/users/TrungVinh990
https://themepalace.com/users/KhoiVi29
https://catchthemes.com/support-forum/users/NamKhoi788
https://themepalace.com/users/ChuongLong865
https://themepalace.com/users/NamAn560
https://themepalace.com/users/TungNguyen640
https://www.instructables.com/member/NamTrang965/?cb=1558679716
https://themepalace.com/users/MinhAn62
https://themepalace.com/users/NamPhong26
https://www.instructables.com/member/TrungPhong357/?cb=1558680625
https://www.instructables.com/member/HieuVi183/?cb=1558680952
https://themepalace.com/users/TuVinh596
http://asiantown.net/597627
https://www.instructables.com/member/MinhQuyen554/?cb=1558681113
https://www.mojomarketplace.com/user/HieuQuan195-lwfFPI7HTH
https://www.mojomarketplace.com/user/ViHan63-8dxKnvEgxF
http://l2-galvano.xobor.de/u27800_yiwize.html/
https://www.mojomarketplace.com/user/QuanKhoi75-u1o0AZuPKO
http://l2-galvano.xobor.de/u27805_jopae.html/
https://community.babycenter.com//profile/hieutung594
https://community.babycenter.com//profile/vynguyen122
https://www.intensedebate.com/people/VinhLam621
https://community.babycenter.com//profile/hieutung594
https://themepalace.com/users/QuanKhoi742
https://themepalace.com/users/VinhLong810
https://www.intensedebate.com/people/QuanPhong679
https://themepalace.com/users/TrungPhong687
https://speakerdeck.com/thaihan913
https://themepalace.com/users/TrungPhong687
https://themepalace.com/users/BaoVinh688
https://www.intensedebate.com/people/KhoiQuyen717
https://themepalace.com/users/TuanThanh626
https://speakerdeck.com/khoanguyen810
https://speakerdeck.com/phongkhoa882
https://communities.bentley.com/members/0fa948e3_2d00_7e7f_2d00_48e8_2d00_b9d4_2d00_d0764cb6ae0b
https://speakerdeck.com/khoaquan738
https://communities.bentley.com/members/544c8609_2d00_e07d_2d00_4f6a_2d00_8108_2d00_6d3ca19e6db5
https://communities.bentley.com/members/5595d408_2d00_043a_2d00_4d74_2d00_ab64_2d00_49b289b48361
https://www.specificfeeds.com/user/bizatevip954b57e
https://www.specificfeeds.com/user/jogopusu5aaf43d
https://www.specificfeeds.com/user/nilizeb184f33
https://www.openlearning.com/u/minhthanh/about?share=1
https://www.specificfeeds.com/user/jabiyipaxoad66572
https://www.specificfeeds.com/user/nivibozue9534b0
https://www.openlearning.com/u/tunghieu/about?share=1
https://www.openlearning.com/u/minhphong/about?share=1
https://www.openlearning.com/u/thiennguyen/about?share=1
http://www.cross.tv/profile/727828?go=about

 
 
25/05/2019 10:05 # 5
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


http://asiantown.net/597635
 
01/06/2019 12:06 # 6
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


http://asiantown.net/597704
http://asiantown.net/597705

 
 
03/06/2019 09:06 # 7
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


http://asiantown.net/597714
 
03/06/2019 17:06 # 8
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì? 
03/06/2019 19:06 # 9
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì? 
03/06/2019 20:06 # 10
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì? 
03/06/2019 21:06 # 11
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì?


http://asiantown.net/597734
 
05/06/2019 17:06 # 12
trithucnguyen97
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 105/110 (95%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/04/2019
Bài gởi: 655
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: App là viết tắt của từ gì? 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019