Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2019 13:03 # 1
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Slide bài giảng môn Anh văn chuyên ngành Xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 2
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 1: Teamwork

Vocabulary

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 3
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 1: Teamwork

Listen the conversation between site manager and reporters

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 4
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 1: Teamwork

Listen about the roles of Karp Construction 's departments 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
04/04/2019 10:04 # 5
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Phản hồi: Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Có bản vẽ kiến trúc, kết cấu tiếng Anh k cô?
 
13/04/2019 08:04 # 6
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 2: Design

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/04/2019 08:04 # 7
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 2: Design

Listen a conversation about describing a floor plan.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2019 19:04 # 8
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 3: Equipment

Vocabulary

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2019 19:04 # 9
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 3: Design

Listen about usages of equipments

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2019 21:04 # 10
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Trích:

Unit 3: Design

Listen about usages of equipments

Great! 
01/05/2019 18:05 # 11
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 4: Materials

Vocabulary

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
01/05/2019 18:05 # 12
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 4: Materials

Listen two conversation about ordering materials

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/05/2019 14:05 # 13
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Tài liệu tham khảo

Sách English for Construction vol 1: 

https://drive.google.com/file/d/0B_NGCmT8IsF1RVB2U0lXemtmRVk/view?usp=sharing
 
08/05/2019 14:05 # 14
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Technical drawing example: floor plan

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/05/2019 13:05 # 15
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Tài liệu tham khảo

Sách English for Construction vol 2: 

https://drive.google.com/file/d/0B_NGCmT8IsF1Y25STFZIS04xTE0/view?usp=sharing

 
 
15/05/2019 14:05 # 16
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Example of steel reinforcement shop drawing

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 10:05 # 17
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 7: Documentation

Complete the text about document control procedure
 
18/05/2019 10:05 # 18
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 7: Documentation

Listen and complete the picture about document management system

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/06/2019 13:06 # 19
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Health & Safety Guide

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/06/2019 13:06 # 20
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Technical English for Civil Engineer

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019