Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2019 13:03 # 1
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Slide bài giảng môn Anh văn chuyên ngành Xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 2
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 1: Teamwork

Vocabulary

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 3
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 1: Teamwork

Listen the conversation between site manager and reporters

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 4
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 1: Teamwork

Listen about the roles of Karp Construction 's departments 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
04/04/2019 10:04 # 5
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Phản hồi: Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Có bản vẽ kiến trúc, kết cấu tiếng Anh k cô?
 
13/04/2019 08:04 # 6
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 2: Design

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/04/2019 08:04 # 7
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 2: Design

Listen a conversation about describing a floor plan.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2019 19:04 # 8
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 3: Equipment

Vocabulary

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2019 19:04 # 9
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 3: Design

Listen about usages of equipments

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2019 21:04 # 10
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Trích:

Unit 3: Design

Listen about usages of equipments

Great! 
01/05/2019 18:05 # 11
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 4: Materials

Vocabulary

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
01/05/2019 18:05 # 12
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 4: Materials

Listen two conversation about ordering materials

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/05/2019 14:05 # 13
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Tài liệu tham khảo

Sách English for Construction vol 1: 

https://drive.google.com/file/d/0B_NGCmT8IsF1RVB2U0lXemtmRVk/view?usp=sharing
 
08/05/2019 14:05 # 14
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Technical drawing example: floor plan

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/05/2019 13:05 # 15
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Tài liệu tham khảo

Sách English for Construction vol 2: 

https://drive.google.com/file/d/0B_NGCmT8IsF1Y25STFZIS04xTE0/view?usp=sharing

 
 
15/05/2019 14:05 # 16
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Example of steel reinforcement shop drawing

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/05/2019 10:05 # 17
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 7: Documentation

Complete the text about document control procedure
 
18/05/2019 10:05 # 18
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Unit 7: Documentation

Listen and complete the picture about document management system

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/06/2019 13:06 # 19
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Health & Safety Guide

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/06/2019 13:06 # 20
nguyentbichthuy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 24
Lớp ENG330B (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng


Technical English for Civil Engineer

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank nguyentbichthuy vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019