Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2019 14:01 # 1
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 90/130 (69%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 870
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE437B


Topic thảo luận các vấn đề môn học Đồ án TC Đường
 
18/01/2019 14:01 # 2
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 90/130 (69%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 870
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE437B


Nhiệm vụ đồ án môn học CIE437B

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 14:01 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 90/130 (69%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 870
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE437B


Nhiệm vụ đồ án môn học CIE437D

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 14:01 # 4
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 90/130 (69%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 870
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE437B


Vẽ và upload đường cong tích lũy đất để thảo luận
 
18/01/2019 14:01 # 5
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 90/130 (69%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 870
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE437B


TCVN9436-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 14:01 # 6
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 90/130 (69%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 870
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE437B


TCVN 4447-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019