Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2019 14:01 # 1
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Topic thảo luận các vấn đề môn học Kỹ thuật và TCTC Đường
 
18/01/2019 14:01 # 2
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 4
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Công tác trắc địa trong xd

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 5
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


Mọi yêu cầu tài liệu, trao đổi môn học các bạn sv có thể trao đổi ở đây
 
18/01/2019 15:01 # 6
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN 8819-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/01/2019 15:01 # 7
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 77/130 (59%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 857
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B


TCVN8809-2011

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019