Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2019 18:01 # 1
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2019 18:01 # 2
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/01/2019 18:01 # 3
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập số 1:Tìm hiểu 5 loại dự án đầu tư xây dựng thực tế

- Dự án quan trọng Quốc gia

- Dự án nhóm A

- Dự án nhóm B

- Dự án nhóm C

- Dự án quy mô nhỏ

Thực hiện trên giấy A4 và nộp lại theo thời gian quy định.

 

 
 
16/01/2019 19:01 # 4
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Sơ lược các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng
 
16/01/2019 20:01 # 5
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Các bước thực hiện một dự án đầu tư xây dựng tại TP Hồ Chí Minh (không sử dụng vốn ngân sách)

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/01/2019 20:01 # 6
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
26/02/2019 14:02 # 7
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
26/02/2019 14:02 # 8
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập giá trị tương đương của tiền tệ

Hãy tính chi phí tương đương ở thời điểm mua máy cho phương án mua máy sau:

+ Trả lần đầu ngay khi nhận máy là 200 triệu đồng
+ Sau khi nhận máy được 3 tháng thì tiếp tục trả đều đặn trong 5 tháng với số tiền trả mỗi tháng là 75 triệu đồng (trả ở đầu các tháng).
+ Biết chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là  1,5%/tháng 
06/03/2019 20:03 # 9
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/03/2019 09:03 # 10
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập phân tích lỗ lãi

Một dự án vận hành trong 5 năm với số liệu doanh thu và chi phí vận hành hàng năm như sau:

Năm

1

2

3

4

5

Doanh thu

200

300

400

500

600

Chi phí vận hành

200

200

200

250

300

 

           Biết vốn đầu tư ban đầu của dự án là 500 triệu đồng, dự án khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thuế suất thuế TNDN là 20%

Hãy lập bảng phân tích lỗ lãi cho dự án trên.

 
 
15/03/2019 09:03 # 11
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập phân tích hiệu quả tài chính (dạng chi phí sản xuất hàng năm)

Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Trị số

1. Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)

2. Chi phí sản xuất hàng năm (có cả khấu hao cơ bản)

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

%

Triệu đồng

250.000

90.000

20

1.200

20

120.000

 

          Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 14% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

          Yêu cầu: Hãy phân tích hiệu quả tài chính của dự án?

 
 
15/03/2019 09:03 # 12
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập phân tích hiệu quả tài chính (dạng chi phí vận hành hàng năm)

Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Trị số

1. Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)

2. Chi phí vận hành hàng năm (không có khấu hao cơ bản)

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

%

Triệu đồng

350.000

70.000

20

2.000

20

150.000

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 14% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

          Yêu cầu: Hãy phân tích hiệu quả tài chính của dự án?
 
15/03/2019 09:03 # 13
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập so sánh phương án đầu tư (dạng cùng tuổi thọ)

Hãy so sánh chọn phương án đầu tư với số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

PA 1

PA 2

1. Đầu tư xây dựng

2. Chi phí vận hành hàng năm

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

Triệu đồng

700.000

160.000

20

5.000

290.000

500.000

125.000

20

2.400

250.000

 

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 12% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian và thuế suất thuế TNDN là 20%.

 
 
15/03/2019 09:03 # 14
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập so sánh phương án đầu tư (dạng khác tuổi thọ)

Hãy so sánh chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu NPV, NFV, NAV, IRR và BCR với các số liệu sau đây:

Chỉ tiêu

ĐVT

PA 1

PA 2

1. Vốn đầu tư

2. Chi phí sản xuất hàng năm

3. Doanh thu hàng năm

4. Giá trị thu hồi khi thanh lý tài sản

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Tuổi thọ

7. Lãi suất tối thiểu chấp nhận được

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

%

Năm

%

600

160

250

50

20

5

15

800

180

320

0

20

10

15

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.
 
15/03/2019 09:03 # 15
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập tính toán thời hạn hoàn vốn

Có một dự án đầu tư với các số liệu sau đây:

-     Vốn đầu tư 5 tỷ đồng

-     Tuổi thọ của dự án 10 năm

-     Lợi nhuận thu được hàng năm 800 triệu đồng

-     Lãi suất tối thiểu chấp nhận được 14% năm

-     Giá trị thu hồi tài sản khi thanh lý 5% giá trị đầu tư ban đầu

Hãy xác định thời hạn hoàn vốn đầu tư của dự án nhờ lợi nhuận và khấu hao theo phương pháp tĩnh và phương pháp động?

Biết dự án sử dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.
 
15/03/2019 09:03 # 16
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập lập kế hoạch trả nợ

Một dự án đầu tư cần vay một lượng vốn tổng cộng là 10.000 triệu đồng, vay làm 2 lần: lần 1 vay ở đầu năm 2007 với số tiền là 6.000 triệu đồng, lần 2 vay ở đầu năm 2010 với số tiền là 4.000 triệu đồng. Theo hợp đồng vay vốn thì dự án bắt đầu trả nợ từ năm 2012 đến hết năm 2017. Lãi suất sử dụng vốn là 10% năm.

          Yêu cầu:

  • Hãy xác định số tiền nợ tại thời điểm bắt đầu phải trả nợ là đầu năm 2012?
  • Hãy lập kế hoạch trả nợ, xác định rõ số trả lãi từng năm theo phương thức trả nợ đều cả gốc và lãi?
  • Hãy lập kế hoạch trả nợ, xác định rõ số trả lãi từng năm theo phương thức trả nợ đều phần gốc? 
15/03/2019 09:03 # 17
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Trắc nghiệm tổng hợp

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
31/03/2019 20:03 # 18
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập cá nhân

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
02/04/2019 18:04 # 19
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 78/90 (87%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 438
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442B (2018-2019)- Lập dự án đầu tư xây dựng


Điểm thành phần

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019