Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2018 16:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 158/240 (66%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 2918
Được cảm ơn: 247
[Fshare] 200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit


PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: Hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

A. CH3CH2Cl      B. HCOOC6H5      C. CH3CH2ONO2      D. Tất cả đều đúng

Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOC6H5     B. HCOOCH3      C. CH3COOH         D. CH3COOCH3

Câu 3:Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOCH3      B. C2H5OC2H5     C. CH3COOCH3      D. C3H5(COOCH3)3

Câu 4: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b.    B. CnH2n - 2O2.     C. CnH2n + 2 - 2bO2b.     D. CnH2nO2.

 

Link tải: https://www.fshare.vn/file/RHTFC8T64Q59

Các bạn tải về học tiếp nhé

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019