Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2018 16:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 94/240 (39%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 2854
Được cảm ơn: 247
[Fshare] 5 quy tắc để sử dụng thành thạo Gerund và Infinitive


5 quy tắc để sử dụng thành thạo Gerund và Infinitive

Qui tắc 1: Gerunds có thể làm chủ ngữ trong câu

Hãy theo dõi một vài ví dụ sau:

  • Swimming is good for your health.
  • Making mistakes bring me more experiences.
  • Becoming an engineer is a childhood dream

Những từ được in đậm (“swimming,” “making mistakes,” “Becoming an engineer ”) là những danh động từ với chức năng làm chủ ngữ trong câu.

Qui tắc 2: Cả Gerunds và Infinitive đều có thể làm tân ngữ

Bạn có thể nói “I enjoy drawing.” và bạn cũng có thể nói “Yesterday, I decided to draw.”

Các động từ đi kèm với Infinitive:

agree: I agreed to help her.

decide: I decided not to take part in the meeting.

deserve: Everyone deserves to be respected.

expect: I expect to see the new movie tomorrow.

hope: We were hoping to avoid traffic by leaving early.

learn: He learned not to trust anyone.

need: She needs to learn English.

offer: I offered to help Susan with homework.

want: I want to go to the movie theater.

Các động từ đi kèm với Gerunds:

admit: They admitted going to the zoo.

advise: I advise proceeding (moving forward) with caution.

avoid: She avoided asking him the question about his mother.

Các bạn tải về tham khảo tiếp nhé

Link: https://www.fshare.vn/file/GK85R7DYG3TL

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019