Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/11/2018 10:11 # 1
namihate
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 16/40 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/02/2018
Bài gởi: 76
Được cảm ơn: 0
Phân loại hệ thống sổ kế toán


 

Sổ kế toán bao gồm nhiều loại khác nhau. Sau đây, dịch vụ làm sổ sách kế toán An Phát sẽ chia sẻ cách phân loại các mẫu sổ như sau

1, Phân loại theo phương pháp ghi sổ

Theo phương pháp ghi và tính chất hệ thống hóa phản ánh số liệu sổ kế toán có 3 loại chủ yếu

 • Sổ nhật ký: ghi chép các nghiệp vụ phát sinh theo thời gian, không phân loại theo đối tượng phản ánh, không phản ánh số dư của tài khoản mà chỉ phản ánh số phát sinh.
 • Sổ cái: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản khi được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên sổ cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.
 • Nhật ký sổ cái là loại sổ liên hợp giữa nhật ký và sổ cái.

 

2, Phân loại theo kết cấu của sổ

 • Sổ kết cấu theo kiểu đối ứng cột: các tài khoản đối ứng được thiết kế ở cột theo những đối tượng nhất định.
 • Sổ kết cấu theo kiểu đối ứng dòng: quan hệ đối ứng của một tài khoản được thiết kế theo dòng chứng từ sẽ được vào sổ theo cột tài khoản đối ứng.

>> Nếu bạn đang cần một dịch vụ sổ sách kế toán có thể xem tại

3, Phân loại theo công dụng của sổ

 • Sổ chi tiết: là loại sổ kế toán mở cho tài khoản chi tiết gắn với một đối tượng cụ thể, có thể theo dõi biến động của đối tượng theo các chỉ tiêu hiện vật và giá trị.
 • Sổ tổng hợp là loại sổ dùng để theo dõi những chỉ tiêu tổng hợp về một đối tượng nhất định. Sổ tổng hợp thường được ghi theo định kỳ. Chỉ theo dõi đối tượng theo chỉ tiêu tiền tệ. Được làm cơ sở để lập báo cáo tài chính, kế toán.
 • Sổ liên hợp là loại sổ kế toán mang tính chất kế hợp giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết trên cùng một quyển sổ và trong cùng một lần ghi.

Cụ thể

 • Kết cấu và mẫu sổ kế toán tổng hợp phụ thuộc vào hình thức kế toán sử dụng
 • Mỗi hình thức kế toán có loại sổ tổng hợp khác nhau, trình tự hệ thống hóa thông tin khác nhau, cách kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ cũng khác nhau.
 • Đối với sổ kế toán chi tiết thì kết cấu mẫu sổ tương tự nhau, không phụ thuộc vào hình thức kế toán sử dụng mà chủ yếu phụ thuộc vào yêu cầu quản lý nội bộ trong doanh nghiệp.

>> Xem thêm: dịch vụ làm sổ sách kế toán chuyên nghiệp

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019