Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/10/2018 16:10 # 1
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 1

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
11/10/2018 16:10 # 2
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2018 20:10 # 3
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2018 21:10 # 4
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Vòng đời dự án đầu tư

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/10/2018 16:10 # 5
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Tìm hiểu về các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
01/11/2018 09:11 # 6
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Slide bài giảng chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
01/11/2018 09:11 # 7
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
01/11/2018 10:11 # 8
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


THÔNG TƯ 45/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
01/11/2018 10:11 # 9
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập khấu hao:

Một DNXD mua một cần trục tháp với số liệu sau:

- Giá máy mua gốc là 900 triệu đồng, không kể thuế nhập khẩu và VAT.

- Chi phí vận chuyển từ cảng về doanh nghiệp là 9,7% giá mua gốc

- Phí bảo hiểm là 0,3% giá mua gốc

- Chi phí lắp đặt, chạy thử là 15 triệu đồng

- Chi phí gia công bổ sung bộ phận công tác phụ là 50 triệu đồng

- Thuế nhập khẩu 5% giá mua gốc

- Số tiền vay để mua máy chiếm 50% giá mua máy với lãi suất 1% tháng theo kiểu lãi đơn, vay trong 4 tháng

- Thời gian tính khấu hao là 5 năm.

    Yêu cầu: Hãy tính số tiền trích khấu hao và giá trị còn lại từng năm của cần trục theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh?

 
 
05/11/2018 14:11 # 10
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập phân tích lỗ lãi:

Một dự án vận hành trong 5 năm với số liệu doanh thu và chi phí vận hành hàng năm như sau:

Năm

1

2

3

4

5

Doanh thu

200

300

400

500

600

Chi phí vận hành

200

200

200

250

300

 

            Biết vốn đầu tư ban đầu của dự án là 500 triệu đồng, dự án khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thuế suất thuế TNDN là 20%

Hãy lập bảng phân tích lỗ lãi cho dự án trên.

 
 
05/11/2018 14:11 # 11
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập lựa chọn phương án mua trả ngay - mua trả góp:

Một doanh nghiệp xây dựng dự định mua một máy xây dựng. Có 2 phương án mua hàng như sau:

 • Phương án 1: Mua trả ngay với giá gốc mua là 600 triệu đồng. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp đảm nhiệm với tổng chi phí là 10 triệu.
 • Phương án 2: Mua theo phương thức trả chậm như sau:
 • Trả lần đầu ngay khi nhận máy là 200 triệu đồng
 • Sau khi nhận máy được 3 tháng thì tiếp tục trả đều đặn trong 5 tháng với số tiền trả mỗi tháng là 100 triệu đồng (trả ở cuối các tháng).
 • Chi phí chuyên chở máy giống phương án 1.

Biết lãi suất sử dụng vốn là 2% tháng, ghép lãi theo tháng.

Yêu cầu: Hãy phân tích và chọn phương án mua máy?

 

 
 
05/11/2018 14:11 # 12
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập lập bảng khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

Hãy tính toán các giá trị X,Y,Z,U trên bảng tính khấu hao cho tài sản sau đây theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

ĐVT: triệu đồng

Năm

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

G(t-1)

700

Y

 

 

 

M

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

K(t)

X

 

 

 

U

G(t)

 

 

Z

 

 

 
 
05/11/2018 14:11 # 13
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập tính toán chỉ tiêu NPV, NFV, NAV:

Hãy tính NPV, NFV, NAV cho dự án có dòng thu chi được cho ở bảng sau, biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được r = 12%

ĐVT: triệu đồng

Năm

0

1

2

3

4

Bt

 

150

200

250

300

Ct

500

50

60

70

80

 

 
 
07/11/2018 08:11 # 14
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư độc lập:

Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Trị số

1. Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)

2. Chi phí sản xuất hàng năm (có cả khấu hao cơ bản)

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

%

Triệu đồng

250.000

90.000

20

1.200

20

120.000

 

            Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 14% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

            Yêu cầu: Hãy phân tích hiệu quả tài chính của dự án?

 
 
07/11/2018 08:11 # 15
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư độc lập (dạng 2):

Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Trị số

1. Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)

2. Chi phí vận hành hàng năm (không có khấu hao cơ bản)

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

%

Triệu đồng

350.000

70.000

20

2.000

20

150.000

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 14% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

            Yêu cầu: Hãy phân tích hiệu quả tài chính của dự án?
 
07/11/2018 08:11 # 16
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập so sánh hiệu quả tài chính phương án đầu tư loại trừ nhau:

Hãy so sánh chọn phương án đầu tư với số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

PA 1

PA 2

1. Đầu tư xây dựng

2. Chi phí vận hành hàng năm

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

Triệu đồng

700.000

160.000

20

5.000

290.000

500.000

125.000

20

2.400

250.000

 

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 12% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian và thuế suất thuế TNDN là 20%.

 
 
07/11/2018 08:11 # 17
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Luật xây dựng số 50/2014/QH13

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/11/2018 07:11 # 18
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập tổng hợp phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Cho hai phương án đầu tư với số liệu như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

PA 1

PA 2

1. Đầu tư xây dựng

2. Chi phí vận hành hàng năm

3. Tuổi thọ của dự án

4. Giá trị còn lại khi thanh lý

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Doanh thu hàng năm

Triệu đồng

Triệu đồng

Năm

Triệu đồng

%

Triệu đồng

450

120

5

50

20

270

700

140

10

0

20

320

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 14% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

a) So sánh và lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả hơn bằng chỉ tiêu NPV cho ở bảng

b) Tính chỉ tiêu IRR cho phương án được lựa chọn

 
 
16/11/2018 07:11 # 19
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập tính toán thời gian hoàn vốn

Có một dự án đầu tư với các số liệu sau đây:

 • Vốn đầu tư 5 tỷ đồng
 • Tuổi thọ của dự án 10 năm
 • Lợi nhuận thu được hàng năm 800 triệu đồng
 • Lãi suất tối thiểu chấp nhận được 14% năm
 • Giá trị thu hồi tài sản khi thanh lý 5% giá trị đầu tư ban đầu

Hãy xác định thời hạn hoàn vốn đầu tư của dự án nhờ lợi nhuận và khấu hao theo phương pháp tĩnh và phương pháp động?

Biết dự án sử dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

 
 
16/11/2018 07:11 # 20
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 70/90 (78%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 430
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập lập kế hoạch trả nợ

Một dự án đầu tư cần vay một lượng vốn tổng cộng là 10.000 triệu đồng, vay làm 2 lần: lần 1 vay ở đầu năm 2007 với số tiền là 6.000 triệu đồng, lần 2 vay ở đầu năm 2010 với số tiền là 4.000 triệu đồng. Theo hợp đồng vay vốn thì dự án bắt đầu trả nợ từ năm 2012 đến hết năm 2017. Lãi suất sử dụng vốn là 10% năm.

            Yêu cầu:

 • Hãy xác định số tiền nợ tại thời điểm bắt đầu phải trả nợ là đầu năm 2012?
 • Hãy lập kế hoạch trả nợ, xác định rõ số trả lãi từng năm theo phương thức trả nợ đều cả gốc và lãi?
 • Hãy lập kế hoạch trả nợ, xác định rõ số trả lãi từng năm theo phương thức trả nợ đều phần gốc? 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019