Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/11/2018 07:11 # 1
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Bài tập tổng hợp phân tích tài chính dự án đầu tư

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
21/11/2018 16:11 # 2
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
21/11/2018 16:11 # 3
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
21/11/2018 16:11 # 4
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
21/11/2018 16:11 # 5
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
23/11/2018 08:11 # 6
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 5

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
23/11/2018 08:11 # 7
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 6

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
23/11/2018 08:11 # 8
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 7

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
23/11/2018 08:11 # 9
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 8

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
27/11/2018 08:11 # 10
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 9

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
27/11/2018 08:11 # 11
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 10

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
27/11/2018 08:11 # 12
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 11

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
27/11/2018 08:11 # 13
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 12

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
03/12/2018 08:12 # 14
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 13

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
03/12/2018 08:12 # 15
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 14

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
03/12/2018 08:12 # 16
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Lập dự án đầu tư xây dựng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
03/12/2018 08:12 # 17
nguyentbichthuy
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 84/90 (93%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 07/04/2015
Bài gởi: 444
Được cảm ơn: 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng


Điểm thành phần

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019