Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/08/2018 22:08 # 1
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE413
 
17/08/2018 22:08 # 2
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Nội dung môn học:

Chương 1. Thiết kế nền đường

Chương 2. Chế độ thủy nhiệt nền đường

Chương 3. Thiết kế công trình chống đỡ và phòng hộ nền đường

Chương 4. Cấu tạo kết cấu áo đường

Chương 5. Thiết kế kết cấu áo đường mềm

Chương 6. Thiết kế kết cấu áo đường cứng

Chương 7. Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm
 
17/08/2018 22:08 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Tài liệu học tập chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/08/2018 22:08 # 4
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Tài liệu học tập chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/08/2018 22:08 # 5
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Giáo trình TKĐ tập 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/08/2018 22:08 # 6
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Tiêu chuẩn thiết kế KCAĐ mềm 22TCN211-06

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/08/2018 22:08 # 7
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Chỉ dẫn kỹ thuật Thiết kế KCAĐ cứng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/08/2018 22:08 # 8
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Mọi yêu cầu về tài liệu học tập, các bạn có thể yêu cầu ở đây
 
17/09/2018 08:09 # 9
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối tiêu chuẩn

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 10
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối đá  dăm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 11
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ đá  dăm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 12
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối gia cố xi măng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 13
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Bê tông nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 14
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Thấm nhập nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 15
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Láng nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2018 08:09 # 16
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cát gia cố xi măng

Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối gia cố xi măng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019