Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/08/2018 15:08 # 1
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Thảo luận các vấn đề môn học CIE435
 
16/08/2018 15:08 # 2
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Nội dung môn học:

Chương 1       NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG (2h)

1.1       Vai trò của máy xây dựng trong thi công công trình  

1.2       Phân loại máy xây dựng         

1.3       An toàn lao động trong sử dụng máy xây dựng         

1.4       Các yếu ảnh hưởng đến vận hành máy xây dựng      

Chương 2       MÁY LÀM ĐẤT (4h)

2.1       Công tác đất trong xây dựng và phân loại máy làm đất         

2.2       Máy ủi

2.3       Máy đào         

2.4       Máy san          

2.5       Máy đầm đất  

2.6       Các loại máy khác      

Chương 3       MÁY PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÊ TÔNG            (2h)

3.1       Công tác bê tông trong xây dựng và phân loại máy phục vụ công tác bê tông

3.2       Máy trộn bê tông – Trạm trộn bê tông           

3.3       Máy vận chuyển bê tông        

3.4       Máy bơm bê tông       

3.5       Máy đầm bê tông       

Chương 4       MÁY THI CÔNG CỌC (2h)

4.1       Công dụng và phân loại         

4.2       Thiết bị hạ cọc

4.3       Máy khoan cọc nhồi   

Chương 5       MÁY NÂNG (2h)

5.1       Công dụng - Phân loại           

5.2       Thiết bị nâng  

5.3       Thiết bị cần trục         

Chương 6       MÁY THI CÔNG CHUYÊN NGÀNH      (3h)

6.1       Máy và thiết bị thi công công trình giao thông           

6.2       Máy và thiết bị thi công công trình dân dụng  
 
16/08/2018 15:08 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài giảng chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/08/2018 15:08 # 4
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài giảng chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/08/2018 15:08 # 5
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


video máy thi công 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/08/2018 15:08 # 6
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Sinh viên gửi các slide nhóm lên topic để thảo luận và chỉnh sửa.
 
16/08/2018 15:08 # 7
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài tập môn học Máy xây dựng chương 1

Câu 1/  Phân tích vai trò của máy xây dựng trong thi công công trình

Câu 2/  Theo tính chất công việc và công dụng máy xây dựng được phân loại thành những nhóm nào?

Câu 3/  Trình bày các nguyên nhân gây tai nạn lao động máy xây dựng trong thi công công trình

Câu 4/  Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy xây dựng

Câu 5/  Để quá trình vận hành thiết bị máy xây dựng diễn ra thuận lợi cần phải đảm bảo các yếu tố nào?
 
16/08/2018 15:08 # 8
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài tập Máy xây dựng, chương 2

Câu 1/ Các loại máy ủi thường được sử dụng trong xây dựng? Phạm vi sử dụng của máy ủi trong xây dựng công trình?

Câu 2/ Các thao tác cơ bản của máy ủi khi làm việc, các sơ đồ xén đất và phạm vi ứng dụng?

Câu 3/ Viết và giải thích công thức tính toán năng suất máy ủi. Nêu các biện pháp tăng năng suất máy ủi?

Câu 4/ Các loại máy đào thường được sử dụng trong xây dựng? Phạm vi sử dụng của máy đào trong xây dựng công trình?

Câu 5/ Các thao tác cơ bản của máy đào khi làm việc, các phương thức đào đất và phạm vi ứng dụng?

Câu 6/ Viết và giải thích công thức tính toán năng suất máy đào. Nêu các biện pháp tăng năng suất máy đào?

Câu 7/ Các thao tác cơ bản của máy xúc chuyển khi làm việc, các sơ đồ xén đất và phạm vi ứng dụng? Xác định năng suất máy, biện pháp tăng năng suất?

Câu 8/ Các loại máy san thường được sử dụng trong xây dựng? Phạm vi sử dụng của máy san trong xây dựng đường?

Câu 9/ Các thao tác cơ bản của máy san, góc đặt lưỡi san khi làm việc? Xác định năng suất máy, biện pháp tăng năng suất?

Câu 10/ Nêu các biện pháp giảm tổn thất lượng đất hao hụt trong qua trình vận chuyển khi thi công nền đường bảng máy ủi?

Câu 11/ Các phương tiện đầm nén: Đặc điểm và phạm vi sử dụng của mỗi loại trong công tác đầm nén?

Câu 12/ Tính toán năng suất của máy xúc một gàu biết: Máy có dung tích gàu đào là 0,65 m3; Các thông số khác theo bảng sau:

 

Loại đất

Tck ­(s)

kt

kd

kt

Cát ẩm

18

1,39

0,9

0,7

Sét chặt

20

1,2

0,8

0,8

Á sét

30

1,22

1

0,8

sét

35

1,26

0,9

0,9

 

Câu 13/ Tính toán năng suất của máy ủi biết: hệ số sử dụng thời gian kt= 0,75

Máy ủi đất ở tư thế lên dốc 1 góc 50; Các thông số khác theo bảng sau:

Đất

Máy

ld(m)

lvc(m)

lxx(m)

Độ dốc i

kt

L (m)

H(m)

Cát ẩm

DZ-62

5

30

40

0,04

1,1

2,56

0,8

Đất khô

D6D

4

40

45

0,03

1,1

3,71

1,127

Á sét

D7G

5

50

60

0,04

1,2

3,65

1,274

L: Chiều dài lưỡi ủi; H: Chiều cao lưỡi ủi

Các thông số làm việc của máy được lấy theo bảng sau:

Các thông số máy

Vận tốc đào vd (km/h)

Vận tốc vận chuyển vvc(km/h)

Vận tốc chạy không tải vxx (km/h)

Thời gian sang số ts (s)

Thời gian quay vòng tq (s)

Thời gian hạ lưỡi th(s)

Giá trị

2,5-4

2,5-5

5,8-8

4-5

10-12

2-3

 

Câu 14/ Tính toán năng suất của máy lu bánh cứng biết: Bề mặt đầm nén có kích thước dài x rộng là 100m x 15m; Bề rộng vệt đầm 1,8m; chiều rộng chồng lên nhau của vệt đầm b=0,1 m; tốc độ lu lèn V=2,73 Km/h; hệ số sử dụng thời gian kt = 0,85; Số lượt đầm nén yêu cầu là 16 lượt/điểm
 
16/09/2018 15:09 # 9
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài giảng chương 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/09/2018 15:09 # 10
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Chương 4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/09/2018 15:09 # 11
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Chương 5

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/09/2018 15:09 # 12
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Chương 6

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/09/2018 15:09 # 13
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài Tập Chương 3

Câu 1/ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn bêtông ximăng.

Câu 2/ Máy trộn bê tông gồm các bộ phận chủ yếu nào? Máy trộn bê tông được phân loại theo các yếu tố nào?

Câu 3/ Viết công thức và giải thích cách tính năng suất của các loại máy trộn.

Câu 4/ Các dung tích của của máy trộn vừa nêu trên là dung tích sản xuất hay dung tích hình học? Tại sao?

Câu 5/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn rơi tự do kiểu lật đổ?

Câu 6/ Các bộ phận của máy trộn cưỡng bức làm việc theo chu kỳ?

Câu 7/  Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của đầm trong, đầm mặt.

Câu 8/  Viết công thức và giải thích cách tính năng suất của máy đầm bêtông ximăng.

Câu 9/ Trình bày công dụng của trạm trộn bê tông?

Câu 10/ Trình bày công dụng và phân loại máy bơm bê tông?

Câu 11/ Trình bày tác dụng của công tác đầm bê tông? Các loại máy đầm bê tông? Trình bày công dụng và phạm vi sử dụng của mỗi loại thiết bị đầm bê tông?
 
16/09/2018 15:09 # 14
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài tập chương 4

Câu 1/ Nêu công dụng và phân loại máy thi công cọc trong xây dựng

Câu 2/ Trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại búa đóng cọc Diezel.

Câu 3/ Trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại búa rung.

Câu 4/ Trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại búa thủy lực.

Câu 5/ Trình bày các phương pháp tạo lỗ khoan và các thiết bị tạo lỗ khoan cọc  nhồi.

Câu 6/ Trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắm bấc thấm.

Câu 4/ Trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy khoan cọc nhồi.

Câu 7/ Kể tên các loại máy khoan tạo lỗ cọc nhồi hiện nay?
 
16/09/2018 15:09 # 15
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Bài tập chương 5

Câu 1/ Nêu công dụng và cách phân loại máy nâng. Tác dụng chính của từng loại?

Câu 2/ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của kích vít.

Câu 3/ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của kích thuỷ lực.

Câu 4/ Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của cổng trục (cần trục long môn).

Câu 5/ Các qui tắc an toàn khi sử dụng máy nâng.

Câu 6/ Nêu các loại máy tời trong xây dựng? Công dụng chính máy tời?

Câu 7/ Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của tời tay và tời điện?

Câu 8/ Nêu công dụng và phân loại thang nâng xây dựng? Trình bày cấu tạo , nguyên lí làm việc và công dụng của thang nâng chở hàng?

Câu 9/ Nêu công dụng của cần trục tháp và các thông số cơ bản? trình bày cách phân loại cần trục tháp?

Câu 10/ Trình bày cấu tạo, nguyên lí làm việc và các thông số kỹ thuật của cần trục tháp có tháp quay; cần trục tháp có đầu quay?

Câu 11/ Nêu công dụng và cách phân loại cần trục tự hành?

Câu 12/ Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc và các thông số kỹ thuật của cần trục ôtô
 
16/09/2018 15:09 # 16
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A


Catalogue máy xây dựng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019