Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2017 22:10 # 1
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE414A
 
16/10/2017 22:10 # 2
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ Đồ án môn học

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2017 23:10 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Số liệu đồ án, sơ đồ trục xe đã hướng dẫn trên lớp!

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2017 23:10 # 4
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Phiếu thông qua đồ án

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2017 23:10 # 5
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu nền áo đường mềm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2017 23:10 # 6
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Giáo trình thiết kế đường tập II

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2017 23:10 # 7
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tiêu chuẩn lớp kết cấu Bê tông nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/10/2017 23:10 # 8
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tiêu chuẩn lớp kết cấu cấp phối đá dăm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 19:11 # 9
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ phần Thiết kế chuyên đề Lập dự toán

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 19:11 # 10
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ chuyên đề Thiết kế Kỹ thuật

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 19:11 # 11
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ chuyên đề Thiết kế TCĐ có cốt

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 19:11 # 12
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Nhiệm vụ chuyên đề xử lý nền đất yếu

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 19:11 # 13
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tài liệu chuyên đề Lập dự toán

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 20:11 # 14
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tài liệu chuyên đề TKKT

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 20:11 # 15
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tài liệu chuyên đề Thiết kế TCĐ có cốt

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 20:11 # 16
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Tài liệu chuyên đề xử lý nền đất yếu

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 20:11 # 17
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Sách Thiết kế cầu nhỏ và cống trên đường ô tô 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
13/11/2017 20:11 # 18
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Định mức xây dựng cơ bản

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/11/2017 12:11 # 19
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Các vấn đề thắc mắc của Đồ án các bạn sv nên nêu ra để mọi người cùng thảo luận. 
15/12/2017 15:12 # 20
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A


Hiện nay không còn lịch học nhưng bạn nào còn các vấn đề của đồ án có thể đặt câu hỏi để mình giải đáp.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019