Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/08/2017 13:08 # 1
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Topic thảo luận các vấn đề mô học CIE456A
 
15/08/2017 13:08 # 2
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Slide bài giảng chương 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/08/2017 13:08 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Chương 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/08/2017 13:08 # 4
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/08/2017 13:08 # 5
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/08/2017 13:08 # 6
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Công tác trắc địa trong thi công xây dựng

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/08/2017 13:08 # 7
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối tiêu chuẩn

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/08/2017 13:08 # 8
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng đá dăm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/09/2017 19:09 # 9
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/09/2017 19:09 # 10
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Bê tông nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/09/2017 19:09 # 11
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Thấm Nhập nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/09/2017 19:09 # 12
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Láng nhựa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/09/2017 19:09 # 13
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Hướng dẫn thi công và nghiệm thu mặt đường BTN cấp cao

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/12/2017 15:12 # 14
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Các vấn đề ôn tập nếu SV có thắc mắc có thể trao đổi tại topic
 
15/12/2017 15:12 # 15
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Chú ý đọc kĩ đề thi và trả lời bám sát đề thi
 
15/12/2017 15:12 # 16
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Các năm trước các bạn sv thường không đọc kĩ đề nên làm bài không đạt yêu cầu.
 
15/12/2017 15:12 # 17
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Tài liệu Nền đắp trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/12/2017 15:12 # 18
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Tài liệu tính toán tường chắn đất có cốt

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/12/2017 15:12 # 19
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Tiêu chuẩn xử lý nền đất yếu bằng Bấc thấm

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/12/2017 15:12 # 20
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A


Các bạn Sv cần thêm tài liệu gì thì có thể yêu cầu tại topic.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019