Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/12/2015 18:12 # 1
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện ANIMALS cho Revit

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 18:12 # 2
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện Balusters cho Revit

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 3
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện Cabinets 56 cho revit

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 4
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện Canvas Group-Based

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 5
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện car cho revit

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 6
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện cửa đi

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 7
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện người

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 8
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện Pile

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 9
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


Thư viện thang may

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 10
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện metal

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 11
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện Misc

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 12
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 13
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện PLUMBING FIXTURE

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 14
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện PLUMBING PRODUCT

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 15
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện STANDARDS

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2015 19:12 # 16
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Thư viện Revit


thư viện Furnishings

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019