Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2015 18:10 # 1
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Introduction-to-Computing-Using-Perkovic

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
19/10/2015 18:10 # 2
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Python

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 08:11 # 3
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


thinkpython

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 08:11 # 4
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


A Byte of Python

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 08:11 # 5
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


python_101

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 08:11 # 6
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Learning with Python 2nd Edition

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 08:11 # 7
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Qt-Designer-Basics

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 8
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


python1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 9
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Python and MongoDB0

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 10
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


pyintrovn2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 11
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


A-Functional-Start-Programming-With-PYTHON

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 12
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


C-Programacion-GUI-Con-Qt-4-1st-Ed

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 13
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


The-Hacker-Guide-to-Python

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 14
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Python-for-Informatics

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 15
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Practical-Programming-an-Introduction-to-Computer-Science-Using-Python-3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 16
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


OpenSeesCommandLanguageManualJune2006

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2015 09:11 # 17
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Tài liệu Python


Eng.Hoseini-Opensees

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019