Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2010 15:04 # 1
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 89/100 (89%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 539
Được cảm ơn: 1384
câu hỏi ôn tập Marketing căn bản!


Hệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

* Các khái niệm cơ bản của Marketing

-Nhu cầu thị trường: Nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu có KN năng thanh toán

-Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn. Các yếu tố làm tăng giá trị sự thỏa mãn cho khách hàng

-Trao đổi và các điều kiện của trao đổi, ý nghĩa của việc nghien cứu

-Thị trường : khái niệm, quan niệm của marketing khác gì với quan điểm của kinh tế học, ý nghĩa của sự phân biệt này

-Marketing : khái niệm, vai trò và vị trí

* Phân tích khái niệm quản trị marketing. Từ đó hãy nêu những công việc thuộc về hoạt động marketing của doanh nghiệp

* Các quan điểm quản trị marketing : bản chất, biểu hiện, hạn chế và tình huống ứng dụng. Hãy lấy ví dụ về sự biểu hiện của từng quan điểm trong thực tiễn

* So sánh quan điểm marketing và quan điểm bán hàng. Cho ví dụ minh họa phân biệt

* Hãy xây dựng một quy trình marketing theo quan điểm của các bạn? Biện luận cho quy trình của các bạn

* Cơ cấu của hệ thống thông tin marketing. Trình tự thực hiện NCMKT? Lý thuyết và thực hành.

* Hãy thảo luận vai trò của nghiên cứu thị trường trong quá trình ra quyết định về marketing

* Nghiên cứu thị trường là gì? Hãy cho một định nghĩa và quy trình nghiên cứu thị trường theo quan điểm của bạn

* Môi trường marketing là gì? Vì sao phải nghiên cứu môi trường marketing ?Phân biệt môi trường marketing vi mô và môi trường marketing vĩ mô?

* Phân biệt ảnh hưởng của từng yếu tố thuộc môi trường marketing tới hoạt động marketing của doanh nghiệp : tạo ra cơ hội – gây ra nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu và do đó ảnh hưởng tới các quyết định marketing _ mix như thế nào? Liên hệ thực tiễn và cho ví dụ?

* Phân tích mô hình hành vi mua của khách hàng

* Phân tích sự ảnh hưởng của từng yếu tố trong các nhóm yếu tố: Văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý tới quyết định mua của khách hàng. Cho các ví dụ liên hệ

* Phân tích quá trình thông qua quyết định mua của khách hàng trên thị trường tiêu dùng và qua đó phát hiện hay chỉ rõ những điều nhà quản trị marketing phải hành động trong mỗi bước. cho ví dụ gắn với hàng hóa, dịch vụ cụ thể?

* Bản chất của phân đoạn thị trường : Khái niệm, lý do, yêu cầu và cơ sở của phân đoạn thị trường . Cho ví dụ để liên hệ với thực tiễn kinh doanh các hàng hóa và dịch vụ.

* Các phương diện – căn cứ- tiêu chí cần phải đánh giá các đoạn thị trường phục vụ cho việc lựa chọn thị trường mục tiêu

* Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu và các phương án chiến lược marketing chiếm lĩnh (đáp ứng) thị trường : bản chất, ưa nhược điểm và điều kiện ứng dụng.

* Định vị thị trường : Khái niệm, lý do, các hoạt động trong tâm của chiến lược định vị, các bước của tiến trình định vị

* Các bước trong tiến trình xây dựng chiến lược marketing

* Nội dung của bản kế hoạch marketing : ưu nhược điểm của mỗi mô hình

* Các mô hình tổ chức bộ phận marketing của doanh nghiệp. Ưu nhược điểm của mỗi mô hình

* Ba cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm. ý nghĩa nghiên cứu

* Các cách phân loại sản phẩm, mục tiêu và ý nghĩa của phân loạI sản phẩm

* Nhãn hiệu: định nghĩa, các bộ phận, các quyết định về nhãn hiệu. Các yếu tố làm cho nhãn hiệu – thương hiệu thành công

* Các yếu tố về bao gói. Vai trò của bao gói

* Quyết định về dịch vụ và căn cứ ra quyết định

* Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa

* Chu kỳ sống của sản phẩm. chiến lược marketing có thể thay đổi như thế nào theo chu kỳ sống sản phẩm?

* Các nhân tố chủ yếu tác động đến quyết định về giá của doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn

* Tiến trình xác định mức giá cơ bản

* Nắm và vận dụng các chiến lược giá điển hình:

-Chiến lược giá đối với sản phẩm mới

-Chiến lược giá áp dụng cho danh mục hàng hóa

-Chiến lược giá hai phần

-Chiến lược giá trọn gói

-Chiến lược giá theo địa lý

-Chiết giá và hớt giá

-Định giá khuyến mại

-Định giá phân biệt

* Kênh phân phối : định nghĩa, vai trò, chức năng của các thành viên

* Cấu trúc kênh phân phối : Chiều dài và chiều rộng

* Tổ chức kênh phân phối : Kênh truyền thống và kênh liên kết dọc. Ưu thế của VMS.

* Các căn cứ lựa chọn kênh phân phối. Căn cứ nào quyết định bề dài, bề rộng của kênh?

* Bản chất của xúc tiến hỗn hợp hay truyền thông marketing

* Các bước chung hay mô hình chung của hoạt động truyền thông

* Các căn cứ (hay các nhân tố ảnh hưởng) lựa chọn phối hợp các công cụ xúc tiến

* Các phương pháp chủ yếu xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông: nội dung và ưu nhược điểm

* Một chương trình truyền thông có hiệu quả sẽ phụ thuộc vào các yếu tố nào?Mối quan hệ giữa người nhận tin và phương tiện truyền thông?

Hệ thống các câu hỏi thảo luận và mở rộng

* Phân tích khái niệm “nhu cầu thị trường” theo quan điểm marketing và từ đó nêu những chỉ dẫn cho hoạt động marketing . ? hãy cho ví dụ?.

* Trong các sản phẩm dưới đây, giả sử bạn là người tiêu dùng khi mua sắm chúng, những tiêu chí gì để bạn chọn sản phẩm đó ? Tại sao bạn chọn sản phẩm này mà không chọn sản phẩm khác

-Xe gắn máy

-Tụ điểm ca nhạc

-Nhà hàng

-Hàng không

-Khách sạn

* Bình luận hai phát biểu sau đây: (1) “ Nghiên cứu thị trường là công việc tiêu tiền để thu lại con số không” và (2): “Nghiên cứu thị trường là tất cả trong việc ra các quyết định về marketing “.

* Hãy chọn một dự án nghiên cứu và viết đề nghị nghiên cứu cho dự án này.

* Hãy chọn một thị trường trong các thị trường sản phẩm tiêu dùng rồi xác định mục tiêu nghiên cứu và thiết kế một nghiên cứu khám phá thị trường đó thông qua kỹ thuật soạn thảo nhóm. Sau khi thiết kế xong hãy thực hiện nghiên cứu đó và viết báo cáo kết quả nghiên cứu

* Hãy chọn hai quảng cáo của hai thương hiệu của một sản phẩm được chiếu trên TV. Hãy thiết kế một nghiên cứu để đo lường mức độ nhận biết của người tiêu dùng về hai thương hiệu đó cũng như so sánh mức độ chúng với nhau. Sau đó tiến hành thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu này.

* Mục tiêu nghiên cứu môi trường marketing vi mô và môi trường nghiên cứ môi trường marketing vĩ mô khác nhau như thế nào? Hãy chỉ ra một vài yếu tố cụ thể của môi trường vĩ mô chi phốI đến quyết định về sản phẩm của doanh nghiệp mà anh chị biết

* Tại sao người làm marketing phải phân tích các yếu tố môi trường marketing vi mô khi xây dựng chiến lược marketing ? Hãy cho biết các yếu tố văn hóa – xã hội và chính trị – luật pháp ảnh hưởng đến các quyết định về sản phẩm của doanh nghiệp NTN?

* Trình bầy bản chất của các cấp độ cạnh tranh. Hãy phân cấp cạnh tranh của nhãn hiệu bia Tiger trên thị trường việt nam hiện nay? Và biện luận?

* Doanh nghiệp cần phân tích các yếu tố nào để xác định cơ hội và nguy cơ của họ trên thị trường sản phẩm cụ thể? Hãy chỉ ra những cơ hội và nguy cơ của một doanh nghiệp Việt Nam cụ thể (mà anh chị biết) sau khi VN vào WTO và đề xuất biện pháp marketing của họ.

* Trình bầy nội dung của mô hình hành vi mua của khách hàng (mô hình kích thích đáp lại) và nêu ý nghĩa của nó đối vớI ngườI làm marketing

* Tại sao người làm marketing phải phân tích hành vi người tiêu dùng khi xây dựng chiến lược marketing ? Liệt kê các vấn đề người làm marketing phải nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh. Hãy cho ví dụ về các yếu tố môi trường văn hóa – xã hội ảnh hưởng đến các quyết định về xúc tiến hỗn hợp.

* Phân tích những điều kiện để việc phân đoạn thị trường có giá trị đối với doanh nghiệp. Một công ty sản xuất ô tô nên phân đoạn thị trường theo những tiêu thức nào? Khi nào doanh nghiệp nên lựa chọn kiểu chiến lược nhãn hiệu cho từng chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp ?

* Qua một ví dụ cụ thể để phân tích các yếu tố chi phối đến việc lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp. Những yếu tố và thuộc tính nào có thể sử dụng để định vị cho một trường học?

* Trình bày tóm tắt nội dung của những yếu tố cần phân tích để lựa chọn thị trường mục tiêu qua một ví dụ cụ thể. Cho ví dụ về lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp

* Hãy nêu bản chất của mối quan hệ giữa lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược định vị và quyết định về sản phẩm? Phân tích các yếu tố chi phối đến việc lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp. Cho ví dụ minh họa.

sưu tầmTHINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
03/11/2010 19:11 # 2
matbuon339
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: câu hỏi ôn tập Marketing căn bản!


Thank bạn nhiều nha!
Minh sắp kiểm tra giữa kỳ.
Mà có quá nhiều vấn đề cần phải học. 
09/12/2010 23:12 # 3
phuockute
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/12/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: câu hỏi ôn tập Marketing căn bản!


bạn nào cho minh biết vì sao các nhà doanh nghiệp, các nhà quản trị marketing phia rnghieen cứu và phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố về giá trị, chi phí và sự thoã mãn khi tổ chức hoạt đọng marketing? 
29/08/2011 21:08 # 4
huucamctv
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/08/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: câu hỏi ôn tập Marketing căn bản!


 toi cung~ dang dinh hoi nhung chang thay ai tra loi het! chan qua
khong biet nhung nha kinh dôanh đâu hết rồi!
Nếu ai biết thì đăng giúp miònh với nhé!
 
19/11/2012 19:11 # 5
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 35/60 (58%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 185
Phản hồi: câu hỏi ôn tập Marketing căn bản!


Trích:
bạn nào cho minh biết vì sao các nhà doanh nghiệp, các nhà quản trị marketing phia rnghieen cứu và phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố về giá trị, chi phí và sự thoã mãn khi tổ chức hoạt đọng marketing?
Với Marketing .Định nghĩa ngắn nhất mà ta có được đó là nhận dạng được nhu cầu một cách có lợi. Vậy làm sao để nhận dạng được nhu cầu --> ko có con đường nào khác là phải nghiên cứu thị trường để tìm ra những nhu cầu mà doanh nghiệp có thể thỏa mãn khách hàng, từ đó tạo ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của khách hàng ...nhưng phải trong cái nguồn lực giới hạn của doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp đều có những nguồn lực giới hạn. Sử dụng cái nguồn lực đó làm sao cho đạt hiệu quả nhất là điều mà doanh nghiệp luôn phải đặt ra. Do đó chi phí, giá cả là hai yếu tố liên quan trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải nghiên cứu. bên cạnh đó sự thỏa mãn của khách hàng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy làm tăng lợi ích cho doanh nghiêp ( thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng--> tăng sức bán, tăng giá cả...--> tăng lợi nhuận). Mặt khác với khách hàng.. Giá trị  và chi phí chính là điều họ quan tâm - là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sự thỏa mãn. Sản phẩm phải thỏa mãn đc nhu cầu nào đó của khách hàng, đồng thời chi phí cho sự thỏa mãn cũng phải chấp nhận đc... Tìm gia sự phù hợp giữa chi phí - giá cả sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, Tìm ra sự đánh đổi phù hợp giữa giá trị - giá cả -> đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng. Sự thỏa mãn của khách hàng chính là yếu tố sống còn cho doanh nghiệp.
 
Theo mình các bạn có thể phân tích câu hỏi đó theo hướng như vậy. Phân tích sâu hơn một chút nữa.
Ai có hướng phân tích, trả lời hay thì đóng góp nhé !


Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
05/08/2013 21:08 # 6
lilynn
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 18/03/2013
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: câu hỏi ôn tập Marketing căn bản!


CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG
I. Lý thuyết

1. Hãy phân tích những đặc điểm cơ bản của sản phẩm dịch vụ từ đó thấy được các đặc điểm liên quan của marketing ngân hàng?

2. Nêu bảy yếu tố trong Marketing Mix của ngân hàng. Theo bạn, các yếu tố con người, quy trình, bằng chứng vật chất được xem xét như thế nào?

3. Thông qua đặc điểm marketing ngân hàng, hãy bình luận những hạn chế/thách thức khi ứng dụng marketing vào hoạt động ngân hàng. Liên hệ thực tiễn đối với hệ thống NHTMVN.

4. Trình bày ưu nhược điểm của từng chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing ngân hàng. Liên hệ thực tiễn trong hoạt động marketing của các NHTMVN.

5. Phân đoạn thị trường có hiệu quả cần phải thoả mãn những yêu cầu gì? Để xác định việc lựa chọn một đoạn thị trường cụ thể cần phải đánh giá đoạn thị trường đó trên các khía cạnh gì tiếp theo?

6. Trình bày đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống sản phẩm và phản ứng của ngân hàng trong từng giai đoạn. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

7. Trong các giai đoạn của vòng đời sản phẩm, theo bạn giai đoạn nào cần nhiều ngân sách cho quảng cáo sản phẩm đó nhất? Tại sao?

8. Trình bày các loại giá cả và vai trò giá cả trong hoạt động marketing ngân hàng. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

9. Trình bày các loại kênh tiêu thụ và ưu nhược điểm của từng loại kênh này trong hoạt động marketing ngân hàng. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

10.Trình bày vai trò của kênh tiêu thụ trong hoạt động marketing ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn kênh tiêu thụ. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

11.Trình này các phương thức khuyếch trương giao tiếp trong hoạt động marketing ngân hàng và ưu nhược điểm của từng phương thức. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

12.Trình bày tiến trình khuyếch trương giao tiếp và các nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn phương thức khuyếch trương giao tiếp trong hoạt động marketing ngân hàng. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

13.Hãy phân biệt giao tiếp công chúng (public relation) và quảng cáo (advertising)? Có người cho rằng,
trong nhiều trường hợp giao tiếp công chúng mang lại hiệu quả cao hơn là việc quảng cáo? Ý kiến của bạn thế nào?

14.Trình bày công tác kế hoạch hoá trong hoạt động marketing ngân hàng. Liên hệ thực tiễn đối với các NHTM VN.

15.Tại sao các ngân hàng thương mại lại phải lập kế hoạch marketing? Kế hoạch marketing khác gì với kế hoạch kinh doanh? Những điểm gì cần lưu ý khi lập kế hoạch marketing?

II. Bài tập tình huống

1. Phân tích SWOT đối với một ngân hàng thương mại tự lựa chọn.

2. Hãy phân đoạn thị trường khách hàng công ty ở Việt Nam theo tiêu chuẩn tự lựa chọn Trình bày ý nghĩa của những đánh giá trên đối với hoạt động marketing tại các NHTM VN.

3. Hãy phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân ở Việt Nam theo tiêu chuẩn tự lựa chọn Trình bày ý nghĩa của những đánh giá trên đối với hoạt động marketing tại các NHTM VN.

4. Hãy sử dụng ma trận vị thế cạnh tranh của ngân hàng và sự hấp dẫn của thị trường để nhận diện các phân đoạn thị trường hấp dẫn nhất mà ngân hàng bạn cần theo đuổi (chọn một trong các NHTM VN hiện nay để đánh giá).

5. Hãy kể một tình huống giao tiếp giữa ngân hàng và khách hàng mà bạn đã từng gặp hoặc đã từng biết? Theo bạn, cán bộ của ngân hàng trong tình huống đó đã xử lý tốt chưa? Nếu chưa, bạn hãy đề xuất một cách xử lý khác theo bạn là tốt hơn?

6. Một nhà kinh tế nhận xét rằng: các ngân hàng thương mại ở Việt nam vẫn chưa hấp dẫn được một lượng lớn khách hàng là dân cư gửi tiền vào ngân hàng. Theo bạn, các ngân hàng cần phải làm gì để thu hút được các khách hàng này?

7. Nếu phải nghiên cứu về thị trường khách hàng có nhu cầu vay vốn của ngân hàng tại Hà Nội, bạn sẽ dựa vào tiêu thức nào để phân đoạn thị trường? Tại sao bạn lại chọn tiêu thức đó?

8. Nếu ngân hàng bạn muốn mở một chi nhánh mới, những công việc ban đầu mà ngân hàng của bạn cần thực
hiện là công việc gì? Sau khi chi nhánh đó được khánh thành thì công việc tiếp theo là công việc gì?

9. Bạn có thể mô tả hình ảnh một quỹ tiết kiệm hiện đại trong tương lai.

10.Đứng trước nhu cầu về vốn vay rất lớn của khách hàng, ngân hàng bạn phát hành trái phiếu ngân hàng để huy động vốn. Là giám đốc marketing của ngân hàng này, bạn sẽ tiến hàng quảng cáo như thế nào (hình thức quảng cáo, phương tiện dùng để quảng cáo…) để hấp dẫn được người gửi tiền?

11. Bạn là giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt nam. Bạn nhận thấy rằng, các ngân hàng đang gấp rút phát triển dịch vụ thẻ thanh toán, ví dụ như Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương. Bạn sẽ
lập chiến lược phát triển dịch vụ này như thế nào?

12.Môn Marketing Ngân hàng nên được thiết kế giảng dạy dưới hình thức như thế nào cho hợp lý? Nếu bạn không làm việc trong ngân hàng thì việc học tập môn học này có giúp ích gì được bạn không?.:Cute & Design:.


 
29/10/2015 19:10 # 7
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 184/300 (61%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4534
Được cảm ơn: 2248
[fshare] Tuyển tập các bài tập Tiếng Anh18 QUY LUẬT BẤT BIẾN PHÁT TRIỂN DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU (5 QUY LUẬT ĐẦU TIÊN)


LINKDOWN:  https://www.fshare.vn/file/84LF2P455ZA5

PASS:            FDTUNguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019