Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2015 21:04 # 1
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Tài liệu bê tông cốt thép 1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 2
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


bài giảng TVGS của GS Nguyễn Viết Trung

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 3
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Kết cấu công trình -PGS Nguyễn Hữu Lân

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 4
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Ăn mòn và bảo vệ kim loại

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 5
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Kết cấu thép -ĐH Thủy Lợi

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 6
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 7
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


TÁI CHẾ XỈ THÉP LÒ HỒ QUANG ĐIỆN LÀM THÀNH PHẦN PHỤ GIA KHOÁNG XI-MĂNG
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 8
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


ỨNG XỬ CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG KẾT CẤU KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG KHU VỰC QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 9
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


TOÁN VỎ THOẢI CONG HAI CHIỀU DƯƠNG, MẶT BẰNG HÌNH CHỮ NHẬT KÊ BỐN GÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ XẤPXỈ LIÊN TIẾP (XXLT)
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 10
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ÔXYT SẮTFe2O3 ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH KHOÁNG TRONG ĐÁ XI MĂNG TRẮNG CÓMETAKAOLIN
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 11
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH, KHOẢNG CÁCH CỦA CÁNH VÍT VÀ CƯỜNG ĐỘTRỤĐẤT XI MĂNG ĐẾN SỰLÀM VIỆC CỦA CỌC ATT
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 12
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


PHÂN TÍCH ỨNG XỬ ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU ĐƯỜNG SẮT 
KHÔNG BALLAST QUA MÔ HÌNH 1 VÀ 2 BẬC TỰ DO
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 13
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH ÁP LỰC ĐẤT PHÙ HỢP 
CHO TƯỜNG VÂY HỐ ĐÀO SÂU
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 14
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA NÚT GIỮA TRONG KHUNG 
BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG 
ĐỘNG ĐẤT THÔNG QUA MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 15
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ TÍNH ĐẾN
BIẾN ĐỘNG CƯỜNG ĐỘ
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/04/2015 21:04 # 16
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


XÁC ĐỊ NH HỆ SỐ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN CHO CỘT TRONG
KHUNG THÉP CÓ XÉT ĐẾN ĐỘĐÀN HỒI CỦA LIÊN KẾT
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2015 17:09 # 17
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Lý thuyết đàn hồi-c1

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2015 17:09 # 18
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Lý thuyết đàn hồi-c2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2015 18:09 # 19
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Lý thuyết đàn hồi-c3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2015 18:09 # 20
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
Bê tông cốt thép 1


Lý thuyết đàn hồi-c4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019