Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/02/2015 19:02 # 1
tranminhdathao
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 76/130 (58%)
Kĩ năng: 58/80 (72%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 856
Được cảm ơn: 338
Thông báo về việc tốt nghiệp của sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn


TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

_____&_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------–¯—--------

 

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tốt nghiệp của sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trong toàn trường

Theo Thông báo số 046 ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng về kế hoạch tốt nghiệp dành cho sinh viên thuộc các khóa học kết thúc vào tháng 5 năm 2015, bên cạnh đó vẫn có nhiều trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học. Để thống nhất trong công tác quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo đến các Khoa những nội dung như sau:

- Những sinh viên thuộc diện đủ điều kiện tốt nghiệp sớm (sinh viên học vượt, sinh viên liên thông nhập học cùng khóa K19) hoặc thuộc diện tốt nghiệp muộn (sinh viên học chậm, sinh viên các khóa trước về thực hiện lại các nội dung tốt nghiệp) phải có Đơn được xét tốt nghiệp gửi cho Khoa trước khi bắt đầu thực hiện các nội dung tốt nghiệp ít nhất 2 tuần. Sinh viên thuộc diện tốt nghiệp muộn phải kèm theo đơn Giấy xác nhận tư cách công dân do chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác xác nhận.

- Các Khoa chịu trách nhiệm tổng hợp Đơn được xét tốt nghiệp của sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trước khi bắt đầu thực hiện các nội dung tốt nghiệp ít nhất 1 tuần.

- Những sinh viên thuộc các diện trên, nếu không có Đơn được xét tốt nghiệp gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH sẽ không được thực hiện các nội dung tốt nghiệp theo quy định.

- Lãnh đạo các Khoa và cố vấn học tập phổ biến cụ thể và thông báo đến sinh viên thuộc các ngành đào tạo của Khoa biết để thực hiện.

Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, kính đề nghị lãnh đạo các Khoa phối hợp thực hiện.

                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                TS. Nguyễn Phi Sơn
 
Các thành viên đã Thank tranminhdathao vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019