Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/01/2015 15:01 # 1
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
PSU-MGT403DIS


Các bạn xem 2 file đính kèm và đăng kí tên đề tài tại đây

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank trinhletan vì Bài viết có ích:
09/01/2015 08:01 # 2
tranminhdathao
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 76/130 (58%)
Kĩ năng: 58/80 (72%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 856
Được cảm ơn: 338
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


DẠ THƯA THẦY

Nhóm em chọn đề tài : "Strategic Planning Business SANA-WMT company" được không ạ?
 
Các thành viên đã Thank tranminhdathao vì Bài viết có ích:
10/01/2015 12:01 # 3
huynhtronghau
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 10/01/2015
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
PSU-MGT403DIS


Thưa Thầy! Nhóm QNH1 chọn chủ đề "analysis Vietcombank's competitive strategies over period 2008-2012".
 
Các thành viên đã Thank huynhtronghau vì Bài viết có ích:
10/01/2015 16:01 # 4
dorekido
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 20/01/2013
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Thưa thầy cho nhóm k17psuqnh3 chọn đề tài "Strategic planning e-banking development at ACB "
 
10/01/2015 18:01 # 5
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

DẠ THƯA THẦY

Nhóm em chọn đề tài : "Strategic Planning Business SANA-WMT company" được không ạ?

Em hoạch định chiến lược kinh doanh nên em chỉnh lại là Planning Business Strategy at Sana -VMT company in...... (giai đoạn) 
Các thành viên đã Thank trinhletan vì Bài viết có ích:
10/01/2015 18:01 # 6
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
PSU-MGT403DIS


Trích:

Thưa Thầy! Nhóm QNH1 chọn chủ đề "analysis Vietcombank's competitive strategies over period 2008-2012".

Thầy đồng ý 
10/01/2015 18:01 # 7
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

Thưa thầy cho nhóm k17psuqnh3 chọn đề tài "Strategic planning e-banking development at ACB "

Em nên chỉnh lại Planning E-banking development Strategy at ACB in........... (giai đoạn) 
10/01/2015 19:01 # 8
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
PSU-MGT403DIS


Theo kế hoạch thì thầy yêu cầu các nhóm lớp DIS báo cáo chapter 1 ngày thứ năm (15/1/2015), tuy nhiên do có một sô nội dung trong chương 1 chưa học nên thầy sẽ dời ngày báo cáo sang buổi khác (thông báo sau)
 
10/01/2015 19:01 # 9
yara
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 09/01/2015
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Thưa thầy, nhóm PSUKKT xin chọn đề tài : Planning Business Strategy at TH True Milk in 2010-2015
 
10/01/2015 20:01 # 10
tranminhdathao
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 76/130 (58%)
Kĩ năng: 58/80 (72%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 856
Được cảm ơn: 338
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Dạ, vậy thầy cho nhóm em đăng kí lại là :

 Planning Business Strategy at Sana -VMT company in 2012 - 2015
 
11/01/2015 20:01 # 11
dorekido
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 20/01/2013
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Thưa thầy cho nhóm k17psuqnh3 chỉnh lại đề tài "Strategic planning e-banking development at ACB in 2012-2014"

 
 
Các thành viên đã Thank dorekido vì Bài viết có ích:
11/01/2015 23:01 # 12
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

Thưa thầy, nhóm PSUKKT xin chọn đề tài : Planning Business Strategy at TH True Milk in 2010-2015

công ty này không được em nhé! 
11/01/2015 23:01 # 13
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

Dạ, vậy thầy cho nhóm em đăng kí lại là :

 Planning Business Strategy at Sana -VMT company in 2012 - 2015

thầy đồng ý 
Các thành viên đã Thank trinhletan vì Bài viết có ích:
11/01/2015 23:01 # 14
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

Thưa thầy cho nhóm k17psuqnh3 chỉnh lại đề tài "Strategic planning e-banking development at ACB in 2012-2014"

 

Em chỉnh lại tên đề tài: Planning E banking development Strategy at ACB in 2014-2017 (giai đoạn phải trong tương lai) 
Các thành viên đã Thank trinhletan vì Bài viết có ích:
12/01/2015 09:01 # 15
yara
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 09/01/2015
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


THưa thầy, nhóm PSUKKT xin đổi đề tài: Analysis intergrated brand strategy BKAV PRO Internet Security product line of the company BKAV in 2009-2014.
 
Các thành viên đã Thank yara vì Bài viết có ích:
13/01/2015 11:01 # 16
nguyenlbatrinh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/10/2012
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Nhóm PSUQTH xin đăng kí đề tài: Strategic Analysis Product Diversification of HoaPhat Group in the 2007-2012 period 
 
Các thành viên đã Thank nguyenlbatrinh vì Bài viết có ích:
13/01/2015 14:01 # 17
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

THưa thầy, nhóm PSUKKT xin đổi đề tài: Analysis intergrated brand strategy BKAV PRO Internet Security product line of the company BKAV in 2009-2014.

intergrated brand strategy là chiến lược gì vậy em??? 
13/01/2015 14:01 # 18
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/110 (16%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 568
Được cảm ơn: 146
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Trích:

Nhóm PSUQTH xin đăng kí đề tài: Strategic Analysis Product Diversification of HoaPhat Group in the 2007-2012 period 

Thầy đồng ý 
13/01/2015 18:01 # 19
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


Thưa thầy nhóm QNH đăng ký đề tài Analysis card product line of viettinbank in 2012-2014.


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER 
13/01/2015 21:01 # 20
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 237/260 (91%)
Kĩ năng: 112/140 (80%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3487
Được cảm ơn: 1022
Phản hồi: PSU-MGT403DIS


thưa thầy em ko học mà cho em đăng kí làm chung được ko thầy Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019