Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/12/2014 19:12 # 1
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT 
CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/03/2017 23:03 # 2
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


Thank thầy Dũng!Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
15/12/2017 15:12 # 3
civil056
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 127/130 (98%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 907
Được cảm ơn: 165
THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


Thanks thầy Dũng!
 
17/01/2019 20:01 # 4
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


Lâu nay thày ấy quên mất 4rum rồi :-)Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
18/03/2019 19:03 # 5
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


Trích:
THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT 
CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
Bài báo giới thiệu về thí nghiệm và tính toán các đặc trưng nứt cơ bản của một số loại bê tông cường độ cao. Hệ số cường độ ứng suất giới hạn KC, độ bền nứt giới hạn Gc, năng lượng nứt Gf và chiều dài đặc trưng của vùng phá huỷ bê tông (FPZ) lch của 2 loại bê tông có cường độ chịu nén từ 60 MPa đến 80 MPa được thống kê và tính toán từ thí nghiệm uốn trên 3 điểm các mẫu dầm có đường nứt mồi. Kết luận về phương pháp thí nghiệm phù hợp với điều kiện Việt Nam và kiến nghị giải pháp để kết quả thí nghiệm đầy đủ và chính xác hơn. 
18/03/2019 19:03 # 6
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Phản hồi: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


Với việc bê tông cường độ cao ngày càng được sử dụng rộng rãi, yêu cầu về xác định các đặc trưng nứt và phá huỷ của bê tông cường độ cao bên cạnh các đặc trưng cơ lý cơ bản như cường độ chịu nén, chịu kéo khi uốn,… là rất cần thiết. Kết quả thí nghiệm có được sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu về phá huỷ và lan truyền nứt của các bộ phận kết cấu công trình như dầm sàn (nhà), dầm cầu, vỏ hầm hay tường chắn sử dụng bê tông cường độ cao.
 
18/03/2019 19:03 # 7
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Phản hồi: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


KẾT LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU:

Một bộ dữ liệu về các đặc trưng nứt cơ bản như hệ số cường độ ứng suất giới hạn KC, độ bền nứt giới hạn GC và năng lượng nứt Gf của bê tông cường độ cao 60 MPa và 80 MPa đã được tính toán, đánh giá và có so sánh với các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới. Kết quả này hoàn toàn có thể là số liệu tham khảo cho những nguời quan tâm. Đây cũng mới chỉ cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho của các nghiên cứu khác của các tác giả bài báo liên quan đến việc sử dụng lí thuyết rạn nứt và phá huỷ bê tông trong tính toán thiết kế và chẩn đoán phá hoại của các công trình như dầm sàn khung BTCT, dầm cầu, vỏ hầm hay tường chắn. Cần thiết phải có các nghiên cứu sâu hơn để có thể áp dụng các kết quả nghiên cứu này trong thực tế tính toán thiết kế các công trình xây dựng bằng bê tông cường độ cao.
 
14/06/2019 14:06 # 8
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Phản hồi: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO


Trích:

KẾT LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU:

Một bộ dữ liệu về các đặc trưng nứt cơ bản như hệ số cường độ ứng suất giới hạn KC, độ bền nứt giới hạn GC và năng lượng nứt Gf của bê tông cường độ cao 60 MPa và 80 MPa đã được tính toán, đánh giá và có so sánh với các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới. Kết quả này hoàn toàn có thể là số liệu tham khảo cho những nguời quan tâm. Đây cũng mới chỉ cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho của các nghiên cứu khác của các tác giả bài báo liên quan đến việc sử dụng lí thuyết rạn nứt và phá huỷ bê tông trong tính toán thiết kế và chẩn đoán phá hoại của các công trình như dầm sàn khung BTCT, dầm cầu, vỏ hầm hay tường chắn. Cần thiết phải có các nghiên cứu sâu hơn để có thể áp dụng các kết quả nghiên cứu này trong thực tế tính toán thiết kế các công trình xây dựng bằng bê tông cường độ cao.

Nhìn chung đọc kết luận cũng không dễ để nắm hết mọi điều quan tâm nhỉ?! Nên đọc hết bài thôi! 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019