Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/12/2014 20:12 # 1
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT -

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG, TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KẾT CẤU NHÀ

PHẦN 2: NỀN MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 2
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU UỐN TRÊN CÔNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CHẤT TẢI TĨNH

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 3
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


CHỢ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 4
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


CỌC KHOAN NHỒI - XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 5
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DẠNG THÁP - XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 6
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 7
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


NHÀ Ở LIÊN KẾ  - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 8
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


SƠN XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 9
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 10
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 11
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT -  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 21:12 # 12
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/100 (15%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 465
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 21:12 # 13
nguyenthanhdung
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 08/11/2014
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 29
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


TC 5574-2012

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
17/09/2016 19:09 # 14
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Thầy Hải có nhiều tài liệu hay !Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
17/09/2016 19:09 # 15
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Có tài liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi không Hải?Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
17/09/2016 20:09 # 16
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
Phản hồi: MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


TCVN 9393:2012. Dễ dàng download đó Mr. Liangluc
 
18/03/2017 23:03 # 17
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Trích:

Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu.

Thầy Hải chuyển sang nghiên cứu nền móng ? :-)


Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
18/03/2017 23:03 # 18
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Trích:

Tiêu chuẩn đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu.

Nhiều tài liệu hay quá!


Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
18/03/2017 23:03 # 19
liangluc
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/120 (22%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 17/12/2012
Bài gởi: 686
Được cảm ơn: 44
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Trích:

Công tác trát trong xây dựng.

Thank a lot!


Hãy làm việc hết mình thay vì lo lắng hết mình!


 
11/04/2017 19:04 # 20
nhgiangxd
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 78/120 (65%)
Kĩ năng: 28/40 (70%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 738
Được cảm ơn: 88
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Trích:
Trích:

Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu.

Thầy Hải chuyển sang nghiên cứu nền móng ? :-)
Có phần thi công đó Mr. Lực! 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019