Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/11/2012 23:11 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 205
Đề thi kinh tế vi mô


ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
Câu 1:  Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
          A  Tăng lên 5%                   B  Tăng lên 20%                  C  Tăng lên 4,5%                 D  Tất cả đều sai
Câu 2:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
          A  Giảm giá, giảm lượng       B  Tăng giá, giảm lượng        C  Giảm giá, tăng lượng        D  Tăng giá, tăng lượng
Câu 3:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại  thì mức giá phải bằng:
          A  20                                  B  25                                   C  30                                  D  50
Câu 4:  Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
          A  Giá tăng, lượng giảm        B  Giá giảm, lượng giảm       C  Giá giảm, lượng tăng        D  Giá tăng, lượng tăng
Câu 5:  Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
          A  Giá giảm, lượng tăng        B  Giá giảm, lượng giảm       C  Giá tăng, lượng giảm        D  Giá tăng, lương tăng
Câu 6:  Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
          A  Không đổi                       B  Càng thấp                       C  Không biết được             D  Càng cao
Câu 7:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
          A  Tăng giá, tăng lượng        B  Giảm giá, giảm lượng       C  Giảm giá, tăng lượng        D  Tăng giá, giảm lượng
Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi liên quan.
Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt).
Câu 8:  Định phí trung bình AFC bằng:
          A  AFC=6,67                       B  AFC=10                          C  Cả ba câu đều sai           D  AFC=5
Câu 9:  Doanh thu TR bằng:
          A  Cả ba câu đều sai           B  5.000                              C  3.000                              D  2.000
Câu 10:  Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:
          A  Không thể tính được        B  200                                 C  1.200                              D  Cả ba câu đều sai

...
 

Download tại ĐÂY

pass: FDTUNguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019