Phiên giao dịch việc làm ngày 01/08/2014 được tổ chức tại Sàn giao dịch việc làm số 2, số 9 Cách Mạng Tháng Tám (Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng).