Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2014 20:06 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 122/170 (72%)
Kĩ năng: 33/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1482
Được cảm ơn: 693
Đề thi KTHP môn Nguyên lý kế toán 1


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN NLKT 1

A. Lý thuyết: (2 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Hãy nhận định các câu sau đây đúng hay sai và giải thích.

1. Hàng mua đang đi đường chưa phải là tài sản của doanh nghiệp.

2. Số tiền ứng trước cho người bán được xem là tài sản của doanh nghiệp.

3. Báo cáo tài chính là những báo cáo kế toán không thể công khai ra bên ngoài doanh nghiệp.

4. Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ hoàn thành.

B. Bài tập: (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Tại một doanh nghiệp có tình hình mua sản phẩm A, B, C như sau:

- Mua 120 sản phẩm A nhập kho với tổng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 12.000.000 đ

- Mua 250 sản phẩm B nhập kho với tổng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 50.000.000 đ

- Mua 130 sản phẩm C nhập kho với tổng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 39.000.000 đ

Chi phí cho nhân viên đi thu mua cả ba sản phẩm này là 10.000.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT 10%)

Chi phí vận chuyển cả ba sản phẩm này về kho là 22.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Yêu cầu: Tính giá trị thực tế của sản phẩm A, B, C nhập kho. Biết rằng doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và chi phí cho nhân viên đi thu mua và chi phí vận chuyển được phân bổ theo số lượng của từng sản phẩm nhập kho.

Câu 2 (5 điểm)

Tại một doanh nghiệp trong quý 3/N có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000 đồng)

            - Số dư đầu quý 3/N

TK 111

Tiền mặt

950.000

TK311

Vay ngắn hạn

360.000

TK157

Hàng gửi đi bán

130.000

TK331

Phải trả người bán

240.000

TK155

Thành phẩm

270.000

TK411

Nguồn vốn kinh doanh

1.550.000

TK 211

TSCĐ hữu hình

950.000

TK353

Quỹ khen thưởng phúc lợi

150.000

Trong quý có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Hàng gửi đi bán kỳ trước là thành phẩm không bán được đem về nhập kho đủ.

2. Xuất thành phẩm gửi đi bán trị giá 200.000

3. Doanh nghiệp chi tiền mặt trả hết nợ vay ngắn hạn kỳ trước.

4. Mua một TSCĐ hữu hình với giá chưa thuế GTGT 10% là 300.000, chưa trả tiền cho người bán.

5. Vay ngắn hạn trả nợ người bán: 280.000

6. Chi 90.000 tiền mặt từ quỹ khen thưởng phúc lợi ủng họ cho người nghèo.

7. Khách hàng ứng trước tiền hàng bằng tiền mặt: 330.000

8. Nhận vốn góp liên doanh bằng một lô thành phẩm: 100.000

9. Tạm ứng tiền mặt cho nhân viên thu mua đi thu mua hàng hóa: 150.000

10. Chủ sở hữu rút vốn kinh doanh bằng tiền mặt: 120.000.

11. Hàng gửi đi bán ở nghiệp vụ 2 không bán được đem vê nhập kho đủ.

12. Chủ sở hữu bổ sung vốn kinh doanh bằng một tài sản cố dịnh hữu hình trị giá 250.000

Yêu cầu:

a.      Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

b.      Phản ánh vào các tài khoản liên quan.

c.      Lập bảng cân đối kế toán vào cuối quý 3/N

Biết rằng doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019