Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/11/2012 09:11 # 1
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 35/60 (58%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 185
[Tài chính-Ngân hàng] Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ phát hành và thanh toán bằng thẻ Success tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ H&a


Sinh viên Duy Tân thực hiện, năm 2012 

MỤC LỤC..

DANH MUC CÁC BẢNG..

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

1.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ phát hành và thanh toán bằng thẻ của ngân hàng. 3

1.1.1. Khái niệm và phân loại thẻ. 3

1.1.1.1. Khái niệm.. 3

1.1.1.2. Phân loại thẻ:. 3

1.1.2. Các chủ thể tham gia vào việc phát hành thẻ:. 5

1.1.2.1. Ngân hàng phát hành thẻ:. 5

1.1.2.2.  Ngân hàng thanh toán thẻ:. 5

1.1.2.3. Chủ thẻ:. 5

1.1.2.4. Cơ sở chấp nhận thẻ:. 6

1.1.3. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ:. 6

1.1.4. Lợi ích của việc thanh toán bằng thẻ:. 7

1.1.4.1. Đối với ngân hàng:. 7

1.1.4.2. Đối với chủ thẻ:. 8

1.1.4.3. Đối với cơ sở chấp nhận thanh toán:. 9

1.1.4.4. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội:. 10

1.1.5. Những rủi ro trong thanh toán thẻ:. 11

1.1.5.1 Rủi ro với ngân hàng phát hành thẻ:. 11

1.1.5.2.  Rủi ro với ngân hàng thanh toán thẻ:. 12

1.1.5.3. Rủi ro với cơ sở chấp nhận thẻ:. 12

1.1.5.4 Rủi ro đối với chủ thẻ:. 13

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ thanh toán và phát hành thẻ:. 13

1.2.1 Nhân tố chủ quan:. 13

1.2.1.1 Chất lượng công tác thẩm định khách hàng:. 13

1.2.1.2 Nhân lực:. 14

1.2.1.3 Công tác thu thập quản lý thông tin:. 14

1.2.1.4  Hệ thống trang thiết bị:. 15

1.2.2. Nhân tố khách quan:. 15

1.2.2.1 Thói quen sử dụng thẻ trong nền kinh tế:. 15

1.2.2.1 Các chủ trương, chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động thẻ  15

1.2.2.2  Sự phát triển của khoa học công nghệ:. 16

2.1 Tổng quan về ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Ngũ Hành Sơn  17

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn  17

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn-TP Đà Nẵng. 18

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn. .... 18

2.1.3.1 Chức năng của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn. 18

2.1.3.2 Nhiệm Vụ của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn. 19

2.1.4 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn  19

2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn:. 19

2.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng ban:. 20

2.1.5 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo & PTNN Ngũ Hành Sơn từ năm 2009 đến 2011. 21

2.1.5.1 Tình hình huy động vốn của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn  21

2.1.5.2 Hoạt động cho vay của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn. 23

2.1.5.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2009 đến 2011. 25

2.2 Thực trạng dịch vụ phát hành và thanh toán bằng thẻ Success tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 27

2.2.1 Giới thiệu chung về thẻ Success của ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 27

2.2.1.1 Khái niệm:. 27

2.2.1.2 Đặc điểm thẻ Success:. 28

2.2.1.3 Thủ tục mở thẻ:. 28

2.2.1.4 Mức phí:. 28

2.2.1.5 Tiện ích:. 28

2.2.2 Quy trình phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 29

2.2.2.1 Quy trình phát hành thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 29

2.2.2.2 Quy trình thanh toán thẻ Sucssess tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 30

2.2.3 Thực trạng dịch vụ phát hành và thanh toán bằng thẻ Success tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 31

2.2.3.1 Phân tích số liệu. 31

2.2.3.2 Đánh giá. 36

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN BẰNG THẺ SUCCESS TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN.. 41

3.1 Phương hướng phát triển kinh doanh của ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. 41

3.1.1 Mục tiêu kinh doanh. 41

3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ trong thời gian đến:. 42

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ phát hành và thanh toán bằng thẻ Success tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn. 42

3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ. 42

3.2.2 Nhóm giải pháp gia tăng tính an toàn và bảo mật 42

3.2.3  Củng cố mạng lưới chấp nhận thẻ. 44

3.2.4  Phát triển dịch vụ sản phẩm thẻ. 45

3.2.5 Đơn giản hóa quy trình phát hành thẻ. 45

3.2.6 Hệ thống chăm sóc khách hàng:. 46

3.2.7  Đào tạo nguồn nhân lực:. 46

3.2.8 Giải pháp về marketing. 47

KẾT LUẬN.. 51

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Tình hình nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2009 đến 2011. 22

Bảng 2.2 Tình hình cho vay của Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2009 đến 2011  24

Bảng 2.3: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh NHNo & PTNT Ngũ Hành SơnTừ năm 2009 đến 2011. 26

Bảng 2.4 Số lượng, phí thu từ hoạt động phát hành thẻ của ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn trong năm 2009, 2010, 2011. 31

Bảng 2.5: Doanh số giao dịch/ngày qua hệ thống máy ATM tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ngũ Hành Sơn trong năm 2009, 2010, 2011. 33

 

Links:http://www.mediafire.com/view/?75ip5r2995a2mb7

Pass: FDTU

 Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019