Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/02/2014 22:02 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 122/170 (72%)
Kĩ năng: 33/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1482
Được cảm ơn: 693
MỘT SỐ TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ ĐẶC BIỆT CẦN LƯU Ý TRONG ĐỀ THI TOEIC


1. LATE/LATELY
-Late có thể vừa là TÍNH TỪ, vừa là TRẠNG TỪ, mang nghĩa “after the correct time”/ ”muộn” 
ex: +I’m not hungry because I had a late lunch. (adjective)
+He slept late and missed his first class. (adverb)

-Lately là trạng từ, nghĩa là “recently”/ “gần đây, mới đây”
ex: I haven’t studied a lot lately. Work has been busy for the past couple weeks.

2. HARD/HARDLY
-Hard có thể là TÍNH TỪ (với 2 nghĩa: khó hoặc cứng) và TRẠNG TỪ (vất vả, cực nhọc)
ex: + This book is too hard for me. I can’t read it. (adjective, hard = difficult)
+This mattress is too hard. I can’t sleep. (adjective, hard = opposite of “soft”)
+She’s working hard to finish the project by tomorrow. (adverb, hard= intensely)

-Hardly là trạng từ có nghĩa “almost not”/ “hầu như không”
ex: We have a bad connection – I can hardly hear you. (= I almost can’t hear you)

3. HIGH/HIGHLY
-High là TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ khi muốn diễn tả ý liên quan đến độ cao.
ex: +The sky is so high (adjective)
+Throw it as high as you can. (adverb)

-Highly là trạng từ mang nghĩa “very much”/ “rất nhiều, rất”
ex: I can highly recommend this product.

4. MOST / MOST OF / MOSTLY
-Most or most of là tính từ mang nghĩa “the majority, the greater part”/ “phần lớn”
EX: + Most people like the country’s president. (= more than 50% of the people)
+Most of the students in the class are nice. (= more than 50% of the students)

-Most là trạng từ lại mang nghĩa “to the greatest degree”/ “nhiều nhất” – dùng trong so sánh nhất:
ex: +She’s the most popular girl in school. (= more popular than EVERYONE else)
+This is the most confusing chapter in the book.
(= more confusing than ALL the other chapters)

-Mostly là trạng từ có nghĩa là “mainly, generally, usually”/ “thường là, chủ yếu là, phần lớn”
ex:+ We mostly go to dance clubs, but sometimes we go to a cafe.
(= we usually go to dance clubs)
+I’ve mostly dated athletes; I love women who play sports.
(= I’ve mainly dated athletes)

hochay.vnYou can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019