Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/11/2012 21:11 # 1
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 35/60 (58%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 185
[Tài chính-Ngân hàng] Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success tại NHNN & PTNT chi nhánh Hải Châu – Đà Nẵng


 

Đề tài mới thực hiện 2012: SV Duy tân thực hiện

LỜI CAM ĐOAN............................................................................................................................... A

Lời mở đầu  1

1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................................................. 1

2. Mục đích nghiên cứu....................................................................................................................... 1

3.  Đối tượng nghiên cứu..................................................................................................................... 2

4. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................................................... 2

5. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................................ 2

6. Kết cấu của đề tài.............................................................................................................................. 2

CHƯƠNG I : NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG 3

1.1 Những vấn đề chung về thẻ thanh toán......................................................................................... 3

1.1.1 Lịch sử ra đời và khái niệm thẻ thanh toán................................................................................ 3

1.1.2 Đặc điểm cấu tạo của thẻ thanh toán.......................................................................................... 4

1.1.3. Lợi ích của thẻ thanh toán......................................................................................................... 5

1.1.4 Phân loại thẻ................................................................................................................................ 6

1.1.4.1 Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ..................................................................................... 7

1.1.4.2 Phân loại theo công nghệ sản xuất.......................................................................................... 7

1.1.4.3 Phân loại theo tính chất........................................................................................................... 7

1.1.4.4 Phân loại theo mục đích sử dụng:........................................................................................... 9

1.1.4.5 Phân loại theo đối tượng sử dụng........................................................................................... 9

1.1.4.6. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ.......................................................................................... 10

1.2 Tổng quan về hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại....................................... 10

1.2.1 Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh thẻ......................................................................... 10

1..2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thẻ thanh toán:.............................................. 11

1.2.2.1 Thói quen tiêu dùng của người dân....................................................................................... 11

1.2.2.2 Trình độ dân trí....................................................................................................................... 11

1.2.2.3 Thu nhập của người dùng thẻ............................................................................................... 12

1.2.2.4 Trình độ kỹ thuật công nghệ của ngân hàng........................................................................ 12

1.2.2.5  Môi trường pháp lý:............................................................................................................... 12

1.2.3. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại.................................... 12

1.2.3.1. Các chủ thể tham gia vào quy trình phát hành và thanh toán thẻ....................................... 12

1.2.3.2. Quy trình phát hành thẻ........................................................................................................ 14

1.2.3.3. Quy trình thanh toán thẻ....................................................................................................... 15

1.3 Thẻ ghi nợ nội địa......................................................................................................................... 16

1.3.1 Khái niệm................................................................................................................................... 16

1.3.2 Cơ sở pháp lý của việc tổ chức và kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa........................................... 16

1.3.3 Đối tượng phát hành và phạm vi sử dụng thẻ.......................................................................... 16

1.3.4 Rủi ro trong kinh doanh thẻ.................................................................................................... 17

1.3.4.1  Đơn xin phát hành thẻ với thông tin giả mạo:..................................................................... 17

1.3.4.2 Thẻ giả..................................................................................................................................... 17

1.3.4.3 Thẻ mất cắp, thất lạc............................................................................................................... 17

1.3.4.4 Chủ thẻ không nhận được thẻ do NHPH gửi....................................................................... 18

1.3.4.5 Tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng......................................................................................... 18

1.3.4.6 Thẻ bị giả mạo để thanh toán qua thư, điện thoại................................................................. 18

1.3.4.7 Nhân viên CSCNT giả mạo hoá đơn thanh toán thẻ............................................................ 18

1.3.4.8  Tạo băng từ giả...................................................................................................................... 18

1.3.4.9 Rủi ro khác.............................................................................................................................. 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA SUCCESS TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HẢI CHÂU..................................................................................... 20

2.1 Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Hải Châu   20

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu.................. 20

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu..................................... 21

2.1.2.1 Chức năng............................................................................................................................... 21

2.1.2.2 Nhiệm vụ................................................................................................................................. 22

2.1.3 Cơ cấu tổ chức........................................................................................................................... 23

2.1.3.1  Sơ đồ tổ chức.......................................................................................................................... 23

2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc và các phòng ban:................................................. 23

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Success tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu.... 25

2.3.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hải Châu........................................ 25

2.3.1.1 Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu................................ 25

2.3.1.2 Hoạt động tín dụng................................................................................................................ 26

2.3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh............................................................................................. 28

2.2.3.4 Đánh giá hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu..................... 30

2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success tại NHNo&PTNTVN chi nhánh  Hải Châu giai đoạn từ 2009 – 2011............................................................................................................................ 31

2.3.1 Vài nét về  thị trường thẻ tại Thành Phố Đà Nẵng................................................................ 31

2.3.2 Giới thiệu về thẻ ghi nợ nội địa Success của NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu........ 32

2.2.2.3. Quy trình phát hành thẻ ghi nợ nội địa Success tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu   33

2.2.2.4. Quy trình thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu............................................................................................................................................. 33

2.2.3 Phân tích tình hình kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu 34

2.2.3.1. Tình hình phát triển về thẻ................................................................................................... 34

2.2.3.2 Trả lương qua thẻ.................................................................................................................. 37

2.2.3.2. Tình hình phát triển về mạng lưới chấp nhận thẻ............................................................. 38

2.2.3.3 Doanh thu về dịch vụ thẻ....................................................................................................... 39

2.3. Đánh giá về hoạt động kinh doanh và phát triển thẻ ghi nợ nội địa Success tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu.................................................................... 41

2.3.1. Kết quả đạt được..................................................................................................................... 41

2.3.2 Những vấn đề tồn tại................................................................................................................ 44

2.3.3 Nhũng nguyên nhân dẫn tới hạn chế...................................................................................... 47

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA SUCCESS TẠI NHNo&PTNTVN CHI NHÁNH HẢI CHÂU.................................................... 49

3.1 Định hướng phát triển của Argribank Hải Châu........................................................................ 49

3.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ............................................................................... 50

3.1.3. Định hướng phát triển thẻ thanh toán................................................................................... 50

3.2 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa Success tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Hải Châu.................................................................................................................................................... 51

3.21. Hoàn thiện tính năng, quy trình triển khai sản phẩm.............................................................. 51

3.2.2. Giải pháp về hoạt động Marketing........................................................................................... 52

3.2.3 Giải pháp về con người.............................................................................................................. 54

3.2.4 Phát huy lợi thế mạng lưới........................................................................................................ 55

3.2.5 Giải pháp công nghệ.................................................................................................................. 56

       3.2.6 Phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh thẻ ........................................................................ 56

KẾT LUẬN............................................................................................................................................       57

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................... I

PHỤ LỤC                   III

 

Links : http://www.mediafire.com/view/?9119o08lq9j2ifg

Pass: FDTUNguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Các thành viên đã Thank gianguyen89 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019