Giáo trình Thủy lực đại cương tác giả Trần Văn Đắc
Giáo trình Thủy lực đại cương tác giả Trần Văn Đắc(NXB giáo dục)
Dùng cho sinh viên ngành dân dụng công nghiệp và công nghệ môi trường
Nội dung gồm 10 chương:


  1. Nhập môn
  2. Thủy tĩnh
  3. Cơ sở động học và động lực học của chất lỏng chuyển động
  4. Chuyển động thế và chuyển động xoáy của chất lỏng dòng song phẳng
  5. Sức cản thủy lực
  6. Tính toán thủy lực đường ống
  7. Chuyển động của chất lỏng qua lỗ vòi
  8. Chuyển động đều không áp của chất lỏng
  9. Chuyển động ổn định không đều trong kênh hở
  10. Lý thuyết thứ nguyên và tương tự đồng dạng

File : pdf
Dung lượng:14,691Mb

http://www.box.net/shared/qduf7yry8k

http://www.box.net/shared/zi22sm8004

Pass: truyenky.vn

Nguồn: ST