Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/02/2012 00:02 # 1
neversock
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 36/40 (90%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 17/02/2012
Bài gởi: 96
Được cảm ơn: 18
Deep Freeze 7 Final + KEY - Trình đóng băng ổ cứng hàng đầuDeep Freeze Standard 7.22.060.3453 + Serial


Deep Freeze Standard là phần mềm có tác dụng chống ghi bất cứ thứ gì lên đĩa cứng, DeepFreeze (DF) được nhiều phòng máy tính công cộng ưa dùng.

Giải pháp mà Deep Freeze đưa ra là "đóng băng" tất cả các ứng dụng cũng như hệ điều hành, thiết lập chế độ bảo quản toàn bộ cấu hình, tập tin hệ thống. Nó được đánh giá như một phương án bảo vệ máy tính tức thời, đơn giản mà hiệu quả.


Xây dựng trên nền tảng sức mạnh của Deep Freeze Standard, ứng dụng cung cấp khả năng triển khai tập trung cũng như các tùy chọn linh hoạt được tăng cường để quản lý tùy biến các môi trường tính toán lớn.

Kiểm soát và an ninh
* Mã hóa tài khoản quản trị cấu hình với mã an ninh độc nhất và tùy biến
* Các mật khẩu tạo sẵn sử dụng trên máy trạm hay thông qua điều khiển dòng lệnh với các ngày giờ kích hoạt và hết hạn khác nhau
* Tạo các mật khẩu mã hóa một lần hay một ngày
* Khóa chuột và bàn phím trong giai đoạn bảo trì

Các tùy chọn thiết lập
* Tạo các tập tin cài đặt tùy biến thông qua tài khoản quản trị cấu hình
* Các ổ đóng băng chọn trước và tùy chọn các ổ cố định đóng băng hay mở khóa
* Lên lịch tự động khởi động lại/tắt máy
* Lên lịch tắt máy sau một thời gian hệ thống không hoạt động
* Lên lịch thời hạn mở băng bảo trì để tiến hành các cập nhật Windows hay chạy một tập tin .bat tùy chọn để nâng cấp các danh sách nhận diện virus thông qua kết nối mạng hay qua máy chủ SUS/WSUS.

Các tùy chọn linh động
* Tạo một phân vùng ảo trên máy trạm có thể dùng để trữ chương trình, các tập tin lưu lại, hay các thay đổi cố định
* Ấn định dung lượng và hệ thống tập tin của vùng tháo băng (lên đến 100GB trên NTFS)
* Ấn định chế độ ẩn/hiện của biểu tượng Deep Freeze trên khay hệ thống với Chế độ ẩn
* Quản lý cài đặt Deep Freeze từ xa với điều khiển dòng lệnh

Enterprise Console
* User Workstation Seed cho cài đặt và liên lạc máy trạm
* Tạo các tập tin cài đặt tùy biến thông qua tài khoản quản trị cấu hình
* Thay đổi lịch bảo trì và tắt/khỏi động lại trực tiếp
* Bật máy trạm bằng công nghệ Wake-on-LAN
* Quản lý các máy trạm dễ dàng với các nhóm người dùng ấn định
* Nhanh chóng lập danh sách các nhóm với các bộ lọc tự động thông minh
* Nâng cấp các tập tin cài đặt sẵn có tự động

Các tùy chọn mạng mở rộng
* Liên lạc với các máy trạm qua LAN, WAN hay cả hai
* Thiết lập số cổng tùy biến để sử dụng với Enterprise Console
* Tạo nhiều console từ xa với trình quản lý dịch vụ máy chủ của Deep Freeze


Software: Deep Freeze Standard 7.22.060.3453 + Serial
Download:
Here
Hướng dẫn download: Chọn "download on low speed" --> "Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)"

EN -
_____________________________________________________
Deep Freeze Standard 7.0.020.3172 - Software best hard freeze
Deep Freeze software freezes hard drive to help back up your data. DeepFreeze is a very good program for personal computers Internet access as well as offline computer. It helps your PC run very stable, it can be advertised as: Install, upgrade or remove software.
- Delete the folders and files.
- The files are downloaded tuInternet.
- Virus (including boot sector virus).
- Change the desktop background.
- Format the hard drive
Use

After reboot you'll see icons (icon) of the DF on the Taskbar. Press Shift and left mouse double clicking on this icon will have a bulletin board password protection programs (for others to avoid disabling it, you have to remember this pass!). Then you will see the DF interface includes 2 tag is Boot Control and Password.
Boot Control tab, to protect C partition you choose Boot Frozen, in contrast to disable DF, choose Boot Thawed. When you do have to reboot for changes to take effect. Can choose to disable the DF after n times boot (Boot Thawed on next restart ......) in this tag.
What card do you change the password Password only.
Thus, to update anti-virus program installed on drive C or patch Win, ... for example, you select Boot Thawed and then update, then to protect you select Boot Frozen.

Uninstaller

CTRL + ATL + SHIFT + F6
Enter password and select the last line.
Restart your computer, run the Setup file and select Uninstall.


Nguồn: Sưu tầm
Được chỉnh sửa bởi HONGKHANH1303 vì:Không ghi nguồn
Các thành viên đã Thank neversock vì Bài viết có ích:
27/02/2012 07:02 # 2
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/90 (24%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 382
Được cảm ơn: 194
Phản hồi: Deep Freeze 7 Final + KEY - Trình đóng băng ổ cứng hàng đầu


 Dịch phần tiếng anh:____________________________________________________
Deep Freeze Standard 7.0.020.3172 - Phần mềm cứng tốt nhất đóng băng
Phần mềm Deep Freeze đóng băng ổ cứng để giúp sao lưu dữ liệu của bạn.DeepFreeze  một chương trình rất tốt cho truy cập Internet máy tính  nhân cũng nhưmáy tính offline. Nó giúp máy tính của bạn chạy rất ổn định, nó có thể được quảng cáo là:Cài đặt, nâng cấp hoặc gỡ bỏ phần mềm.
- Xóa các thư mục  tập tin.
- Các tập tin được tải về tuInternet.
- Virus (bao gồm cả virus khu vực khởi động).
- Thay đổi nền tảng máy tính để bàn.
- Định dạng  đĩa cứng
Sử dụng

Sau khi khởi động lại, bạn sẽ thấy biểu tượng (icon) của DF trên Taskbar. Nhấn Shift chuột trái nhấp đúp vào biểu tượng này sẽ  một bản tin chương trình Ban bảo vệ mật khẩu (đối với những người khác để tránh việc vô hiệu hóa , bạn phải nhớ điều này thông qua). Sau đó, bạn sẽ thấy giao diện của DF gồm 2 tag  Boot Control vàPassword.
Tab Boot Control, để bảo vệ phân vùng C bạn chọn Boot Frozen, ngược lại để vô hiệu hóa DF, chọn Boot Thawed. Khi bạn phải khởi động lại để thay đổi có hiệu lực. Có thể chọn để  hiệu hoá DF sau n lần khởi động (Boot Thawed khởi động kế tiếp ......) trong thẻ này.
Thẻ làm bạn thay đổi mật khẩu Mật khẩu chỉ.
Vì vậy, để cập nhật chương trình chống virus được cài đặt trên ổ C hay bản vá Win, ... ví dụ, bạn chọn Boot Thawed  sau đó cập nhật, sau đó để bảo vệ bạn chọn Boot Frozen.

Uninstaller

CTRL + ATL + SHIFT + F6
Nhập mật khẩu và chọn dòng cuối cùng.
Khởi động lại máy tính của bạn, chạy file Setup  chọn Uninstall. 


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019