Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/02/2012 23:02 # 1
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/90 (24%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 382
Được cảm ơn: 194
Windows se7en Eternity Edition x86 x64 - Team Rjaa


 Windows se7en Eternity Edition x86 x64 - Team Rjaa
Windows se7en Eternity Edition x86 x64 - Team Rjaa | 4.40 GB

After the resounding success of Windows Vista ?� Eternity 2009, got our hands on the new version of the Eternity line based on Windows 7 RTM, more precisely in the Build 7600-16385. Created by Benjamin (Rockers International Team), Windows 7 ?� Eternity Edition is faster, safer and is optimized to maximize the user to enjoy a unique experience. New themes, icons, images, tweaks, Windows Media Center custom sounds drivers and make Eternity Edition Windows ?� 7 operating system a more stable and attractive for vista.Cabe note that Windows 7 ?� Eternity Edition is not recommended for equipment low income (although you can always use).
Features

* New sounds

* All updates to date.

* Rocket Dock

* Predominantly black colored

* Script Codes and exclusive customization.

* More Stable and Reliable

* UAC Off

* New Look for Windows Media Player

 * New icon for shortcuts

* View file extensions enabled

* Pre-spoofing filter enabled in IE 8

* Low resource consumption

* Enabled Glass Effect without a supported card

* Windows will tell you exactly what you are doing when it is shutting down or is booting

* CMD command in the contextual panel

* Disabled Tool Tips Disabled

* Enabled ClearType

* Added 'Copy to Folder', 'Move to Folder', 'Blog Open with Notepad' from the context menu

* Disabled Windows Media Player Auto Updater

* Menu bars and window frames opaque

* Enabled window slow motion

* Added "Advanced System Properties" in my PC

* Added control panel on my PC

* Faster searching using IE

* DEP execution by default

* Disable paging of kernel

* All the latest driver integrated

* 7-zip

* Adobe Flash Player plugin

* Adobe Flash Player ActiveX

* Orbit Downloader

* K-Lite Mega Codec Pack

* ImgBurn * 5.1 + + Notepad

* CCleaner

* Updated DirectX to August 2009.

* Mozilla Firefox

* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor, in the context menu

* Fully Automated setup you need to choose language and partition only.

* Patch uxtheme for new topics.

* Increased speed off.

* Increased startup speed.

* New icons in high definition.

* Changed the line color to white text commands.

* Mouse speed increased to maximum.

* Removed the annoying clicking sound.

* Disabled Auto Reset blue screen error if for any reason this is displayed.

* Hinbernacion off.

* New Explorer view.

* Open 16-bit applications in separate memory space. This increases stability when dealing with 16-bit applications.

* On-line fit in the notebook.

* ATI and NVIDIA Drivers added.

* New topics.

* 255 Gadgets.

* Disabled Windows Update, ability to activate it.

* Specifies the time, following user input, during which the system keeps apps from moving into the foreground.


Code:

Nguồn: Sưu tầm


Mình chuyển sang tiếng việt cho các bạn nè:
Sau thành công vang dội của Windows Vista Eternity 2009?, Có bàn tay của chúng tôi về phiên bản mới của dòng Eternity dựa trên Windows 7 RTM, chính xác hơn trong Build 7600-16385. Tạo bởi Benjamin (Rockers quốc tế đội), Windows 7? Eternity Edition là nhanh hơn, an toàn hơn và được tối ưu hóa để tối đa hóa các người dùng tận hưởng một trải nghiệm độc đáo. Các chủ đề mới, biểu tượng, hình ảnh, chỉnh, Windows Media Center tùy chỉnh âm thanh trình điều khiển và làm cho Eternity Edition Windows 7 hệ điều hành lưu ý ổn định hơn và hấp dẫn cho vista.Cabe rằng Windows 7 bản Eternity không được khuyến cáo đối với thu nhập thiết bị thấp ( mặc dù bạn luôn có thể sử dụng).
Các tính năng

* New âm thanh

* Tất cả các bản cập nhật cho đến nay.

* Rocket Dock

* Chủ yếu màu đen

* Mã Script và tuỳ biến độc quyền.

* Ổn định hơn và đáng tin cậy

* UAC Tắt

* Diện mạo mới cho Windows Media Player

 
* Icon mới cho các phím tắt

* Xem phần mở rộng tập tin kích hoạt

* Pre-giả mạo bộ lọc cho phép trong IE 8

* Tài nguyên tiêu thụ thấp

* Bật Glass có hiệu lực mà không có thẻ được hỗ trợ

* Windows sẽ cho bạn biết chính xác những gì bạn đang làm khi nó được tắt hoặc đang khởi động

* Lệnh CMD trong bảng điều khiển ngữ cảnh

* Lời khuyên Công cụ tàn tật khuyết tật

* Bật ClearType

* Đăng từ 'Sao chép vào thư mục', 'Di chuyển vào thư mục', 'Blog Open with Notepad "từ menu ngữ cảnh

* Disabled Windows Media Player tự động Updater

* Thanh Menu và khung cửa sổ đục

* Bật cửa sổ chuyển động chậm

* Thêm "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi

* Thêm vào bảng điều khiển trên máy tính của tôi

* Tìm kiếm nhanh hơn bằng cách sử dụng IE

* DEP thực hiện theo mặc định

* Vô hiệu hoá phân trang của hạt nhân

* Tất cả các trình điều khiển mới nhất tích hợp

* 7-zip

* Adobe Flash Player Plugin

* Adobe Flash Player ActiveX

* Orbit Downloader

* K-Lite Mega Codec Pack

* ImgBurn * 5.1 + + Notepad

* CCleaner

* Cập nhật DirectX tháng 8 năm 2009.

* Mozilla Firefox

* Quyền sở hữu, quản lý thiết bị, chính sách của Tập đoàn, Registry Editor, trong menu ngữ cảnh

* Hoàn toàn tự động thiết lập bạn cần phải chọn ngôn ngữ và phân vùng chỉ.

* Uxtheme patch cho chủ đề mới.

* Tăng tốc độ.

* Tăng tốc độ khởi động.

* Biểu tượng trong định nghĩa cao.

* Thay đổi màu dòng lệnh văn bản màu trắng.

* Chuột tốc độ tăng tối đa.

* Loại bỏ các âm thanh cách nhấp gây phiền nhiễu.

* Thiết lập lại tự động Tắt màn hình màu xanh lỗi nếu vì bất kỳ lý do này được hiển thị.

* Hinbernacion off.

* Explorer mới xem.

* Mở các ứng dụng 16-bit trong không gian bộ nhớ riêng biệt. Điều này làm tăng sự ổn định khi giao dịch với các ứng dụng 16-bit.

* Trên dòng phù hợp trong máy tính xách tay.

* ATI và NVIDIA trình điều khiển.

* Các chủ đề mới.

* 255 Gadgets.

* Disabled Windows Update, khả năng để kích hoạt nó.

* Chỉ định thời gian, sau khi người dùng nhập vào, trong đó hệ thống vẫn tiếp tục ứng dụng từ di chuyển vào tiền cảnh. 


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019