Chân gà nướng


Mặc dù báo chí nói tùm lum tùm la là nó tấm abc xyz j đó vào chân gà nên rất là ko có lợi cho sk, nhưng mình cũng chẳng thể lơ dc món này. ngon ngon, thơm thơm,thích hợp để ngồi nhâm nhi nhâm nhi.
Thử nhé mọi người!

Địa chỉ đây: dọc đường Nguyễn Văn Thoại(đường xuống biển T-20) có nguyên 1 series quán lun
Giá: 4k/chân