Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2012 16:01 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 291/320 (91%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5251
Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Chương 01

CÁC PHƯƠNG PHÁP  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Bài 1: Tại công ty X có tình hình tiêu thụ sản phẩm M trong năm N như sau:

 

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Số lượng sản phẩm tiêu thụ (cái)

315.000

420.000

Giá bán đơn vị sản phẩm (1.000 đồng)

350

348

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm (1.000 đồng)

?

?

 

Yêu cầu: Hãy xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ sản phẩm thông qua 2 phương pháp: thay thế liên hoàn và số chênh lệch

Biết:        

 Doanh thu tiêu thụ SP (D) = Số lượng sản phẩm tiêu thụ (Q)  x  Đơn giá bán (P)

                                               

Bài 2: Với phương pháp thay thế liên hoàn, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu lợi nhuận thuần BH và CCDV, dựa vào công thức sau đây:

Lợi nhuận thuần BH và CCDV (LN) = Số lượng sản phẩm tiêu thụ (Q) x Đơn giá bán(P)] – [Số lượng sản phẩm tiêu thụ (Q) x Biến phí đơn vị (v)] - Tổng định phí (F)

 

Chỉ tiêu

Quý 1/ N-1

Quý 1/N

Số lượng SP tiêu thụ (cái)

150.000

130.000

Đơn giá bán (đồng)

385.000

390.000

Biến phí đơn vị (đồng)

130.000

132.000

Tổng định phí (đồng)

29.500.000.000

26.580.000.000

Lơi nhuận thuần BH và CCDV (đồng)

?

?

 

Bài 3: Căn cứ vào tài liệu sau đây, bằng phương pháp số chênh lệch, hãy xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chi phí nhân công trực tiếp.

 

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực tế

   Số lượng sản phẩm sản xuất (cái)

50.000

55.000

   Định mức giờ công sản xuất 1 sản phẩm (giờ/cái)

5

5,2

   Đơn giá giờ công lao động ( nghìn đồng)

15.000

15.500

Biết:  Chi phí nhân công trực tiếp (C) = Số lượng sản phẩm sản xuất (Q) x Định mức giờ công sản xuất 1 sản phẩm (h) x  Đơn giá gìờ công (p)

         

Bài 4: Có tài liệu về tình hình nhập, xuất, tồn NVL như sau:

                                                                                     

Chỉ tiêu

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Khối lượng NVL tồn đầu kỳ (kg)

200.000

220.000

Khối lượng NVL mua trong kỳ (kg)

1.500.000

1.600.000

Khối lượng NVL xuât dùng trong kỳ (kg)

1.580.000

1.560.000

Khối lượng NVL tồn cuối kỳ (kg)

?

?

 

Bằng phương pháp liên hệ - cân đối, hãy xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu khối lượng NVL tồn cuối kỳ. Biết:

Khối lượng NVL tồn cuối kỳ (C) = Khối lượng NVL tồn đầu kỳ (đ) + Khối lượng NVL mua trong kỳ (m) - Khối lượng NVL xuât dùng trong kỳ (x)

 

Bài 5: Có tài liệu về tình hình sản xuất của DN qua 2 kỳ như sau:

                                                                                                Đvt: nghìn đồng

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Giá trị sản xuất công nghiệp (Gs)

4.200.000

4.590.000

Năng suất lao động bình quân (N)

140.000

135.000

Tiền lương bình quân 1 người lao động (L)

3.500

3.700

Yêu cầu: Hãy xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quỹ lương  thông qua 2 phương pháp: thay thế liên hoàn và số chênh lệch

Biết :

Quỹ lương (S) = [Giá trị sản xuất (Gs) / NSLĐ bình quân (N)] x Tiền lương bình quân (L)
NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
12/01/2012 16:01 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 291/320 (91%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5251
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Bài giải tham khảo
 

Vì trên diễn đàn mình dán vào nó hiện lỗi không hiển thị những ký tự đặc biệt được nên phần lời giải các bạn chịu khó down file word bên dưới về máy xem nhé!

 

Pass: FDTU

Lưu ý: Khi coppy bài viết này các bạn vui lòng ghi rõ nguồn: www.forum.duytan.edu.vn nhé!NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
05/02/2012 10:02 # 3
omlunxauxi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 05/02/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


cám ơn bạn mình đang học môn này thấy vất vả quá chừng 
Các thành viên đã Thank omlunxauxi vì Bài viết có ích:
11/05/2012 15:05 # 4
chiencdt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 10/05/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Thank you nhìu nhìu nhé :)
 
Các thành viên đã Thank chiencdt vì Bài viết có ích:
25/05/2012 08:05 # 5
dungvb
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 25/05/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


cám ơn nhiều nha

 
 
Các thành viên đã Thank dungvb vì Bài viết có ích:
25/05/2012 13:05 # 6
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 291/320 (91%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5251
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Môn này mới học các bạn sẽ cảm thấy hơi vất vả một chút nhưng nếu cố gắng nhớ kĩ công thức thì sẽ không khó lắm đâu!

Chúc các bạn học tập tốt!NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
30/05/2012 10:05 # 7
thanhdv
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/02/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Rất hay đấy bạn à!

Cảm ơn nhiều và còn những chương tiếp nữa chứ bạn
 
21/07/2012 22:07 # 8
hoacucdai
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 16/10/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


thanks u!! 

 
 
Các thành viên đã Thank hoacucdai vì Bài viết có ích:
22/07/2012 09:07 # 9
duykhuong
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 22/07/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


 

Cảm ơn bạn nhìu nha. môn này mình thật vất vả. Mọi dạng toán lại có công thức khác nhau. Híc

Bạn có thể Up một số dạng như: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sp có thể so sánh được... Hi giúp mình với nha. Cảm ơn bạn nhiều!
 
Các thành viên đã Thank duykhuong vì Bài viết có ích:
22/07/2012 17:07 # 10
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 291/320 (91%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5251
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Trích:

 

Cảm ơn bạn nhìu nha. môn này mình thật vất vả. Mọi dạng toán lại có công thức khác nhau. Híc

Bạn có thể Up một số dạng như: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sp có thể so sánh được... Hi giúp mình với nha. Cảm ơn bạn nhiều!

Mình cũng cảm ơn vì bạn đã ủng hộ bài viết của mình!
Mình sẽ up lên trong thời gian sớm nhất cho bạn nhé! ^^


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
03/08/2012 17:08 # 11
HOAINGAN
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/08/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Thaks nhiu nha.minh rất cần
 
Các thành viên đã Thank HOAINGAN vì Bài viết có ích:
03/08/2012 23:08 # 12
anhtu93
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/08/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


thank b..:d
 
Các thành viên đã Thank anhtu93 vì Bài viết có ích:
16/08/2012 08:08 # 13
phuongthu0412
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 16/08/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


tks bạn nhiu naz, hay lắm bạn ah
 
Các thành viên đã Thank phuongthu0412 vì Bài viết có ích:
24/09/2012 22:09 # 14
tuongnx1992
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/09/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


thanks bạn n'
 
Các thành viên đã Thank tuongnx1992 vì Bài viết có ích:
04/10/2012 11:10 # 15
cauut41
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/10/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


sao minh tải bài giải về mà không được vậy, có ai giúp mình với
 
17/10/2012 14:10 # 16
minanguyen
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 45/50 (90%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 145
Phản hồi: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - Gv Nguyễn Thị Hoài Thương [Chương 1]


Link tải được mà! có gì đâuminanguyen                                    minanguyen
   minanguyen                                                 minanguyen
      &nbs

 
Các thành viên đã Thank minanguyen vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019