Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/09/2013 12:09 # 1
QuinNguyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 27/40 (68%)
Ngày gia nhập: 25/08/2013
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 87
các cụm từ chỉ lí do : BECAUSE OF/DUE TO/OWING TO


CỤM TỪ CHỈ LÍ DO: BECAUSE OF/DUE TO/OWING TO

1.Cụm từ chỉ lí do

   -Cụm từ chỉ lí do dùng để đưa ra lí do của hành động và nó thường được nối với mệnh đề chính bằng các từ sau : because of/due to/owing to : (vì , do, bởi vìWink

    -Form:   Clauses +because of/due to/owing to +Noun/Pronoun/Gerund

                 Hoặc  Because of/due to/owing to + Noun/Pronoun/Gerund, Clauses

          Eg: Owing to his carelessness,we had an acident

               she didn't go out due to feeling unwell

2. Mệnh đề chỉ lí do

     -Mệnh đề chỉ lí do dùng để đưa ra lí do va thường đươc nối với mệnh đề chính bằng các liên tư sau:

         because/since/as/seeing that : (vì, bởi vì,do)

      -Form: Clause + because/since/as/seeing that + clauses

               Hoặc : because/since/as/seeing that + clause , clauses

            Eg: Since it was too dark to go on,we camped there

                  He came ten minutes late because he missed the bus

       -Ngoai các cụm từ hay được sử dụng như trên,còn có các cụm từ sau:

             +For/in that/in as much as : cũng được dung để đưa ra lí do trong lối văn trang trọng

                     Eg: The film is unusual in that it features only four actors ( bộ phim thật lạ vì nó chỉ có 4 diễn viên)

              +Now ( that ) = because of the fact that : vì, bởi vì

                      Eg : Now ( that ) the exams are over , I can enjoy myself ( Vì kì thi đã trôi qua,nên tôi thấy rất thoải mái )

 3. Chú ý

   -Since/as/seeing that :  thường được khi ngươi nghe đã biết lí do hoặc lí do ko phải là phần quan trọng,sự nhấn mạnh thuộc về mệnh đề chính

      Eg : We watched TV all evening as we had nothing to do (phần lí do ko phải la quan trọng )

   -Because : dùng để nhấn mạnh lí do, cung cấp thông tin mới cho nguoi nghe. sự nhấn mạnh thuộc về mệnh đề chỉ lí do

      Eg : Because they live near us,we see them quiet often

 The more you learn, the more you realize how little you know

Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Quin Nguyen)

Email: huongquynh93nthq@gmail.com/nthquynh93@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank QuinNguyen vì Bài viết có ích:
11/09/2013 19:09 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 102/130 (78%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 882
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: các cụm từ chỉ lí do : BECAUSE OF/DUE TO/OWING TO


Theo mình bạn hãy gộp các bài lẻ tẻ này vào cùng một  topic tiếng anh lại với nhau  để dễ học.Đừng làm việc vì số lượng quên đi chất lượng of topic.Các user rất nhát phải duy chuyển mục này sang mục khác để view.Đồng thời cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm về ngoại ngữ .Từ đó có chia sẽ mọi người sẽ mới hào hứng xây dựng 1 topic hấp dẫn,hữu ích .Lời khuyên chân thành !

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019