Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/08/2013 10:08 # 1
k15cmu
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 110/230 (48%)
Kĩ năng: 205/240 (85%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 2631
Được cảm ơn: 2965
Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


Luật chơi: google,

Thể lệ: Ai đoạn được tranh nào thì ghi số thứ tự tranh + đáp án. VD: H1 - FDTU.

Xong.

Chơi thôi :))

Hình 1:

Tương lai

Hình 2:

Báo cáo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 3:

Tính sổ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 4:

Mật mã - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 5:

Ông bầu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 6:

Tờ mờ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 7:

Hoa trạng nguyên - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 8:

Đầu tư - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 9:

Đô la - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 10:

Ngũ cốc - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 11:

Tứ tung - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 12:

Trâu buộc ghét trâu ăn - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 13:

Ba hoa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 14:

Sao chổi - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 15:

Sáng kiến - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 16:

Học đi đôi với hành - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 17:

Tượng đài - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 18:

Cá lơn nuốt cá bé - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 19:

Dép lê - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 20:

Nhất vợ nhì trời - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 21:

Kéo chài - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 22:

Chuột quang - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 23:

Đầu tư - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 24:

Tình ca - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 25:

Tối tăm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 27:

E ấp - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 28:

Xà bông - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 29:

Buồn cười - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 30:

Tam thức - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 31:

Vai trò - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 32:

Con ơi nhớ lấy câu này, Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 33:

     Nhật ký - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 34:

Mỹ Lệ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 35:

Công tử [hoặc] Công toi  - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 36:

Ngũ hành sơn - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 37:

Bút sa gà chết - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 38:

Cầu lông - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 39:

Chiếc lá cuối cùng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 40:

Má đào - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 41:

Ngồi mát ăn bát vàng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 42:

Màn bạc - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 43:

Ô tô - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 44:

Phân vân - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 45:

Cà pháo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 46:

Bí đao - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 47:

Chồng em áo rách em thương, Chồng người áo gấm xông hương mặc người - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 48:

Kính vạn hoa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 49:

Màu mè - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 50:

Lá lành đùm lá rách - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 51:

Ma cà rồng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 52:

La bàn

Hình 53:

Hồng quân - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 54:

Hiệu quả - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 55:

Thứ nhất gần mẹ gần cha, thứ hai gần giếng, thứ ban gần đình - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 56:

Hành hình - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 57:

Giấy rách phải giữ lấy lề - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 58:

Giá lạnh - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 59:

Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 60:

Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 61:

Qua đình ngả nón trông đình, Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 62:

Đổ xô - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 63:

Đào hoa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 64:

Cưa kéo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 65:

Đàn cò - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 66:

Cam tâm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 67:

Trái tim bên lề - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 68:

Thuốc ngủ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 69:

Tam sao thất bản - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 70:

Thư Pháp - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 71:

Quan ngũ phẩm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 72:

Tình yêu sét đánh [hoặc] Tiếng sét ái tình - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 73:

Tình cờ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 74:

Một đồn mười, mười đồn trăm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 75:

Xô Viết - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 76:

Thiếu tá - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 77:

Thừa tướng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 78:

Thông cảm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 79:

  Thành công - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 80:

Tay trong - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 81:

Tất bật  - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 82:

Táo bón - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 83:

Tàn nhẫn - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 84:

Tao Đảo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 85:

Vào Nam Ra Bắc - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 86:

  Cầu mưa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 87:

Ép giá - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 88:

Kén cá chọn canh - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 89:

Bóng bẩy - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 90:

Bóng bẩy - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 91:

Sơn Hà - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 92:

Hoa lệ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 93:

Bạch cầu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 94:

  Đánh chén - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 95:

Hoa màu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 96:

Nhạc  - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 97:

Giày thể thao - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 98:

Kẹo kéo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 99:

Một giọt máu đào hơn ao nước lã - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 100:

Chảnh chó - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 101:

Câu giờ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 102:

Đàn gảy tai trâu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 103:

Đánh trống - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 104:

Hát bè - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 105:

Nhạc nhẹ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 106:

Ông nói gà, Bà nói vịt - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 107:

Sâu rượu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 108:

Thị lực - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 109:

Tranh cãi - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 110:

Giải mã - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 111:

Lồng đèn [hoặc] Đèn lồng

. . .

 

Nguồn: internetThông tin liên hệ:
Cần hỗ trợ trực tuyến (skype): Phong.D.NGUYEN
Nick yahoo: conspeed_dark1991
Email: herodark191@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank k15cmu vì Bài viết có ích:
29/08/2013 15:08 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 265/480 (55%)
Kĩ năng: 402/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11545
Được cảm ơn: 9862
Phản hồi: Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


Chú Phong Tính khủng bố hay sao mà quất lần nhiều hình vậy? Ai trả lời cho hết?

 

1. Tương lai

2. Báo cáo.

3. Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
29/08/2013 22:08 # 3
thuphung
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 02/06/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 2
Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


1. tương lai 

2.báo cáo

3.

4.mật mã

5.ông bầu

7.hoa trạng nguyên

10.ngũ cốc

11. tứ tung

13.ba hoa

14. sao chổi

15. sáng kiến

16.học hành

18.cá lớn nuốt cá bé

19. dép lê

20. nhất vợ nhì trời

23. giữ bốn đầu

24. ly hôn

27.e ấp

28. trăng hoa

29.buồn cười

33. nhật kí

24.nước mỹ

36. ngũ hành sơn

37.bút sa gà chết

38.cầu lông

43.ô tô

45. cà pháo

46.bí đao

48.kính vạn hoa

50.lá lành đùm lá rách

57. giấy rách phải giữ lấy lề

63.hoa đào

65.đàn cò

66.cam tâm

67. trái tim bên lề

68.thuốc ngủ

78.cảm thông

83.tàn nhẫn

85. ra Bắc vào Nam

86.cầu mưa

87.ép giá

89.bóng bẩy

91.sơn hà

93.bạch cầu

98. kẹo kéo

99. 1 giọt máu đào hơn ao nước lã

100.chảnh chó

102.đàn gảy tai trâu

106.ông nói gà bà nói vịt

108 thị lực

109.mặt đối mặt

111.lồng đèn

tình hình thì mới tl được từng đó
 
Các thành viên đã Thank thuphung vì Bài viết có ích:
29/08/2013 22:08 # 4
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 83/90 (92%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 443
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


H3- XỔ SỐ

 

 

HẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTgieo gió gặp bão .....
                                                               ......ác giả ác báo !!...........

 

 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
29/11/2013 10:11 # 5
ngthahquc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 13/01/2012
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


bạn tự nghĩ ra hạy lụm lặt trên internet vậy?
 
08/08/2014 10:08 # 6
trytrymmo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/07/2014
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


1. Tương lai

 

2 Báo cáo

3.... nhiều quá đê 

 
 
24/09/2014 10:09 # 7
ninhgia121
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 26/04/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


3. đếm số 

 
 
01/10/2014 11:10 # 8
pvdangquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/20 (35%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/09/2014
Bài gởi: 17
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đổi hình bắt chữ -- Nhào zô nhào zô


3. Quyển tập đếm
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019