Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/06/2011 09:06 # 1
tuanken91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/06/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


 các bạn giải giup mình vài câu trong nay với , minh làm ko dc . minh dinh kem file word phia duoi nha ,
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
22/06/2011 09:06 # 2
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 55/100 (55%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 505
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


B :PHẦN BÀI TẬP

 

I CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

1.1  viết chương trình giải phương trình bậc nhất    ax + b = 0

1.2  Viết chương trình giải phương trình bậc hai    ax2 + bx + c = 0 (a # 0 )

1.3  Viết chương trình giải phương trình bậc hai    ax2 + bx + c = 0 ( a bất kỳ )

1.4  Viết chương trình nhập vào N , tính tổng

  1. S1 = 1+ 2 + 3 + 4 +…..+N
  2. S2 =  1 + 3 +5 + …..2N+1
  3. S3 = 2 + 4 + 6 +…..2N

1.5  Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N ( N<100)

a .   In ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn N

b.    Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

 

II Mảng 1 chiều, hàm

2.1 viết chương trình (  có sử dụng hàm) nhập vào mảng N số nguyên  (N <100)

   a. In các phần tử trong mảng

   b.  Đếm và in số phần tử chẳn trong mảng

   c.   Đếm và in số phần tử lẻ trong mảng

   d.   Đếm và in tất cả các phần tử là số nguyên tố mảng

 

2.2   viết chương trình (  có sử dụng hàm) nhập vào mảng N số nguyên  (N <100)

  a. Tính tổng và in tất cả các phần tử chẳn trong mảng

  b. Tính tổng và in tất cả các phần tử lẻ trong mảng

  c. Tính tổng và in tất cả các phần tử âm trong mảng

  d. Tính tổng và in tất cả các phần tử lẻ không âm trong mảng

  e. Tính tổng và in tất cả các phần tử là số nguyên tố mảng

 

2.3 viết chương trình (  có sử dụng hàm) nhập vào mảng N số nguyên  (N <100),

nhập x

 

  1. kiểm tra x có trong mảng ko ?
  2. đếm số lần xuất hiện phân tử x trong mảng
  3. In tất cả các vị trí x xuất hiện trong mảng

 

2.4 viết chương trình (  có sử dụng hàm) nhập vào mảng N số nguyên  (N <100)

a. kiểm tra mảng có sắp xếp thư tự tăng hay ko ?

b. kiểm tra mảng có sắp xếp thư tự giảm hay ko ?

c. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng (  nêu mảng chưa dc xắp xếp tăng )

d. Sắp xếp mảng theo thứ tự Giảm (nêu mảng chưa dc xắp xếp theo thứ tự giảm )

 

III . Struct

 3.1 Viết chương trình khai báo cấu trúc lưu trử thông tin học sinh gồm

-         Mã học sinh

-         Họ tên

-         Ngày sinh

-         Địa chỉ

-         Toán

-        

-         Hóa

a.       Viết hàm nhập thông tin học sinh

b.       Viết hàm xuất thông tin học sinh

c.       Viết hàm tính diểm trung bình  và xuất kết quả ra màng hình

d.      Viết hàm nhập mảng N học sinh , tính điểm trung bình và in danh sách vưa nhập ra màng hình

 

3.2 . Viết chương trình khai báo cấu trúc lưu trử thông tin sinh viên

-  Mã sinh viên

-   họ têm

-   ngày sinh

-   địa chỉ

-   môn 1

-  Môn 2

- Môn 3

 

a.viết chương trình nhập thông tin sinh viên

b.viết hàm xuất thông tin sinh viên

c. Viết hàm tính diểm trung bình  và xuất kết quả ra màng hình

d, Viết hàm nhập mảng N sinh viên  , tính điểm trung bình và in danh sách vưa nhập ra màng hình

 

 

 

 

 

 

 

  ---------------------
đây là bài tập của bạn :)
mình coppy ra cho mọi ngưòi tiện để giải dùm bạn nhé :)♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
Các thành viên đã Thank nhungblue vì Bài viết có ích:
22/06/2011 09:06 # 3
tuanken91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/06/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


 ko ai giúp ah  
22/06/2011 10:06 # 4
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 73/140 (52%)
Kĩ năng: 170/180 (94%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 983
Được cảm ơn: 1700
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


Câu 2 :

#include<iostream>
using namespace std;
int main()  ////void main()
{
int A[10],i,n,s,d=0;//khai bao
cout<<"nhap gia tri cho mang:"<<endl;
for(i=0;i<10;i++)
{
cout<<"A["<<i<<"]=";
cin>>A[i];
}
//xem mang sau khi nhap
i=0;
while (i<10)
{
cout<<A[i];
i++;
}
// tim kiem
cout<<"nhap n=";
cin>>n;
for(i=0;i<=9;i++)
if(A[i]==n)
d++;
if(d==0)cout<<n<<"khong co trong mang";
else cout<<n<<" xuat hien trong mang "<<d<<" lan"<<endl;


//dem so phan tu chan
int dem=0;
for(i=0;i<=99;i++)
{if (A[i]%2==0) dem=dem+1;
}
cout<<"So so chan la :"<<dem<<endl;
return 0;
}

Tương tự với các phần kia....


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank electron vì Bài viết có ích:
22/06/2011 10:06 # 5
rockmaster
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 42/60 (70%)
Ngày gia nhập: 04/03/2010
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 192
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


Toàn bài cơ bản. Nếu chú ý học thì sẽ giải được hết. Bạn check lại coi bài nào bạn giải chưa được mình sẽ giải giúp.


 

ROCK is not DEATH 

 
22/06/2011 10:06 # 6
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 140/250 (56%)
Kĩ năng: 208/230 (90%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3140
Được cảm ơn: 2738
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


 Mình giúp bạn câu d của bài 3 như sau, mình viết bằng C rồi bạn chuyển printf scanf sang cin cout nha. Câu d thì tổng hợp lại của các câu trên kia rồi.

Struct hoso

{

                char mahocsinh[12];

                char  hoten[50];

                char  ngaysinh[10];

                char diachi[100];

                float  toan;

                float  ly;

                float  hoa;

};

Typedef  hoso  hocsinh;

Void  caud(hocsinh A[]; int &n)

{

                printf(“ Nhap so luong hoc sinh : ”);

                scanf(“%d”,&n);

//Nhap mang n hoc sinh

                for(int i=0;i<n;i++)

                {

                                printf(“\nHS thu %d ”, i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : ”);

                                fflush(stdin);

                                gets(A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\nDiem toan: ”);

                                scanf(“%f”, &A[i].toan);

                                //diem ly , hoa tuong tu

}

//Tinh diem trung binh va in ra danh sach vua nhap

for(int i=0;i<n;i++)

{

                                float diemtrungbinh=(A[i].toan+A[i].ly+A[i].hoa)/3;

                                printf(“\nThong tin hoc sinh thu %d ”,i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : %s”, A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\Diem toan : %f”, A[i].toan);

                                // diem ly, hoa tuong tu

                                printf(“\nDiem trung binh : %f”, diemtrungbinh);

}

}

void main()

{

                hocsinh hs[100];

                int n;

                caud(hs,n);

                getch();

}

 Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
22/06/2011 10:06 # 7
tuanken91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/06/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


Trích:
Toàn bài cơ bản. Nếu chú ý học thì sẽ giải được hết. Bạn check lại coi bài nào bạn giải chưa được mình sẽ giải giúp.
 Mình cần bài 3.1 bạn ah , mình giả chưa dc ban giải giúp với  
22/06/2011 10:06 # 8
tuanken91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/06/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


Trích:
 Mình giúp bạn câu d của bài 3 như sau, mình viết bằng C rồi bạn chuyển printf scanf sang cin cout nha. Câu d thì tổng hợp lại của các câu trên kia rồi.

Struct hoso

{

                char mahocsinh[12];

                char  hoten[50];

                char  ngaysinh[10];

                char diachi[100];

                float  toan;

                float  ly;

                float  hoa;

};

Typedef  hoso  hocsinh;

Void  caud(hocsinh A[]; int &n)

{

                printf(“ Nhap so luong hoc sinh : ”);

                scanf(“%d”,&n);

//Nhap mang n hoc sinh

                for(int i=0;i<n;i++)

                {

                                printf(“\nHS thu %d ”, i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : ”);

                                fflush(stdin);

                                gets(A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\nDiem toan: ”);

                                scanf(“%f”, &A[i].toan);

                                //diem ly , hoa tuong tu

}

//Tinh diem trung binh va in ra danh sach vua nhap

for(int i=0;i<n;i++)

{

                                float diemtrungbinh=(A[i].toan+A[i].ly+A[i].hoa)/3;

                                printf(“\nThong tin hoc sinh thu %d ”,i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : %s”, A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\Diem toan : %f”, A[i].toan);

                                // diem ly, hoa tuong tu

                                printf(“\nDiem trung binh : %f”, diemtrungbinh);

}

}

void main()

{

                hocsinh hs[100];

                int n;

                caud(sv,n);

                getch();

}

 

 bạn giải giúp mình câu 2.4 với bạn . viết trên C+ ấy 
  
22/06/2011 10:06 # 9
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 140/250 (56%)
Kĩ năng: 208/230 (90%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3140
Được cảm ơn: 2738
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


Trích:
Trích:
 Mình giúp bạn câu d của bài 3 như sau, mình viết bằng C rồi bạn chuyển printf scanf sang cin cout nha. Câu d thì tổng hợp lại của các câu trên kia rồi.

Struct hoso

{

                char mahocsinh[12];

                char  hoten[50];

                char  ngaysinh[10];

                char diachi[100];

                float  toan;

                float  ly;

                float  hoa;

};

Typedef  hoso  hocsinh;

Void  caud(hocsinh A[]; int &n)

{

                printf(“ Nhap so luong hoc sinh : ”);

                scanf(“%d”,&n);

//Nhap mang n hoc sinh

                for(int i=0;i<n;i++)

                {

                                printf(“\nHS thu %d ”, i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : ”);

                                fflush(stdin);

                                gets(A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\nDiem toan: ”);

                                scanf(“%f”, &A[i].toan);

                                //diem ly , hoa tuong tu

}

//Tinh diem trung binh va in ra danh sach vua nhap

for(int i=0;i<n;i++)

{

                                float diemtrungbinh=(A[i].toan+A[i].ly+A[i].hoa)/3;

                                printf(“\nThong tin hoc sinh thu %d ”,i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : %s”, A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\Diem toan : %f”, A[i].toan);

                                // diem ly, hoa tuong tu

                                printf(“\nDiem trung binh : %f”, diemtrungbinh);

}

}

void main()

{

                hocsinh hs[100];

                int n;

                caud(sv,n);

                getch();

}

 

 bạn giải giúp mình câu 2.4 với bạn . viết trên C+ ấy 
 
 Câu 2.4 thì bạn tham khảo trong sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật có rất nhiều, đây là mấy dạng đơn giản của tìm kiếm và sắp xếp mà. Xem rồi có chỗ nào không hiểu đưa lên AE góp ý nha 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
22/06/2011 10:06 # 10
tuanken91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/06/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: cần giúp giải bài tập C+ gấp , chiều nay thi TN hĩ


Trích:
Trích:
Trích:
 Mình giúp bạn câu d của bài 3 như sau, mình viết bằng C rồi bạn chuyển printf scanf sang cin cout nha. Câu d thì tổng hợp lại của các câu trên kia rồi.

Struct hoso

{

                char mahocsinh[12];

                char  hoten[50];

                char  ngaysinh[10];

                char diachi[100];

                float  toan;

                float  ly;

                float  hoa;

};

Typedef  hoso  hocsinh;

Void  caud(hocsinh A[]; int &n)

{

                printf(“ Nhap so luong hoc sinh : ”);

                scanf(“%d”,&n);

//Nhap mang n hoc sinh

                for(int i=0;i<n;i++)

                {

                                printf(“\nHS thu %d ”, i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : ”);

                                fflush(stdin);

                                gets(A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\nDiem toan: ”);

                                scanf(“%f”, &A[i].toan);

                                //diem ly , hoa tuong tu

}

//Tinh diem trung binh va in ra danh sach vua nhap

for(int i=0;i<n;i++)

{

                                float diemtrungbinh=(A[i].toan+A[i].ly+A[i].hoa)/3;

                                printf(“\nThong tin hoc sinh thu %d ”,i+1);

                                printf(“\nMa hoc sinh : %s”, A[i].mahocsinh);

                                // ho ten, ngay sinh, dia chi tuong tu

                                printf(“\Diem toan : %f”, A[i].toan);

                                // diem ly, hoa tuong tu

                                printf(“\nDiem trung binh : %f”, diemtrungbinh);

}

}

void main()

{

                hocsinh hs[100];

                int n;

                caud(sv,n);

                getch();

}

 

 bạn giải giúp mình câu 2.4 với bạn . viết trên C+ ấy 
 
 Câu 2.4 thì bạn tham khảo trong sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật có rất nhiều, đây là mấy dạng đơn giản của tìm kiếm và sắp xếp mà. Xem rồi có chỗ nào không hiểu đưa lên AE góp ý nha 
 bạn giúp mình với , chiều nay mình thi TN rồi ban ơi , giải giúp với ban
  
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019