Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2011 18:06 # 1
dootrungxdd
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 7/50 (14%)
Kĩ năng: 18/60 (30%)
Ngày gia nhập: 01/03/2011
Bài gởi: 107
Được cảm ơn: 168
Thông báo một số nội dung của học kỳ hè 2010-2011


Hiện nay, Khoa Xây dựng đã tập hợp các danh sách đănh kí học hè của một số lớp.

Sau khi xem xét về các tiêu chí tổ chức, Khoa Xây dựng đã gửi Kế hoạch cho Phòng Đào Tạo, Phòng KHTC (để tính học phí)

Các môn DỰ KIẾN TỔ CHỨC:

TT Môn học Lớp Số lượng Tổng SV Số tc Giảng viên Đơn vị Số giờ
1 Sức bền vật liệu 2 K13XDD3 1 45 2 ThS Trần Thanh Việt KXD 32
D15XDC 14
D15XDDB 18
   
D15XDCB 3
T15XDC 9
2 Cơ kết cấu 2 K13XDD1 10 67 2 ThS Lê Công Duy KXD 32
K13XDD3 4
D15XDC 27
D15XDDB 21
T14XDD3 5
3 Vật liệu xây dựng K13XDD3 1 29 2 Đỗ Vũ Thảo Quyên KXD 32
K15XCD 28
4 Vật liệu xây dựng nâng cao K13XDD3 2 33 2 Đỗ Vũ Thảo Quyên KXD 32
D15XDC 12
D15XDCB 2
D15XDDB 17
5 Điện Kỹ thuật K13XDD3 1 44 2  Đoàn Văn Long T giảng 32
K15XCD 31
C15XCDB 7
C15XDC 5
6 Địa chất công trình D15XDC 10 27 2 ThS Lương Tấn Lực KXD 32
C15XDC 5
T15XDD2 12
7 Trắc địa K13XDD3 2 32 2 Dương Bình An KXD 32
K15XCD 12
C15XCDB 4
T15XDC 14
8 Thủy lực K15XCD 12 20 2 Nguyễn Phước Bình KXD 32
C15XCDB 5
T16XDC 3
9 Cơ lý thuyết 1 K13XDD1 9 28 2 ThS Lê Công Duy KXD 32
K13XDD3 4
K15XCD 12
C15XCDB 3
10 Cơ học đất K13XDD3 32 32 2 Trương Hồng Minh KXD 32
11 Hình họa K13XDD3 6 43 2 Đặng Nguyễn Uyên Phương KXD 32
K14XDD2 15
K15XCD 22
12 Hoá Đại cương cơ sở K16XCD1 19 24 1 Phan Việt Hà KHTN 16
T16XDC 5
13 ĐA Nền móng K13XDD3 7 7 1 Trương Hồng Minh KXD 1
14 ĐA Thiết kế hình học đường ô tô K13XDC 10 22 1 Vũ Văn Nhân - Đỗ Vũ Thảo Quyên KXD 1
D15XDC 12
15 ĐA TK Cầu BTCT K13XDC 17 17 1 Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Đình Khanh KXD 1
16 ĐA Kết cấu BTCT K13XDD3 3 17 1 Nguyễn Đức Hoàng, Phan Dạ Thảo KXD 1
D15XDC 14
17 ĐA Thiết kế nên, mặt đường và CT trên đường T14XDC 21 21 1

Vũ Văn Nhân -

Đỗ Vũ Thảo Quyên

KXD 1

Các môn sinh viên đăng kí, KHÔNG đủ điều kiện tổ chức:

 

TT Môn học Lớp Số lượng Tổng Số tín chỉ Tổ chức học kì hè
1 Sức bền vật liệu 1 K13XDD3 3 13 3 Không TC, <2TC, số lượng ít
C15XCDB 10
3 Cơ kết cấu 1 K13XDD3 2 2 3 Không TC, <2TC, số lượng ít
5 Anh văn sơ cấp 2 K13XDD3 1 1 2 Môn chung của trường
6 Anh văn sơ cấp 4 K13XDD3 1 1 2 Môn chung của trường
7 Anh văn trung cấp 1 K15XCD 15 42 2 Môn chung của trường
C15XCDB 7
T15XDC 5
T16XDC 15
8 Anh văn trung cấp 2 D15XDDB 12 12 2 Môn chung của trường
9 Anh văn cao cấp 1 K13XDD3 3 14 2 Môn chung của trường
K14XDD1 3
K14XDD2 2
K14XDD3 6
10 Anh văn cao cấp 2 K13XDD3 1 11 2 Môn chung của trường
K14XDD1 6
K14XDD3 4
13 Nhiệt kỹ thuật K13XDD3 7 16 2 Không
K14XDD1 4
K14XDD3 5
17 Thủy lực K15XCD 12 20 2  
C15XCDB 5
T16XDC 3
18 Thí nghiệm thủy lực T16XDC 1 1 1 Không đủ số lượng
19 Thủy văn K13XDC 15 15 2 Không đủ số lượng
21 Cơ lý thuyết 2 K13XDD3 3 3 2 Không đủ số lượng
23 Vật lý A1 K13XDD3 3 22 3 không tổ chức (3tc)
K15XCD 18
T16XDC 1
24 Thí nghiệm vật lý A1 T16XDC 5 5 1  
25 Vật lý A2 K13XDD3 2 3 2 Ít sinh viên
28 Hóa  A2 K13XDD3 2 2 2  
29 Toán A2 K13XDD3 3 3 3  
30 Triết học Mac - LeNin K16XCD2 14 14 ??? Không biết Triết 1?2
31 Kết cấu thép K13XDC 10 10 2 Không đủ số lượng
32 Tổ chức thi công D15XDC 18 18 2 Không đủ số lượng
33 SAP T15XDC 13 13 1 Không đủ số lượng
34 Kết cấu gạch đá gỗ K13XDD3 5 5 2 Không đủ số lượng
35 Kết cấu nhà BTCT T14XDD1,2 12 12 2 Không đủ số lượng
36 Kiến trúc công trình Đ và CN K13XDD3 3 3 3 Không đủ số lượng
37 Nền móng K13XDD3 7 7 2 Không đủ số lượng

Sau khi có danh sách môn học, các sinh viên còn nợ môn có thể đăng kí học.

NGAY SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC HỌC HÈ, SINH VIÊN ĐĂNG KÍ THEO HƯỚNG DẪN CỦA KHOA. (dự kiến chiều 14/6/2011)

 Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.!!!!!!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019