Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/05/2011 09:05 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng (k11TC)


Đề số 01

 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

 

KhỐI lớp k11TC                               Thời gian làm bài:90 phút      
 
Phần I:Lý thuyết
Câu 1:Cho biết khái niệm và bản chất của Biến giả?
Câu 2:Cho biết các phương pháp phát hiện sự tồn tại của phương sai của sai số thay đổi?
Phần II:Bài Tập
Câu 1:Căn cứ vào số liệu về mức lương giảng viên đại học (Y-USD/đầu người),số năm kinh nghiệm giảng dạy (X-năm)và giới tính D(D=1 nếu là gv nam;D=0 nếu là gv nữ) của 15 người,thực hiện hồi quy tuyến tính ta có kế quả như sau
Included observations:15
Dependent Variable:Y
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statitistic
Prob.
C
(…)
2.58074
5.196263
0.0002
X
0.894109
(…)
4.992991
0,0003
D
-1.551993
0.972026
(…)
0.1363
R-Squared
(…)
F-statistic
13.37882
S.E of regression
(…)
Prob(F-statistic)
0.000881
Durbin-Watson stat
2.528645
Sum sqared resid
42.22548
Yêu câu:
a.Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.Hãy lập bảng phân tích phương sai.(bảng ANOVA)
c.Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy và cho biết ý nghĩa của nó
d.Giải thích ý nghĩa của p-value đối với hệ số góc và  Prob(F-statistic)
e.Có ý kiến cho rằng khi thâm niên tăng thì mức lương giảng viên không giảm Hãy kiểm định ý kiến trên.
f.Tính thu nhập trung bình theo giới tính và thâm niên không đổi và so sánh kết quả thu được
g.Theo bạn thì giới tính có ảnh tới mức lương giảng viên không?Tại sao?
h.Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu mẫu.
i.Cho biết mô hình ở câu a. có hiện tượng tự tương quan không?Vì sao?
Câu 2:Sau đây là kế quả hồi quy quan hệ giữa chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình với thu thập và số người trong hộ gia đình
Y=o.345 +0,78X + 543,6N cho n=30
T= (1,78) (3,12) (4,56)
Trong đó Y-chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình(ngàn đồng/tháng)
                 X-Thu nhập hộ gia đình (nghìn đồng/tháng)
                N-số thành viên trong hộ gia đình(người)
a)Hãy xem xét hàm hồi quy trên có tự tương quan bậc nhất không?Nếu có thì thống kê t còn có thể tin tưởng dùng để kiểm định được không?
b.) nếu hàm hồi quy trên có pwhwowng sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương thu nhập hộ gia đình.Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này.
Thông qua bộ môn
Sinh viên được dùng bản.
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%


Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Các thành viên đã Thank sevenrock vì Bài viết có ích:
24/12/2012 11:12 # 2
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng (k11TC)


Dạ, cho em hỏi đề ni của giảng viên nào vậy ạ?Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
12/12/2013 11:12 # 3
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Phản hồi: Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng (k11TC)


đề chi mà khó ri trời.. dài ngoằng
Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019