Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/10/2016 16:10 # 1
nhathung
Cấp độ: 27 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 101/270 (37%)
Kĩ năng: 25/50 (50%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 3611
Được cảm ơn: 125
[Fshare] Tổng hợp bài tập Tài chính doanh nghiệp


Bài tập số 15

 

Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X 

Hãy tính:

1.  Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm kế hoạch.

2.  Số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn năm

kế hoạch.

 

Tài liệu: 

1. Kỳ luân chuyển bình quân về vốn nguyên vật liệu chính năm báo cáo: 60

ngày.

2. Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 3 mặt hàng

A, B và C. Sản lượng sản xuất cả năm như sau:

 + Sản phẩm A là: 4.200 cái.

 + Sản phẩm B là:  6.000 cái.

 + Sản phẩm C là:  3.600 cái.

3. Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính Z cho mỗi đơn vị sản phẩm 

 + Sản phẩm A là: 18 kg.

 + Sản phẩm B là:  24 kg.

 + Sản phẩm C là:  25 kg

4. Nguyên vật liệu chính Z do 3 đơn vị cung cấp:

 + Đơn vị M cả năm bán 70 tấn, cứ 30 ngày cung ứng một lần.

 + Đơn vị N cả năm bán 50 tấn, cứ 54 ngày cung ứng một lần.

 + Đơn vị H cả năm bán 30 tấn, cứ 40 ngày cung ứng một lần.

5. Ngày hàng đi trên đường, ngày chuẩn bị sử dụng, ngày kiểm nhận nhập

kho và ngày bảo hiểm tính chung là 20 ngày.

6. Ngoài ra trong năm kế hoạch còn dự kiến dùng nguyên vật liệu chính Z

cho nhu cầu khác là: 2.160 kg.

7. Giá bình quân 1 kg nguyên vật liệu chính Z dự tính là: 2.000 đồng.

8. Hệ số xen kẽ vốn nguyên vật liệu chính dự tính là :  0.8.

 

Bài tập số 16

  Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN công nghiệp Chế Biến Y

Hãy tính:

1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính năm kế hoạch.

  1Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp

2. Số vốn nguyên vật liệu chính tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển

vốn năm kế hoạch.

 

I. Tài liệu năm báo cáo

1. Tổng chi phí về nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm thực tế 3

quý đầu năm là: 250 triệu đồng.

2. Dự kiến tổng chi nguyên vật liệu chính dùng trong quý IV là: 110 triệu

đồng.

3. Vốn nguyên vật liệu chính chiếm dùng bình quân thực tế 3 quý đầu năm:

 Quý I  :    82 triệu đồng        Quý III :     86 triệu đồng

Quý II :    84 triệu đồng               dự kiến  Quý IV :     84 triệu đồng

4. Biết rằng năm báo cáo không dùng nguyên vật liệu chính cho nhu cầu

khác. .....

http://www.fshare.vn/file/2RGMHBSR6CU1

pass:FDTU
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019