Giáo trình kiến trúc CN Đại học Bách khoa đà nẵng
Người biên soạn: Th.s Trương Hoài Chính