Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/02/2010 11:02 # 1
Enter_S
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 2/210 (1%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2102
[Share] Dạy đánh Bóng bàn-Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons
Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons | 2.4GB
50 lessons to help you complete play Table Tennis right
Lesson 1
- Shakehands and Penhold Grips
- Getting Started ¨C Ball Bouncing

Lesson 2
- Getting Started ¨C On the Table
- Footwork ¨C Basic
- Simple Serving

Lesson 3
- Simple Serving
- Standing Position ¨C Balanced Movement
- Forehand Driving

Lesson 4
- Mid-Distance Forehand Driving ??

Lesson 5
- Backhand Flicking
- Backhand Soft Blocking

Lesson 6
- Forehand Blocking (Penhold)
- Forehand Push and Side Pushing (Penhold)
- Backhand Driving (Penhold)

Lesson 7
- Backhand Driving
- Backhand Driving (Penhold)
- Serving ¨C Backspin

Lesson 8
- Serving ¨C Dead Ball

Lesson 9
- Footwork ¨C One Step
- Chopping

Lesson 10
- Slow Chopping
- Quick Chopping

Lesson 11
- Quick Chopping

Lesson 12
- Chopping ¨C Dead Ball
- Pushing

Lesson 13
- Pushing

Lesson 14
- Pushing
- Sliding Pushing

Lesson 15
- Looping

Lesson 16
- Backhand Looping (Penhold)
- Flipping

Lesson 17
- Flipping
- Attacking Against Backspin

Lesson 18
- Attacking Against Backspin
- Smashing

Lesson 19
- Counter-Driving
- Serving ¨C Long Deep Serve

Lesson 20
- Serving ¨C Long Deep Serve

Lesson 21
- Looping
- Power Looping
- Strong Spin Looping

Lesson 22
- Looping
- Strong Spin Looping
- Side Spin Looping

Lesson 23
- Returning a loop

Lesson 24
- Returning a loop

Lesson 25
- Chopping (For Choppers)

Lesson 26
- Chopping (For Choppers)

Lesson 27
- Serving (Right Sided Backspin)

Lesson 28
- Serving (Right Sided Backspin)
- Returning a Serve

Lesson 29
- Returning a Serve

Lesson 30
- Returning a Serve

Lesson 31
- Returning a Serve

Lesson 32
- Serving (Right Sided Topspin)

Lesson 33
- Serving (Right Sided Topspin)
- Returning a Serve

Lesson 34
- Returning a Serve

Lesson 35
- Serving (Right Sided Topspin) - Penhold
- Returning a Serve

Lesson 36
- Returning a Serve
- Serving (Right Sided Topspin)

Lesson 37
- Serving (Right Sided Topspin)
- Returning a Serve

Lesson 38
- Returning a Serve

Lesson 39
- Footwork ¨C Two-Step, Hopping and Big-Step

Lesson 40
- Drills (Two Techniques)

Lesson 41
- Drills (Two Techniques)

Lesson 42
- Drills (Serve and Techniques)

Lesson 43
- Footwork ¨C Crossover
- Drills (Three Techniques)

Lesson 44
- Drills (Three Techniques)

Lesson 45
- Drills (Three Techniques for Choppers)
- Attacking the Third Ball

Lesson 46
- Attacking the Third Ball
- Attacking the Fourth Ball

Lesson 47
- Attacking the Fourth Ball
- Rally Strategies

Lesson 48
- Rally Strategies
- Playing Styles

Lesson 49
- Playing Styles

Lesson 50
- Playing Styles
 http://www.mediafire.com/?4ttuwmv2cyd
http://www.mediafire.com/?py1eaj1dzxb
http://www.mediafire.com/?wgyotldnydb
http://www.mediafire.com/?9bdgd5olhmv
http://www.mediafire.com/?33ks3ddl4gj
http://www.mediafire.com/?4aatznzytgo
http://www.mediafire.com/?vo1knzl2l2e
http://www.mediafire.com/?uv20m10lcbr
http://www.mediafire.com/?xdgkbjggs1j
http://www.mediafire.com/?wybymhnydcm
http://www.mediafire.com/?yasyrlyyn3q
http://www.mediafire.com/?tmgx2sfmz4x
http://www.mediafire.com/?vva99ylezii
http://www.mediafire.com/?rmpznb1wodw
http://www.mediafire.com/?iz2dgtavwdr
http://www.mediafire.com/?ssg2yvsaoln
http://www.mediafire.com/?a6nmiaj16az
http://www.mediafire.com/?nxebvdbo9vk
http://www.mediafire.com/?gmdvom0zknu
http://www.mediafire.com/?bodtmofwlix
http://www.mediafire.com/?0jl1kdg0pdw
http://www.mediafire.com/?2wlwm1sojso
http://www.mediafire.com/?2mtcm0wlxw0
http://www.mediafire.com/?bibgrdcmd0k
http://www.mediafire.com/?jaaxdkwgbwk
http://www.mediafire.com/?yyylj8yzg4m
http://www.mediafire.com/?gliv1tkkmvz
http://www.mediafire.com/?de5xtknxhze
http://www.mediafire.com/?nwzgdsnzyvz
http://www.mediafire.com/?jimy2tys5li
http://www.mediafire.com/?e0n2oyjvzxn
http://www.mediafire.com/?dstwkoiyifq
http://www.mediafire.com/?lgt2mkonjzm
http://www.mediafire.com/?drtb1mhmpyj
http://www.mediafire.com/?ykz1ydjoadv
http://www.mediafire.com/?vjldtlem1yz
http://www.mediafire.com/?imwabmdndvd
http://www.mediafire.com/?ykz1ydjoadv
http://www.mediafire.com/?mkwhgmidmds
http://www.mediafire.com/?0x5lmxhw2jf
http://www.mediafire.com/?dlzpglntyd4
http://www.mediafire.com/?gdm4wedwmrv
http://www.mediafire.com/?ydlz1vygyzd
http://www.mediafire.com/?ejty3lbwlrn
http://www.mediafire.com/?bzzbwzbkjea
http://www.mediafire.com/?dzadmunhbev
http://www.mediafire.com/?s1twyat1kqz
http://www.mediafire.com/?jvndj5ivgxd
http://www.mediafire.com/?njhl1xfw4ad
http://www.mediafire.com/?tdyclo1zann
http://www.mediafire.com/?ejvsw0y52bu


Nếu các bạn nào không có điều kiện download thì có thể liên hệ địa chỉ sau để được chia sẻ:
Y!M : vizano
Chúc Vui! 
Các thành viên đã Thank Enter_S vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019