Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/07/2015 13:07 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 27/290 (9%)
Kĩ năng: 21/170 (12%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 4087
Được cảm ơn: 1381
[Fshare][Đề tài] Các nhân tố tác động đến giá chỉ số VN_INDEX


LINK DOWN: http://www.fshare.vn/file/73KAJIONV71B
MỤC LỤC

 

I.     LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2

II.        ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2

III.      THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT.. 3

IV.      CƠ SỞ LÝ LUẬN.. 3

a.    Tỷ giá và chỉ số VN-INDEX.. 3

b.    Lãi suất và chỉ số VN-INDEX.. 4

c.    Giá vàng và chỉ số VN-INDEX.. 4

d.    Down Jones Index và chỉ số VN-INDEX.. 5

V.   PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG.. 5

1.    Thống kê mô tả. 6

2.    Đồ thị các biến của mô hình. 7

3.    Ước lượng mô hình hồi qui mẫu. 8

4.    Đo độ phù hợp của mô hình(mức ý nghĩa ). 11

5.    Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt 11

6.    Xét đa cộng tuyến. 12

7.    Phương sai thay đổi 14

8.    Tự tương quan. 15

9.    Biến giả. 15

10.      Có thể thêm biến giả DI vào mô hình không?. 17

11.      Mô hình hồi qui hiệu quả. 18

VI.      KẾT LUẬN.. 18

VII.     DANH SÁCH NHÓM VÀ BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.. 18

PHỤ LỤC.. 19


I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

I.1 Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố tác động đến giá chỉ số VN_INDEX từ
tháng 4/2010 - 4/2012
I.2 Mục tiêu nghiên cứu: xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến giá chỉ
số VN_INDEX, từ đó đưa ra đề xuất nhằm cải thiện chỉ số VN_INDEX.
I.3 Phương pháp nghiên cứu:

Báo cáo này sẽ sử dụng mô hình kinh tế lượng để thực hiện mục tiêu nghiên cứu.
Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của Cục thống kê, VN_INDEX, giá cổ phiếu và các
biến số khác như tỷ giá, lãi suất, chỉ số giá vàng, DJ Index được cập nhật từ tháng
4/2010 - 4/2012 trong vòng 24 tháng. Các số liệu được sử lý logarit hóa để xem xét
những biến động có tính % thay vì những con số tuyệt đối. Biến đổi theo & sẽ có
nhiều ý nghĩa hơn về mặt kinh tế cũng như thống kê kinh tế lượng.

Phương pháp luận của phân tích kỹ thuật chính là căn cứ vào những biến động giá
trong quá khứ để dự báo xu hướng giá trong tương lai. Hiện nay các nhà đầu tư sử
dụng phổ biến các phần mềm vẽ biểu đồ giá chứng khoán và các công cụ đi kèm
để xác định mức hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, các mẫu hình…

Phương pháp luận của mô hình kinh tế lượng cũng chính là căn cứ vào dữ liệu quá
khứ để dự báo xu hướng cho tương lại. Lãi suất, tỷ giá, chỉ số giá vàng và chỉ số
Dow Jones là một trong những biến số quan trọng tác động tới giá VN_INDEX.

I.4 Cách thức thu thập số liệu: các số liệu trong bài là dữ liệu thứ cấp do nhóm thu
thập trên các trang web, sách và báo chí.


NGUỒN: tailieutonghop.comfacebook.com/nguyenquynhtran95

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019