Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/11/2017 08:11 # 1
nhimlee
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 172/190 (91%)
Kĩ năng: 49/80 (61%)
Ngày gia nhập: 19/09/2014
Bài gởi: 1882
Được cảm ơn: 329
[Fshare] 50 Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án


1.      Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của kế toán

a.   Hoạt động liên tục

b.   Trung thực

  1. Đầy đủ

d.   Khách quan

      Đa: a (TB)

 

2.  Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% - thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền. Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000).  Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:

a.   Cơ sở dồn tích

b.   Hoạt động liên tục

  1. Giá gốc

d.   Thận trọng

Đa: a (K)

 

3.  Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%- thuế phương pháp trực tiếp,  thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000.  Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:

a.   Doanh thu  và giá vốn ghi       nhận    vào ngày 1/2

b.   Doanh thu (ghi nhận 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận     vào ngày 1/2

c.   Doanh thu  và giá vốn ghi       nhận    vào ngày 28/2

d.   Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi   nhận    vào ngày 1/2

Đa: a (K)

 

4. Giả sử, cuối kỳ, số dư và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng cân đối kế toán, kế toán sẽ căn cứ vào:

a.   Số dư từ tài khoản loại 1 đến loại 4 trên sổ cái

b.   Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái

c.   Số phát sinh từ Tài khoản loại 5 đến loại 9

d.   Tài khoản 4 đến 9

      Đa: a (TB)

 

5. Giả sử, cuối kỳ, số dư và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán sẽ căn cứ vào

a.   Số liệu phát sinh từ tài khoản loại 5 đến loại 9 trên sổ cái

b.   Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái

c.   Số dư cuối kỳ từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9

d.   Tài khoản 4 đến 9

      Đa: a (TB)

 

            6. Công thức xác định giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê định kỳ :

a.   Kiểm kê cuối kỳ số lượng, định giá

b.  Trị giá vật liệu tồn kho = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá vật liệu nhập trong kỳ + Trị giá vật liệu xuất trong kỳ

c.   Trị giá vật liệu tồn kho = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ - Trị giá vật liệu nhập trong kỳ + Trị giá vật liệu xuất trong kỳ

d.   Trị giá vật liệu tồn kho = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá vật liệu nhập trong kỳ - Trị giá vật liệu xuất trong kỳ

      Đa: a (TB)

 

7. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Nợ TK 111 : 50.000.000, Nợ TK 112 : 30.000.000/Có TK 341 : 60.000.000, Có TK 331 : 20.000.000) sẽ làm cho Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán :

a.   Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ảnh hưởng có sự thay đổi

b.   Không Thay đổi nhưng tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ảnh hưởng có sự thay đổi

c.   Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tất cả tài sản ảnh hưởng có sự thay đổi

d.   Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ảnh hưởng không có sự thay đổi

      Đa: a (TB)

Các bạn tham khảo link tại đây:

Link: http://www.fshare.vn/file/I5WSZBA93HTE

Pass: FDTUcuộc sống là 1 chuổi ngày rong chơi, rượt đuổi và phá phách vô đối ^^


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019