Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2012 23:11 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Đề thi giữa kì nguyên kí kế toán


 

 

Câu 1(4 đ)
Tại một DN chịu thuế GTGT the pp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, có tình hình sau(Đvt:1000 đ)
Số dư đầu kì của một TK có liên quan:
TK 155: 60.000 (500 sản phẩm)
Tình hình phát sinh trong kì:
1, Nhập kho 2.000 sp từ quá trình sản xuất, tổng giá thành 256.000
2, Xuất kho 1.500 sản phẩm đem tiêu thụ, tính giá TP theo pp đơn giá bình quân.Giá bán chưa thuế 150/SP, thuế GTGT 10% chưa thu tiền.
3, Tiền lương phải trả trong tháng của bộ phận bán hàng 10.000, bộ phận quản lí DN 12.000
4, Chi phí khác bằng tiền mặt chưa tính thuế , phục vụ bán hàng 2.400, quản lí DN 4.800, thuế GTGT 10%
5, Khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng 1.200, quản lí DN 2.800
6, Cuối kì kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh trong kì 

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kế toán trên


Câu2(6 đ)
Tại một DN Sx có số dư đầu kì các TK như sau: (Đvt:1000 Đ)
TK 111 10.000 TK 214: 10.000
TK 112: 20.000 TK 331: (SD Có):6.000
TK 152: 10.000 TK 411: 90.000
TK 211: 70.000 TK 421: X

Chi tiết: _Vật liệu chính:1.000 kg, đơn giá:8.000 đ/kg
_Vật liệu phụ:500 kg, đơn giá 4.000 đ/kg,
1, Mua vật liệu nhập kho,tiền chưa thanh toán với ng bán. VLC 1.000 kg, giá mua chưa thuế 8.000 đ/kg, vật liệu phụ 200 kg, giá mua chưa thuế 4.000 đ/kg, thuế GTGT khấu trừ 10%
2, Chi tiền mặt trả chi phí vận chuyển vật liệu mua vào 500 đ/ kg 
3, Dùng tiền gởi NH trả nợ ng bán 6.000.000 đ
4, Xuất vật liệu dùng trực tiếp sản xuất : VLC 1.500 kg, vật liệu phụ 600 kg
5, Trích khấu hao TSCĐ dùng cho trực tiếp SX 3.500.000 đ, quản lí phân xưởng 500.000 đ
6, Tính tiền lương phải trả: Công nhân sản xuất 6.000.000 đ, nhân viên quản lí phân xưởng 2.000.000 đ
7, Trích các khoản lương theo quy định (25 %)
8, Tính giá thành và nhập kho TP, biết CPSXDD cuối kì là 1.000.000 đ
Yêu cầu :
Tìm X, Định khoản và phản ánh tình hình trên vào các TK có liên quan. (Vật liệu xuất kho tính theo pp đơn giá bình quân)

 Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019