Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2012 22:11 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 397/440 (90%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9857
[CNTT]Nghiên cứu công cụ kiểm thử IBM Rational Funtional Tester V7.0


 

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. 4

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT.. 5

MỞ ĐẦU.. 6

1. Lý do chọn đề tài 6

2. Mục tiêu. 7

3. Phạm vi nghiên cứu. 7

4. Bố cục của đề tài 7

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 9

I. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ.. 9

I.1 Một số định nghĩa về quá trình kiểm thử phần mềm... 9

I.2 Những khái niệm liên quan đến kiểm thử.. 10

I.3 Mô hình khái niệm của quá trình kiểm thử.. 11

I.4  Mục tiêu của kiểm thử.. 11

I.5 Vai trò.. 11

II. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM THỬ.. 12

II.1 Vòng đời kiểm thử.. 12

II.2 Tiến trình kiểm thử.. 12

II.3 Những thành phần của một kế hoạch kiểm thử.. 13

II.4 Những điểm cần tập trung kiểm thử trước nhất nếu không có đủ thời gian. 13

II.5 Các chỉ tiêu đánh giá kiểm thử.. 14

III. MỘT SỐ LOẠI KIỂM THỬ THÔNG DỤNG.. 14

1.Mô hình phát triển chữ V.. 14

2 Kiểm thử unit 15

2.1 Tiến trình kiểm thử Unit 16

2.2  Kế hoạch kiểm thử unit 17

2.3  Kiểm thử hộp đen. 17

2.4 Kiểm thử hộp trắng.. 17

2.5 Các trường hợp kiểm thử và dữ liệu kiểm thử.. 20

3. Kiểm thử tích hợp. 21

3.1 Tạo dữ liệu và file kiểm thử.. 21

3.2 Các chiến thuật và kĩ nghệ kiểm thử.. 21

4 Kiểm thử hệ thống.. 24

5 Kiểm thử xác nhận. 25

6 Kiểm thử hồi quy. 25

7 Lỗi dữ liệu. 25

CHƯƠNG II.  NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM SEK CỦA IBM. 34

CHƯƠNG III. NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KIỂM THỬ RATIONAL FUNTIONAL TESTER.. 36

III.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ IBM RATIONAL FUNTIONAL TESTER V7.0. 36

III.2  NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ IBM RATIONAL FUNTIONAL TESTER   37

III.3 NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ SỬ DỤNG LẠI STATEMENT.. 39

III.4 RATIONAL FUNTIONAL TESTER VỚI ĐỘI PHÁT TRIỂN.. 41

III.5 COMPLIANCE(quy trình nghiệp vụ) 42

III.6 ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ.. 42

CHƯƠNG IV.   THỰC HIỆN KIỂM THỬ.. 44

IV.1 TẠO USECASE KIỂM THỬ, ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI  44

1.Chức năng Login. 44

2.Chức năng tra cứu. 45

3. Chức năng cập nhật 48

4.Chức năng xuất hàng.. 50

IV.2 THỰC HIỆN KIỂM THỬ VỚI CÔNG CỤ IBM RFT.. 51

1.Chức năng Login. 51

 

2.Chức năng tra cứu. 52

3.Chức năng cập nhật 58

4.Chức năng xuất hàng. 61

5.Viết báo cáo. 64

KẾT LUẬN.. 65

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC.. 65

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG CỤ.. 65

HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 67

PHỤ LỤC A.. 68

HƯỚNG DẤN CÀI ĐẶT IBM RATIONAL FUTIONAL TESTER.. 68

PHỤ LỤC B.. 86

THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ VỚI RATIONAL FUNTIONAL TESTER. 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 108

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
21/02/2013 10:02 # 2
suongpy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/05/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT]Nghiên cứu công cụ kiểm thử IBM Rational Funtional Tester V7.0


tệp loại j mà ren mở hổng đc nhỉ
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019