Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/12/2011 17:12 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 399/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9859
[Luận văn] Tìm hiểu về Wireless.


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I 2

GIỚI THIỆU VỀ MẠNG WLAN.. 2

1.1 Các ứng dụng của Mạng WLAN.. 2

1.2 Các lợi ích của mạng WLAN.. 3

CHƯƠNG II. 6

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA WLAN.. 6

2.1 Cách làm việc của mạng WLAN.. 6

2.2 Các cấu hình mạng WLAN.. 6

2.2.1 Mạng WLAN độc lập (mạng ngang hàng). 9

2.2.2. Mạng WLAN cơ sở hạ tầng (infrastructure). 9

2.2.3 Microcells và roaming. 10

2.3 Các tùy chọn công nghệ. 10

2.3.1 Trải phổ. 10

2.3.2 Công nghệ trải phổ nhảy tần (Frequency Hopping pread Spectrum). 10

2.3.3 Công nghệ trải phổ chuỗi trực tiếp (Direct Sequence Spread Spectrum). 11

2.3.4 Công nghệ băng hẹp (narrowband). 12

2.3.5 Công nghệ hồng ngoại ( Infrared ). 12

2.4 Các chỉ tiêu kỹ thuật của mạng WLAN.. 12

2.4.1 Phạm vi/Vùng phủ sóng. 12

2.4.2 Lưu lượng. 13

2.4.3 Sự toàn vẹn và độ tin cậy. 13

2.4.4 Khả năng kết nối với cơ sở hạ tầng mạng nối dây. 13

2.4.6 Nhiễu. 13

2.4.7 Tính đơn giản và dễ dàng trong sử dụng. 14

2.4.8 Bảo mật 14

2.4.9 Chi phí 14

2.4.10 Tính linh hoạt 15

2.4.11 Tuổi thọ nguồn pin cho các sản phẩm di động. 15

2.4.12 An toàn. 15

CHƯƠNG III 16

CHUẨN IEEE 802.11. 16

3.1 Lời giới thiệu. 16

3.2 Kiến trúc IEEE chuẩn IEEE 802.11. 16

3.2.1 Các thành phần kiến trúc. 16

3.2.2 Mô tả các lớp chuẩn IEEE 802.11. 17

3.2.3. Phương pháp truy cập cơ bản: CSMA/CA.. 17

3.2.4 Các chứng thực mức MAC.. 19

3.2.5 Phân đoạn và Tái hợp. 19

3.2.6 Các không gian khung Inter (Inter Frame Space). 20

3.2.7 Giải thuật Exponential Backoff. 21

3.3 Cách một trạm nối với một cell hiện hữu (BSS). 22

3.3.1 Quá trình chứng thực. 22

3.3.2 Quá trình liên kết 22

3.4 Roaming. 22

3.5 Giữ đồng bộ. 23

3.6 Tiết kiệm năng lượng. 23

3.7 Các kiểu khung. 23

3.8 Khuôn dạng khung. 24

3.8.1. Tiền tố (Preamble). 24

3.8.2 Đầu mục (Header) PLCP.. 24

3.8.3 Dữ liệu MAC.. 24

3.9 Các khung định dạng phổ biến nhất 27

3.9.1 Khuôn dạng khung RTS. 27

3.9.3 Khuôn dạng khung ACK.. 27

3.11 Hàm Phối hợp Điểm (PCF). 28

3.12 Các mạng Ad hoc. 28

3.13 Họ chuẩn IEEE 802.11. 28

3.13.1 Chuẩn IEEE 802.11a. 28

3.13.2 Chuẩn IEEE 802.11b (Wifi). 28

3.13.3 Chuẩn IEEE 802.11d. 28

3.13.4 Chuẩn IEEE 802.11g. 29

3.13.5 Chuẩn IEEE 802.11i 29

3.13.6 Chuẩn IEEE 802.1x (Tbd). 29

CHƯƠNG IV.. 31

BẢO MẬT TRONG MẠNG WLAN.. 31

4.2 Cơ sở chuẩn IEEE 802.11. 34

4.2.1 Lớp vật lý. 34

4.2.2 Điều khiển truy cập môi trường (MAC). 35

4.2.3 So sánh kiểu Cơ sở hạ tầng và kiểu Ad Hoc. 36

4.2.4 Liên kết và Chứng thực. 36

4.4 Cơ sở bảo mật mạng WLAN.. 38

4.4.1 Giới hạn lan truyền RF. 38

4.4.2 Định danh thiết lập Dịch vụ (SSID). 39

4.4.3 Các kiểu Chứng thực. 39

4.4.4 WEP.. 41

4.5 Trạng thái bảo mật mạng WLAN.. 42

4.6 Các ví dụ kiến trúc bảo mật mạng WLAN.. 43

4.7 Bảo mật 45

4.7.1 Ngăn ngừa truy cập tới tài nguyên mạng. 45

4.7.2 Nghe trộm.. 45

4.8 Kiến trúc khuyến nghị 46

CHƯƠNG V.. 48

GIẢI PHÁP MẠNG WIRELESS CHO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III 48

5.1 khảo sát hiện trạng. 48

5.2 Thiết kế mạng và giải pháp bảo mật cho mạng Wireless................................................ 48

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI........................................................ 55

MỤC LỤC.. 56

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
13/10/2012 16:10 # 2
chiplove8985
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/10/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
[Luận văn] Tìm hiểu về Wireless.


sao mình tải về mở kiều gì vậy bạn
 
19/03/2013 22:03 # 3
thanhduyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/70 (60%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 14/09/2010
Bài gởi: 252
Được cảm ơn: 112
Phản hồi: [Luận văn] Tìm hiểu về Wireless.


sao down về mở lên không được A2 ơi
 
20/03/2013 07:03 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 399/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9859
Phản hồi: [Luận văn] Tìm hiểu về Wireless.


Trích:

sao down về mở lên không được A2 ơi

Em kiểm tra lại thử nha. A thấy bình thường mà :)


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019